Ako USA zamenili Bezpečnostnú radu OSN za cirkusovú arénu

Dôležitým bodom v propagande zostrelenia kórejského lietadla bola audiopáska, kde bola nahraná konverzácia sovietskeho pozemného riadiaceho vojenského veliteľa so štyrmi vojenskými pilotmi, z ktorých jeden, G. Osipovič, zostrelil kórejské lietadlo. Túto nahrávku mali USA a na stretnutí "National Security Council" (Národnej bezpečnostnej rady) rozhodli, ža páska sa bude prehrávať na špeciálnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN v utorok 6.9.1983. Rozhodlo sa, že USIA v priebehu dvoch dní urobí z audiozáznamu propagačný videozáznam.

Nahrávka na páske zahŕňala čas okolo 50 minút, z toho 30 minút pred zostrelením a 20 minút po zostrelení lietadla. Ako píše A. Snyder [23], keď sa na ministerstve zahraničia USA zúčastnil analýzy nahraného rozhovoru sovietskeho pilota s veliteľom na zemi zistili nasledovné zvláštnosti. Zistili, že nahrávka je v kontradikcii s niektorými sovietskymi vládnymi vyhláseniami. Na nahrávke bolo zaznamenané, že vojenský pilot videl navigačné svetlá lietadla a túto správu poslal na zem trikrát. V kontradikcii so sovietskym vyhlásením, na nahrávke nebol záznam, že pilot vystrelil varovný vystrel pred zostrelením lietadla. Ďalej na páske nebol žiaden záznam o pokuse vojenského pilota komunikovať s pilotom kórejského lietadla, alebo signalizovať mu aby pristál, ako o tom hovorila sovietska strana. Na nahrávke bolo najviac zarážajúce, že vojenský veliteľ na zemi sa vôbec neopýtal vojenského pilota, aby identifikoval lietadlo, ktoré narušilo vzdušný priestor.

Ako sa ukázalo o 10 rokov neskoršie, keď boli k dispozícii kompletné nahrávky rozhovorov pilotov a veliteľa na zemi, všetky dôležité informácie, ktoré by ukázali skutočnú pravdu o udalosti (budú popísané nižšie) a dali ju úplne do iného svetla boli z pásky vymazané.

Samozrejme, že na opakované otázky pracovníkov USIA a novinárov, či všetko bolo nahrané na páske, ktorú spracovávalo USIA, každý dostal odpoveď od oficiálnych predstaviteľov, že áno a samozrejme oficiálny predstavitelia taktiež tvrdili, že nič nebolo z pásky vymazané.

USIA v priebehu dvoch dní urobilo o udalosti propagačný videozáznam a predstavitelia USA vybavili, že v budove OSN (v miestnostiach, na chodbách, v predsieni v záhrade) rozmiestnia televízory a že videozáznam sa bude premietať ako súčasť špeciálneho zasadania Bezpečnostnej rady OSN dňa 6.9.1983. Udalosť na videokazete bola spracovaná tak aby ukázala, že sovietsky pilot jasne videl a velenie na zemi vedelo, že lietadlo, ktoré sa rozhodli chladnokrvne zostreliť je civilné lietadlo. V miestnosti Bezpečnostnej rady bolo rozmiestnených 6 monitorov, pričom sa dbalo aj na také maličkosti ako napríklad, že jeden monitor musí byť nad ľavým plecom sovietskeho veľvyslanca O. Trojanovského, aby novinárske kamery v jednom zábere snímali obraz na monitore spolu so sovietskym veľvyslancom. Samozrejme priame vysielanie z tohoto, ako sa po niekoľkých rokoch ukázalo, cirkusového zasadania Bezpečnostnej rady OSN prenášala americká a medzinárodná televízna sieť. Kópie videokazety a audiokazety boli k dispozícii novinárom.

Pred premietaním videokazety vystúpila veľvyslankyňa USA v OSN Jeane Kirkpatricková v Bezpečnostnej rade OSN. Jej prejav bol v podobnom duchu v akom sa viedli aj oficiálne vyhlásenia prezidenta USA R. Reagana, v televízii deň predtým, G. Shultza a iných vládnych predstaviteľov USA. Veľvyslankyňa hneď na začiatku prehlásila, že nič nebolo vymazané z pásky ktorá prináša dôkazy vyvracajúce verziu Sovietskych predstaviteľov, t.j. sovietsky pilot nepostupoval podľa prijatých medzinárodných praktík. Pilot sa ani nesnažil komunikovať s lietadlom (i keď neskoršie priznala, že pilot vyslal I.F.F. kód), ani ho nenútil pristáť, predtým ako ho zostrelil. Najviac šokujúce z pásky je, že sovietsky pilot sa ani nepýtal, čo je to za lietadlo, ktoré ide zostreliť. Po jej vystúpení premietli kazetu, kde premietanie veľvyslankyňa zakončila: "Celkom jednoducho, (videozáznam) ukázal, že Sovieti sa rozhodli zostreliť civilné lietadlo, zostreliť ho zavraždiac 269 ľudí na palube a klamať o tejto udalosti." Samozrejme, ako sa ukázalo neskoršie, opak bola pravda.

Dňa 14.6.1993 medzinárodná organizácia "the International Civil Aviation Organization", ktorá vyhodnocovala záznamy z čiernych skriniek sovietskych bojových lietadiel publikovala kompletné dáta o zostrelení kórejského lietadla. Z údajov vyplynulo, že USA vymazali z pásky asi 5 minút najdôležitejších rozhovorov medzi pilotmi a pozemným veliteľstvom.

Z pásky boli vymazané veľmi dôležité údaje z ktorých bolo jasné že:

Je zaujímavé, že aj americký predstavitelia neskoršie po odvysielaní videopásky v OSN postupne priznávali určité nedopatrenia. 5 dní po odvysielaní kazety Ministerstvo zahraničia USA oznámilo, že revíziou pásky sa zistilo, že sovietsky pilot vystrelil varovnú dávku z kanónu 6 minút pred zostrelením lietadla. Neskoršie Národná bezpečnostná služba USA priznala z ďalšej analýzy pásky, že pilot ani veliteľ na zemi nevedeli, že sa jedná o civilné lietadlo. V marci 1985 USA priznali, že časť pásky bola vymazaná. Samozrejme ich čiastočné priznania neobleteli 10x celý svet, nepremietali sa v Bezpečnostnej rade OSN, ale zapadli v množstve bezvýznamných správ, ktoré stále obiehajú našu zemeguľu.

Podľa sovietskych korešpondentov cirkusové zasadanie Bezpečnostnej rady OSN spôsobilo pravdepodobne najväčšie morálne poškodenie politického a ekonomického systému ZSSR od USA počas celého obdobia studenej vojny. A udalosť zostrelenia kórejského lietadla sa bude pamätať tak ako to profesionálne klamali USA na pôde OSN a nie ako sa skutočne stala.

Tu sa natíska otázka, kto všetko z čelných amerických vládnych a nevládnych predstaviteľov vedel, že najdôležitejšie časti pásky boli účelne vymazané a tým celé predstavenie v Bezpečnostnej rade OSN bolo len klamstvo na najvyššej medzinárodnej úrovni? Kto všetko vedel, že špeciálne zasadanie Bezpečnostnej rady OSN je vlastne len súčasť propagandistického cirkusu KGI? Akú úctu mali títo najvyšší vládni predstavitelia USA k charte OSN, ktorou sa vedeli a stále vedia tak často oháňať? Taktiež by bolo zaujímavé vedieť, či niektorí z tých vysokopostavených ľudí, ktorí o klamstve s páskou vedeli, namietali proti zneužitiu OSN, alebo sa im to zdalo normálne a samozrejmé? V koľkých prípadoch ešte pôda OSN bola zneužitá? Samozrejme, som zvedavý, či sa dozvieme odpoveď na hlavnú otázku, či bolo odbočenie kórejského civilného lietadla smerom na Sovietske vojenské zariadenia nepozornosťou kórejských pilotov, alebo výsledkom propagandistickej akcie KGI?

Pretože kópia videokazety premietanej na pôde OSN bola vtedy k dispozícii pre reportérov, mala by existovať niekde v knižniciach, ako dôkaz amerického profesionálneho klamstva na pôde OSN. Možno by bolo zaujímavé otvoriť v budove OSN múzeum s názvom "Všestranné využitie OSN", kde by popísaná videokazeta a verím aj ďalšie mne neznáme exponáty mali svoje pevné miesto.