Prohlášení TASS k obsazení Československa

TASS je zplnomocněn prohlásit, že straničtí a vládní činitelé Československé socialistické republiky se obrátili na Sovětský svaz a ostatní členské státy se žádostí o poskytnutí bezodkladné pomoci bratrskému československému lidu včetně ozbrojených sil. Tato žádost byla vyvolána vzniklým ohrožením socialistického zřízení a státnosti dané ústavou, jež existuje v Československu, ze strany kontrarevolučních sil, které se dohodly s vnějšími silami nepřátelskými socialismu.

Události v Československu a okolo něj byly nejednou předmětem výměny názorů představitelů bratrských socialistických zemí včetně představitelů Československa. Tyto země jsou jednotné v tom, že podpora, upevnění a obrana socialistických vymožeností lidu je společnou mezinárodní povinností všech socialistických států. Tato jejich společná pozice byla slavnostně uvedena i v komuniké z Bratislavy.

Další zostření situace v Československu se dotýká životních zájmů Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, zájmů bezpečnosti států socialistického bloku. Hrozba socialistickému zřízení v Československu znamená zároveň i ohrožení základů evropského míru.

Sovětská vláda a vlády spojeneckých zemí - Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Polské lidové republiky, vycházejíce z principů nerozlučitelného přátelství a spolupráce a vzhledem k existujícím smluvním závazkům, se rozhodly vyhovět uvedené žádosti o poskytnutí nutné pomoci bratrskému československému lidu.

Toto rozhodnutí je v plném souladu s právem států na individuální a kolektivní sebeobranu, obsaženém v členských dohodách, uzavřených mezi bratrskými socialistickými zeměmi. Toto právo odpovídá také základním zájmům našich zemí na uhájení evropského míru proti silám imperialismu, agrese a revanšismu, které nejednou vrhaly evropské národy do války.

Sovětské vojenské jednotky spolu s jednotkami jmenovaných členských zemí vstoupily 21. srpna na území Československa. Budou okamžitě odvolány z ČSSR, jakmile vzniklé ohrožení socialistických vymožeností v Československu, ohrožení bezpečnosti zemí socialistického bloku bude zlikvidováno a zákonné moci zjistí, že nadále není nutný pobyt těchto vojenských jednotek.

Podniknutá opatření nejsou namířena proti žádnému státu a v žádném případě nepoškozují státní zájmy kohokoliv. Slouží mírovým cílům a jsou diktována snahou o upevnění míru.

Bratrské země tvrdě a rozhodně staví proti jakémukoli vnějšímu ohrožení svoji nezničitelnou solidaritu. Nikomu a nikdy nebude dovoleno vytrhnout ani jeden článek ze společenství socialistických zemí.

(Pravda, 21. 8. 1968)

Ilegální vysílač Vltava rozšiřoval v české a slovenské řeči 21. 8. 1968 kolem 5.25 hod.