[*69]*6
V. I. Lenin, Deset tezí o sovětské moci, VII. sjezd KSR
(b)
(6.-8. března 1918), výňatek

b) v oblasti hospodářské:

Socialistická organizace výroby v celostátním měřítku: řídicím orgánem jsou dělnické organizace (odbory, závodní výbory atd.) za všeobecného vedení sovětské moci, která jediná je svrchovaná.

Totéž v dopravě a rozdělování (nejprve státní monopol “obchodu”, potom úplné a definitivní nahrazení “obchodu” plánovitě organizovaným rozdělováním pomoci svazů obchodních a průmyslových zaměstnanců za vedení sovětské moci).

V. I. Lenin, Spisy, sv. 27, Praha 1962, str. 150-151.

Přetištěno v „obrat nebo krach“