Sociální stát a kapitalizmus

V Praze se konala dne 2. 10. 2004 konference Sociální stát a kapitalismus, pořádaná Socialistickým kruhem (SOK) a Společností pro evropský dialog (SPED). Vysoká účast na konferenci organizátory překvapila - sál pro 80 lidí v Lidovém domě praskal ve švech, nestačily ani "posilové" židle ze sousedních místností, a tak musela řada účastníků strávit celý den ve stoje. Přesto se program prodloužil bouřlivými diskusemi až do sedmé hodiny večerní.

Organizátoři uvedli problém takto:

Sociální stát se podle všeho dostává do krize. Do krize se tím dostává sociálně-demokratický rámec, v němž se v západním světě od konce 2. světové války promýšlely a politicky řešily ekonomické,sociální a obecně lidské problémy. Prohlubování problémů v době neoliberálního kapitalismu vyžaduje hlubší a všestrannější zkoumání sociálního státu, neboť sociální stát je dnes hlavním a v praktické politice jediným levicovým paradigmatem. Proto zvažujme,za jakých podmínek je toto paradigma udržitelné a jaké jsou k němu alternativy.


PROGRAM:

9.00
Prezence
Zahájení konference: předseda Socialistického kruhu Michael Hauser

Dějinná situace emancipační a levicové politiky a téma konference

Úvodní přednáška:
Sociální stát a globální systémová změna jako dvě témata levice 21.století.
Michael Hauser (SOK)

Přerozdělování
Petr Gočev (SOK)

Zaměstnanecká participace jako prvek sociálního státu
Zdeněk Hába (Klub samosprávného lidového podnikání)

Důchodový systém a důchodová reforma
Michal Polák (London School of Economics)

Český přínos k sociálnímu státu
Vladimír Seidl (VŠE Praha)

Panelová diskuse:
P. Gočev, Z. Hába, M. Polák, V. Seidl

Polední přestávka

Sociální stát v širších souvislostech

Vliv globalizace na sociální situaci a instituce sociálního státu
Martin Potůček (Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd UK)

Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě
Miloš Pick (Českomoravská konfederace odborových svazů)

Sociální stát a globalizace
Jan Keller (Ostravská univerzita)

Kritika sociálního státu v knize H. Marcuseho „Jednorozměrný člověk ”
Petr Rohel (Levicový klub Ostrava)

Privatizace veřejných služeb
Ivan David (ČSSD)

Panelová diskuse:
M. Potůček, M. Pick, J. Keller, P. Rohel, I. David

Přestávka

Význam sociálního státu v politice parlamentních levicových stran

Socialistická strana Francie (PSF)
René Revol (člen ústředního výboru PSF, jeden ze zakladatelů proudu „Nový svět” v PSF)
Aktuálnost boje za sociální stát v moderním kapitalismu

ČSSD
Rudolf Převrátil
ČSSD a sociální stát

KSČM
Josef Heller (Teoreticko analytické pracoviště ÚV KSČM)

Panelová diskuse:
J. Revol, R. Převrátil, J. Heller