logo SDS
Dnešní datum: 22. 03. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 46
Prům. 20.9
21 denni
Max. 515
Prům. 429.4

Nyní si čte web : 88 uživ.

01. Knihy

* „obrat nebo krach“

Vydáno dne 20. 10. 2004 (9045 přečtení)

Hledání optimální alternativy ekonomické politiky socialistického státu

Pod tímto provokujícím názvem měla v roce 1969 vyjít v nakladatelství Svoboda publikace - komentovaný sborník dokumentů, týkajících se počátečního vývoje sovětského ekonomického modelu. Nikdy nevyšla. Zachránilo se tehdy jen pár exemplářů. Náklad byl „zatčen“ ještě v tiskárně před zknihováním. Proto vám také vpravo nabízíme místo obálky pouze kopii 3. strany.
(Aktuálně je dokončena 4. kapitola s 5 přílohami.)

Sborník sestavil, předmluvu, úvody ke kapitolám a poznámky napsal v roce 1968 Ludvík Brázda. Kniha se týká sporů o pojetí socialismu, o jeho tržní a centralistický model. Začíná Karlem Marxem, který se domníval, že v socialistické společnosti bude funkce tržního mechanismu nahrazena racionálním centrálním řízením výroby, přes jeho následovníky, kteří dlouho podporovali pojetí socialismu beztržního přes obecná konstatování řady ekonomů o praktické neuskutečnitelnosti takového socialismu.

Na jednotlivých dokumentech (celkem 38) pak lze sledovat vlastní dějinný experiment sovětského Ruska, kde se dostaly prognózy a teorie socialismu do kontaktu s praxí. Autor ukazuje, že výstavba nové společnosti v hospodářsky a vcelku i kulturně zaostalé zemi po dlouhá léta nedovolila vyřešit dilema socialismu tržního či centralistického. Přes všechny peripetie válečného komunismu či nové ekonomické politiky a kolektivizace. Můžete se dočíst i o diskusích o mechanismu fungování socialistické ekonomiky v polovině dvacátých let mezi Bucharinem a Preobraženským, o představách, že proces likvidace obchodu, volné hry cen, poptávky a nabídky bude brzy ukončen a plán se prý stane jediným regulátorem ekonomických procesů.

Protože si knížku asi sotva někde vypůjčíte, budeme v textu označovat i začátky stránek (třeba desátá strana bude uvedena jako [*10] - hvězdička odlišuje označení stránky od odkazů na vysvětlivky a literaturu); čísla v kulatých závorkách jako (10) odkazují na poznámky, které tvoří samostatný oddíl na konci knihy.

V průběhu prací na přípravě celého textu nebudou některé odkazy směrem dozadu knihy funkční...


[*340]Obsah

Předmluva

I/ Teorie a prognózy

 1. K. Marx - B. Engels, Výroky o socialismu a komunismu [*32]
 2. K. Kautsky, Den po revoluci (1902), výňatky [*41]
 3. Rezoluce VII. konference SDDSR(b) (květen 1917) O současné situaci, výňatky [*43]
 4. V. I. Lenin, Hrozící katastrofa a jak jí čelit (10. - 14. září 1917), výňatek [*45]
 5. V. I. Lenin, Udrží bolševici statní moc? (1. října 1917), výňatek [*48]

II/ Představy a skutečnost

 1. V. I. Lenin, Deset tezí o sovětské moci, VII. sjezd KSR(b) (6. - 8. března 1918), výňatek [*69]
 2. V. I. Lenin, Nejbližší úkoly sovětské moci (březen-duben 1918), výňatek [*70]
 3. Teze levých komunistů o současné situaci (duben 1918), výňatek [*74]
 4. V. I. Lenin, Referát na zasedání VÚVV (29. dubna 1918), výňatek [*81]
 5. V. I. Lenin, O „levém“ dětinství a maloměšťáctví (5. května 1918), výňatek [*86]

[*341]

III/ „Proletářská ekonomika“

 1. Program KSR(b) přijatý na VIII. sjezdu strany (březen 1919), výňatky [*114]
 2. N. Bucharin, J. Preobraženskij, Abeceda komunismu (1920), výňatky [*120]
 3. S. Strumilin, Pracovní ekvivalent (červenec 1920) [*130]
 4. V. I. Lenin, Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (22. prosince 1920), výňatek [*134]
 5. Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (28. prosince 1920), výňatky [*138]
 6. L. Kricman, Hrdinské období velké ruské revoluce (1923--1924), výňatky [*141]

IV/ První kroky Nepu

 1. V. I. Lenin, Předběžný koncept tezí o rolnictvu (8. února 1921) [*177]
 2. V. I. Lenin, Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (15. března 1921) [*177]
 3. Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (21. března 1921) [*193]
 4. V. I. Lenin, Dopis N. I. Bucharinovi (březen až duben 1921) [*195]
 5. Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (7. dubna 1921) [*195]

[*342]

 1. Dekret RLK o směně (24. května 1921) [*199]
 2. M. Olminskij, O knize soudruha N. Bucharina (červen 1921) [*200]
 3. M. I. Kalinin, Na nové cestě (červenec 1921) [*209]
 4. Nařízení RLK o realizaci zásad nové ekonomické politiky (9. srpna 1921) [*213]
 5. V. I. Lenin, Referát na II. všeruském sjezdu komisí pro politickou osvětu (17. října 1921), výňatky [*219]
 6. V. I. Lenin, Referát na VII. moskevské gubernské konferenci KSR(b) (29. října 1921) [*227]
 7. K. Radek, Cesty ruské revoluce (podzim 1921),výňatky [*245]
 8. V. I. Lenin, O významu zlata dnes a po úplném vítězství socialismu (5. listopadu 1921) [*260]
 9. V. I. Lenin, Dopis G. M. Kržižanovskému (prosinec 1921) [*268]
 10. V. I. Lenin, Dopis L. D. Trockému (21. ledna 1921) [*268]
 11. V. Smirnov, Naše ekonomická politika (leden-únor 1922) [*269]
 12. V. I. Lenin, Dopis G. J. Sokolnikovovi (1. února 1922) [*288]
 13. Rezoluce XI. sjezdu KSR(b) Nová ekonomická politika a odbory (27. III. - 2. IV. 1922),výňatek [*289]
 14. N. Bucharin, Referát na IV. kongresu KI, Otázky programu (listopad 1922), výňatek [*290]
 15. L. D. Trockij, Hospodářská situace Sovětského Ruska z hlediska úkolů socialistické revoluce (prosinec 1922), teze [*291]
 16. E. H. Carr, Bolševická revoluce 1917 až 1923 (1950-1953), výňatky [*301]
 17. M. Dobb, Rozvoj sovětské ekonomiky od r. 1917 (1948), výňatky [*304]

Poznámky [*309]


Poslední stránka - tiráž

[*343]

„obrat nebo krach“
Hledání optimální alternativy ekonomické politiky socialistického státu
Sestavil Ludvík Brázda.
Obálku navrhl a graficky upravil Leo Novotný. Vydání I. Praha 1969.
Vydalo nakladatelství Svoboda jako svou 2856. publikaci.
Odpovědná redaktorka Alena Holečková. Technický redaktor Václav Sokol.
Vytisklo Rudé právo, tiskařské závody, Praha. AA 19,47, VA 19,74. Náklad 2000.
Tematická skupina 00/4.
Cena kart. výt. 20,- Kčs.
66/505 - 21 - 8.5

25 - 065 – 69 Kčs 20,-

 


Související články:
(Historie - SSSR)

Nová revoluce v Rusku (06.11.2017)
„Absurdní představa“ (17.07.2017)
Otázka národností čili „autonomizace“ (21.08.2008)
Dopis G. V. Plechanovovi (25.01.2008)
Nepravdy, nenávist a nedomyšlenosti (13.11.2007)
Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy (08.11.2007)
Ozbrojené povstání (06.11.2007)
Experiment, který měl spasit svět (06.11.2007)
Čí je to vina, když loď ztroskotá? (29.10.2007)
Válka a sociální demokracie Ruska (24.09.2007)
Lenin zemřel (21.01.2007)
Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (07.04.2006)
Rusko osudově touží po pořádku (28.02.2006)
Pomoc afghánské revoluci (27.12.2005)
Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká (07.12.2005)
Nový převrat na Rusi? (06.11.2005)
Osobnost Lenin (23.04.2005)
Ruští komunisté chtějí rehabilitovat Stalina (18.04.2005)
Dekret RLK o spotřebním družstevnictví (16.01.2005)
Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921) (16.01.2005)
Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin (16.01.2005)
Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky (16.01.2005)
Předběžný koncept tezí o rolnictvu (16.01.2005)
IV/ První kroky Nepu (16.01.2005)
Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství (12.01.2005)
Hrdinské období Velké ruské revoluce (12.01.2005)
Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů (12.01.2005)
Pracovní ekvivalent (12.01.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ludvík Brázda | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Svoboda 1969 (nevyšlo)

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1629 (1629 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1222 (1222 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1130 (1130 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
818 (818 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1414 (1414 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1075 (1075 hl.)
Prohnilý humanismus !!
822 (822 hl.)

Celkem hlasovalo: 8110


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.