Čo Koalície globálnych investorov (KGI) ozaj chcú?

Údaje ku kapitole sú získané hlavne z kníh [3, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 22-29].

Koalície globálnych investorov

Politický vedec Thomas Ferguson hovorí (prebrané z [17]), že celkový život a vývoj v USA je kontrolovaný koalíciou investorov, ktorých spája rovnaký záujem. Zúčastniť sa politickej arény môže len ten, kto má dostatok zdrojov a súkromnú moc, aby sa mohol stať časťou koalície. Moc ide striktne z hora dolu, od správnej rady riaditeľov ku manažérom, nižším manažérom... a až konečne k robotníkom, sekretárkam, upratovačkám atď. Ľudia môžu tento systém narušovať, môžu mať návrhy, ale v prenesenom význame majú rovnaké práva ako otroci v otrokárskej spoločnosti. Ľudia, ktorí nevlastnia nič a nie sú investori, majú možnosť do systému zasahovať len veľmi málo. Demokracia im zaručuje, že si môžu vybrať, buď najať sa ako pracovná sila pre korporácie, alebo kupovať tovar a servis produkovaný korporáciami, alebo si nájsť miesto v reťazci prenášania rozkazov.

Môžeme definovať demokraciu zhruba: Spoločnosť je demokratická v takom rozsahu, v akom ľudia majú možnosti zúčastniť sa formovania štátnej (verejnej) politiky [16, 17]. Ale v súčasnosti zapojenie sa verejnosti do plánovania a realizácie verejnej (štátnej) politiky je len okrajové. Biznis riadi politiku kapitalistických krajín a politické strany odrážajú záujem biznisu. Koalícia investorov rozhoduje o postupe vládnych predstaviteľov v domácej a zahraničnej politike a používa historický význam prezidenta a ďalších vládnych predstaviteľov ako jej hovorcov.

V čase, keď investičná politika korporácií sa stáva globálnou, zasahujúcou všetky štáty sveta, predpokladám, že aj koalície investorov sú globálne. Pre koalície globálnych investorov (KGI) platia rovnaké zásady ako je popísané vyššie pre koalíciu investorov jednotlivých štátov, ale navyše, KGI rozhoduje o vývoji a napredovaní veľkých koaličných ekonomicko-štátnych zoskupení (samozrejme pokiaľ jej to globálna opozícia koaličných investorov dovolí). Prestupovanie koaličných investorov k iným koaličným partnerom a späť je pre bežných ľudí neznáme, ale v niektorých prípadoch, ako počas Prvej a Druhej svetovej vojny tvorba koalícií a prestupovanie z jednej koalície investorov do druhej boli známe aj verejnosti.

Ciele KGI sú podobné ako mali napríklad otrokári v čase Rímskeho impéria, alebo feudálna šľachta v stredoveku, t.j. zaistiť si a udržať stabilné ekonomicky a politicky výhodné mocenské postavenie vo svete so všetkým, čo s tým súvisí. Kým v otrokárskej spoločnosti sa otrokári snažili mať čo najväčší počet otrokov, vo feudálnej spoločnosti čo najviac pôdy a poddaných, KGI sa snaží o akumuláciu čo najväčšieho množstva kapitálu.