Kubičkův "argumentační" klacek

Jakub Leiter

Polemika s článkem Radka Kubička "Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl… Šmerala ano…"

Je dosti komické, že si Radko Kubičko bere na pomoc Jiřího Haussmana, básníka, který za svůj tragicky krátký život (1898-1923) stihl prodělat pozoruhodný vývoj. Jak píše F. X. Šalda, mezi jeho knihami leží "obrat v politickém smýšlení básníkově" - jeho názory na ruskou revoluci a komunismus se totiž pronikavě změnily od prvotního odmítnutí a výsměchu až k sympatiím.

Už v předmluvě ke své první básnické sbírce, plné podobných proti-komunistických satir jako je ta, jíž cituje Kubičko, píše, že od jejich dopsání zásadně změnil své názory např. na ruskou revoluci a žádá, aby "kniha byla posuzována především z hlediska literárního a co nejméně z politického."

Panu Kubičkovi to přesto nezabránilo, vzhledem k jeho neschopnosti analyzovat složitou historickou osobnost Šmerala a nedostatku vlastních argumentů používat jeho více než osmdesát let starou povídku jako povýtce politický "argumentační" klacek. Říká se tomu myšlenková chudoba. Dlužno dodat, že mnohovrstevná analýza, která by zachycovala bez ideologických předsudků ať už z té či oné strany, české historické literatuře, alespoň podle mých poznatků, stále chybí. Cituje-li Kubičko jeho povídku parodující komunistickou stranu, mohu zas já citovat (po paměti, a tedy možná nepřesně) jinou jeho báseň, nadepsanou Vznik kapitalismu, jíž by asi on a jemu podobní do své "argumentační" výbavy byli schopni převzít dosti těžko. Pokud je totiž politicky něčím, pak básnickou ilustrací proslulého Proudhonova "Vlastnictví je krádež":

"Krad starý Mates, krad jako straka,
krad u bohatce, krad i u žebráka.
Potom, nerozmýšleje se dvakrát
dal do pokladny vše, co kdy nakrad
a nápis zhotovil si na to:
Soukromé vlastnictví je svato!"

Britské listy, 27. 8. 2004