logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 29
Prům. 19.6
21 denni
Max. 435
Prům. 216.6

Nyní si čte web : 71 uživ.

Stanoviska SDS

* Stanovisko CV SDS ke vstupu do Evropské unie

Vydáno dne 03. 03. 2001 (3347 přečtení)

Zahraničně politické stanovisko přijaté Celostátním výborem SDS 3. 3. 2001

Vstup ČR do EU považujeme za prioritu současné zahraniční i vnitřní politiky ČR.

Rozšiřování Evropské unie je historicky zlomovým procesem, který má zásadní význam pro postavení Evropy ve světě globální éry a pro postavení ČR v této Evropě. Proto plně podporujeme tento proces, a to přes všechny naše výhrady k fungování EU, jejím vnitřním mechanismům a přesto, že si uvědomujeme, jaké sociální dopady s sebou náš vstup do EU může přinést.

Naše přistoupení k EU je zásadním zásahem do rozsahu státní suverenity ČR, k němuž se co nejdříve musí mít možnost v referendu vyjádřit všichni občané ČR.

Protože přibližování k EU probíhá již delší dobu a přijatá opatření již nyní zasahují do naší suverenity, považujeme za nutné, aby byl co nejdříve schválen zákon o referendu a bylo vypsáno referendum o našem vstupu do EU.

Vzhledem k výrazným sociálně ekonomickým rozdílům mezi EU a ČR považujeme za nezbytné, aby po určitou dobu byla naše společnost chráněna soustavou přechodných opatření. Za prioritní považujeme taková opatření, která by zabránila nežádoucím demografickým změnám zejména na venkově a v pohraničí, a opatření na podporu domácí průmyslové výroby.

Sociálně-ekonomická situace ČR (a dalších kandidátských států) a států EU je výrazně odlišná, velmi výrazné rozdíly jsou v úrovni příjmů obyvatelstva i v kvalitě infrastruktury. Nemá-li se naše přistoupení k EU negativně projevit např. vylidňováním venkova, změnou národního charakteru pohraničích území nebo kolapsem celých průmyslových odvětví, je nutné, aby ČR byla chráněna soustavou opatření (může jít jak o určitá omezení ve vztahu ke stávajícím členům EU, tak o vhodné pozitivní stimuly ve vztahu k domácím subjektům). Chápeme, že také EU se bude pravděpodobně muset bránit některým možným negativním důsledkům připojení.

EU musí být demokratická, mírová a otevřená vůči ostatnímu světu, musí mít výrazný sociální rozměr. ČR nesmí ve vztahu k EU být pasivním subjektem, musí se chovat jako rovnoprávný a sebevědomý partner.

Za zásadní považujeme existenci a fungování demokratických mechanismů uvnitř EU. Jsme přesvědčeni, že proces rozšiřování je jakýmsi testem těchto mechanismů, zkouškou zralosti a poctivosti EU. Za důležité pro budoucnost světa považujeme to, aby se EU nestala jedním z dalších nástrojů zostřování jeho rozporů, ale aby naopak přispívala k mírové koexistenci a spolupráci všech národů světa. Ve spolupráci s evropskou levicí musíme usilovat a prosazování sociálního rozměru evropské integrace.

Považujeme za nezbytné, aby byla co nejdříve zahájena rozsáhlá a otevřená diskuse o všech aspektech připojení a jsme připraveni se této diskuse zúčastnit a podle svých sil přispět k jejímu zdaru.

Připojení k EU zasáhne svými důsledky každého občana ČR a ovlivní životy celých generací. Proto musí být občané důkladně seznámeni se všemi souvislostmi a dopady tohoto procesu. Nesmí přitom jít pouze o propagandu nebo reklamu, v diskusi o připojení musí dostat dostatečný prostor i odpůrci tohoto kroku, česká veřejnost se musí mít možnost vyjádřit ke všem stránkám a důsledkům členství v EU. Projednávání všech problémů v naší vnitřní politice musí brát v úvahu "evropský aspekt" a hodnotit je v souvislosti s naším vstupem do EU. SDS se musí aktivněji zapojit do těchto diskusí, jak v domácím, tak celoevropském měřítku.

CV SDS, 3. 3. 2001


Související články:
(EU - vstup)

Do Evropské unie bez oslav (31.10.2007)
Stanovisko SDS k referendu o přistoupení ČR k EU (07.06.2003)
Stanovisko SDS ke vstupu do Evropské unie (29.03.2003)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: materiál SDS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
967 (967 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7212


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.