Zostrelenie Iránskeho civilného lietadla americkým vojenským námorníctvom

Keď prišla správa, že Sovieti zostrelili civilné kórejské lietadlo, reportéri sa pýtali, ako by reagovali letecké sily USA, keby cudzie civilné lietadlo preniklo do ich vzdušného priestoru. Odpoveď leteckých síl USA bola: V žiadnom prípade by vojaci USA nezostrelili také lietadlo, ani v prípade, keby sa s cudzím lietadlom nedalo komunikovať. Poslali by sme lietadlá, ktoré by donútili lietadlo pristáť. V žiadnom prípade americký pilot lietadla by nerozhodol, čo má robiť, ale rozhodli by v Pentagone, alebo dokonca vyšší americký vládni predstavitelia.

Tomuto prehláseniu silno protirečí prax, keď za jasného dňa 3.7.1988 v Perzskom zálive vojenská loď USA si pomýlila(?) Iránske civilné lietadlo s 290 osobami na palube s vojenským lietadlom a zostrelila ho raketami. Civilné lietadlo podľa prehlásenia vojenského námorníctva letelo mimo civilnej trasy. Všetkých 290 osôb na palube zahynulo. Predstavitelia vojakov nevedeli vysvetliť, ako sa veľký civilný Airbus A300 mohol pomýliť za malé vojenské lietadlo.

Prezident Reagan vydal vyhlásenie, že nehoda bola tragická, ale dá sa pochopiť, lebo dôstojníci na lietadlovej lodi Vincennes si mysleli, že boli napadnutí(?). Žiadne vojenské lietadlo nebolo poslané, aby identifikovalo iránske lietadlo. Neboli vystrelené žiadne varovné výstrely, žiadne mávanie krídel aby ho donútili k pristátiu. Neurobilo sa nič čo určujú medzinárodné pravidlá v takýchto prípadoch, vojaci USA neurobili nič z toho, čo urobil sovietsky pilot pred zostrelením kórejského lietadla.

Zaujímavé je, že i napriek tomu, že prípad zostrelenia Iránskeho lietadla bol relatívne nemorálnejší ako zostrelenie Kórejského lietadla, zostreleniu Iránskeho lietadla sa nevenovala v masmédiách zvláštna pozornosť a bralo sa to vo svete ako bežná nehoda. Je tu otázka: Prečo sovietska propaganda nepremenila pôdu OSN na cirkus, ako to urobila americká strana, keď stačilo doslovne zopakovať americké verzie prejavov, len by sa zamenilo slovo "sovietsky" za "americký". Prečo ZSSR na pôde OSN neprezentovali americké vojenské sily, ako súčasť totalitárneho barbarského systému a amerických vojakov ako chladnokrvných vrahov? Ako odpovede sú zhruba tri možnosti:

  1. Sovietsky totalitárny propagačný systém nie je tak profesionálne dokonalý ako americký.
  2. Organizáciu OSN ovládajú sily, ktoré úspešne zmarili propagandu ZSSR na pôde OSN.
  3. ZSSR malo úctu k OSN.

A posledná otázka: Dá sa z uvedených faktov usudzovať na obrovskú silu a profesionalizmus totalitárneho mocenského a informačného systému KGI, pred ktorým sa neubráni ani najdemokratickejšia medzinárodná organizácia nášho sveta, OSN? Všetky fakty ukazujú, že áno.