Špidla či Gross, to není na pořadu dne

Signatář dopisu 16 levicových poslanců ČSSD Jan Kavan:

* Byl jste jedním z prvních čtyř signatářů dopisu 16 poslanců ČSSD, který kritizuje politiku vedení soc. dem. Co vás k této iniciativě vedlo?

Debatujeme o tom - asi deset lidí - už dlouhou dobu. Vycházíme z potřeby obnovit vnitrostranickou diskusi, zajistit pravidelnou výměnu informací mezi vládou, poslaneckým klubem a ústředními orgány strany a samozřejmě členstvem. Chceme do budoucna zamezit tomu, abychom museli některé vládní kroky vysvětlovat způsobem, který naráží na nepochopení i našich vlastních voličů. Bylo by dobré debatovat na mimořádném zasedání klubu o možnosti založit neformální pravidelný Diskusní kruh sociálních demokratů, kde bychom se věnovali všem citlivým problémům od zahraniční politiky přes daně obecně až ke zdražení kultury.

* Témata by byla pouze takto obecná?

Je třeba také položit otázku, zda ústupky, které musíme dělat v koaliční vládě, jsme schopni svým voličům dostatečně vysvětlit, a zda jsme se nedostali do situace, kdy nadhodnocujeme význam každodenní politické praxe nad věrnost programu.

* Vladimír Špidla ale varoval sociální demokraty před formalizováním vnitrostranické opozice. Nesedí to přesně na váš Diskusní kruh?

V jednom z návrhů provolání o založení Diskusního kruhu se výslovně uvádí, že nejsme institucionalizovanou frakcí nebo opozicí ani takovou ambici nemáme. Jde nám o to, založit Diskusní kruh, kde by žádná témata nebyla tabu. Tím by se bezpochyby uvolnilo napětí, které je ve straně.

* Jenže v dopise je kritika vedena z jasně levicových pozic. Může potom diskuse, k níž vyzýváte, za takto napjaté situace zůstat bez následků na politiku a personální obsazení soc. dem.?

Pro mě soc. demokracie je levicová strana a vstoupil jsem do ní právě proto, že jsem levicově zaměřený. Odmítám myšlenku, že každý, kdo je levicově zaměřený, je automaticky v opozici vůči vedení levicové strany.

* Ale váš dopis obsahuje řadu dramatických výroků, v nichž poukazujete na rozpor svých představ o soc. dem. s politikou vedení ČSSD.

Tento dopis chtěl i dramatičtějšími výrazy poukázat na závažnost situace a na potřebu diskuse. Mohu vás ujistit, že autoři dopisu a chystaného provolání se nesnaží vyzývat k diskusi z důvodů, že by chtěli dosáhnout personálního zemětřesení nebo obsadit nějaké posty. Jsem si ale vědom, že i o těchto otázkách se ve straně diskutuje, ale tato skupina by chtěla soustředit pozornost na nutnost chování ČSSD jako strany sociálně citlivé.

* Na příštím sjezdu je avizován souboj o post předsedy, který povedou Špidla s Grossem. Podpoří vaše skupina Špidlu, Grosse, anebo postaví vlastního kandidáta?

Je to špatně položená otázka.

* Ať už je otázka položena jakkoliv, jednou bude vaše skupina s ní velmi pravděpodobně konfrontována.

Jak jsem vyrozuměl z dosavadní diskuse, je shoda na potřebě transparentnosti soc. dem. politiky, ale není shoda na tom, zda podpořit Vladimíra Špidlu, nebo Stanislava Grosse, nebo někoho jiného. To není ani důležité v této chvíli.

Alexandr Mitrofanov

Právo, 11. 2. 2004