Stanovisko SDS ke vstupu do Evropské unie

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 29. 03. 2003

Podporujeme zapojení ČR do EU, kterou chápeme nejen jako nástroj evropské integrace a posílení váhy Evropy ve světě, ale zejména jako jeden z kroků na cestě k postupnému vyrovnání regionálních rozdílů.

Pro naplnění tohoto poslání EU je nutné další posilování solidarity uvnitř EU, ale také otevřenosti EU vůči okolnímu světu a poctivá snaha s tímto světem spolupracovat.

2. zasedání 7. sjezdu SDS, 29. března 2003


Stanovisko CV SDS ke vstupu do EU z 3. 3. 2001 naleznete zde.