Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921)

Autor: Vladimír Iljič Lenin <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Leninův dopis 1921, Vydáno dne: 16. 01. 2005

Leninův dopis Bucharinovi z roku 1921 se dívá na ústup k NEPu z hlediska teorie. Byl 19. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

[*195]*20

N. I. BUCHARINOVI

Otázka je zajímavá též teoreticky:

proletářská státní moc má

Materiální
základna

{

továrny
železnice
zahraniční obchod.

To znamená: má v rukou zbožní fond a jeho přepravu ve velkém (železniční).

Co dělá proletářská státní moc s tímto fondem?

Prodává jej

(α) dělníkům a ostatním zaměstnancům za peníze nebo za jejich práci bez peněz

(β) rolníkům za obilí

Jak prodává? Prostřednictvím koho?

Prostřednictvím komisionáře (= obchodníka) za komisionářskou provizi.

Přednost dává družstvům (snaží se tak sdružit v nich všechno obyvatelstvo).

Proč to není možné? A to je kapitalismus + socialismus.

V. I. Lenin, Spisy, sv. 36, Praha 1958, str. 522.