Teze programu SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dokumenty SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 22. 11. 2003

Teze platného Programu strany, schváleného 22. 11. 2003.

Naším východiskem je demokratický socialismus.

V praktické politice dáváme přednost všelidským a společenským zájmům před stranickými, třídními či osobními.

Místo ČR vidíme v prosperující, demokratické a sociální Evropské unii, v mírovém a bezpečném světě.

Ekonomika má být pro lidi a ne naopak.

Stát se nemůže zříkat své spoluzodpovědnosti za ekonomické a sociální potřeby občanů.

Klíčem k rozvoji společnosti je péče o vzdělání a celková kulturní vyspělost.

Samosprávu a funkční právní řád považujeme za jeden ze základů prosperující společnosti.

Jsme demokratickou stranou, respektující plně pluralitu názorů, právo menšiny na obhajobu svého stanoviska. Naše politika důsledně vychází z názorů našich členů, jejich organizací a sympatizujících spoluobčanů. Všechna zásadní rozhodnutí přijímáme na základě svobodné diskuse, stanovisek členů základních organizací a orgánů strany. Nemíníme však být organizací, která žije sama pro sebe. Máme upřímný zájem nezištně spolupracovat s nejrůznějšími sdruženími a iniciativami občanů. Chceme činorodě působit všude, kde lidé mají své pracovní, sociální i osobní problémy, či se setkávají na základě společných zálib a zájmů. Pokládáme za svou povinnost demokraticky usilovat o politický vliv a podíl na rozhodování o věcech veřejných, spoluvytvářet a navrhovat program i koncepci společnosti a získávat pro ně co nejvíce občanů.