Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání

Autor: Klára Bartoąíková <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: lavka.info, Vydáno dne: 09. 02. 2005

Nad článkem Josefa Světničky Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu?
Přímá demokracie a spolurozhodování všech o všem je myslitelné jen v malých komunitách, ale i tam funguje špatně. Lidé jsou schopni kvalitně rozhodovat jen tehdy, pokud se v řešených problémech vyznají, mají dostatek informací a jsou s to je pochopit.

Navíc, aby jakákoli entita, zejména hospodářská, běžně fungovala, musí být rozhodovací proces v rukou jednoho nebo několika málo lidí, aby se mohlo rychle reagovat na stále se měnící okolnosti. Vůbec nechápu, kde berete jistotu, že Vaše samosprávné podniky budou konkurence schopnější než ty kapitalistické.

Znáte můj odpor ke kapitalismu, ale bojím se, že mají kapitalisté pravdu, když princip „shareholder value“ považují za mnohem životaschopnější než starý „stakeholder value“ 19. století - tj. pokud se manažeři musejí ohlížet na zájmy investorů, zaměstnanců, atd., tj. všech zainteresovaných skupin při řízení podniku, mají svázány ruce - naopak, pokud jediným cílem při jejich rozhodování, jediným kritériem je zisk a růst hodnoty akcií, jsou nepoměrně flexibilnější. Už z tohoto prostého důvodu by vaše utopie nikdy nemohla při současné existenci kapitalistického systému obstát.

Víte, jsem přesvědčena, že model který vy navrhujete, by zaručeně vedl jen ke vzniku nefunkčních těžkopádných byrokratických monster. Naoko by se sice možná spolurozhodovalo, spoluvlastnilo a samospravovalo, ale vlastnictví by ve skutečnosti přešlo na ty, kdo by jím fakticky disponovali( rozhodovali o jeho využití) - na manažery a byrokraty. Ti by se už postarali o to (i přes maximální kontrolu - ta se dá vždycky obejít , uplatit, zejména když v ní figuruje stejná sorta lidí, jako jsou ti, kdo mají být kontrolováni), aby se spoluvlastnictví poznenáhlu měnilo na jejich soukromé vlastnictví (tunelování). Nihil novi sub sole.

Za obzvlášť naivní považuji Vaši představu, že „bývalí kapitalisté“ by se spokojili s postavením jakýchsi rentiérů.

Milý Josefe, kapitalistům a vládnoucí třídě vůbec přece nejde jenom o majetek, o vlastnictví o ekonomickou stránku věci - jde jim především o moc: o to, kdo rozhoduje, kdo určuje celkový charakter společnosti- která v jejich očích je společností vládců a ovládaných (abyste si připadal jako příslušník elity, musejí tu být masy těch , kdo k elitě nepatří). Vy asi tohle všechno považujete jen za nějakou nadstavbu. Ale proboha, zamyslete se ! Být kapitalistou, vlastnit obrovský majetek znamená především mít obrovskou prestiž ve společnosti, která funguje jako kapitalistická. V komunistické společnosti by kapitalista či jiný příslušník nyní vládnoucích vrstev o tuto prestiž zákonitě přišel. Proto (samozřejmě nejen proto) se nikdy nevzdají.

Copak to nechápete? Přece kdyby se z kapitalistů stala jakási benevolentní vrstva rentiérů, manažerů a vědců sloužících samosprávné společnosti, stejně by si oni a jejich potomci podrželi svůj sociální kapitál, majetek, styky, lepší přístup ke vzdělání, který by je doslova předurčoval k tomu, aby ze sebe znovu učinili vládnoucí třídu. Elitě jde vždy především o to i nadále patřit k elitě. To je podstatou veškeré pravicové ideologie i politiky. Majetková nerovnost našim nepřátelům zajišťuje jejich privilegované postavení. Kdyby to chtěli změnit, kdyby chtěli lidem dát možnost spolurozhodovat o tom, co bylo až doposud plně ve vaší moci, podřežou si větev, na které sami sedí. Tak proč by to kdy dělali?

Taky mi nejde narozum, že vy jako revolucionář vůbec netoužíte kapitalisty potrestat za jejich zločiny? Jak se na to budou dívat k neunesení vykořisťované masy, když místo aby vystoupali na popraviště, stáhnou se jejich nedávní sveřepí jařmitelé do pohodlného blahobytného ústraní, aby odtud proti lidové demokracii dále intrikovali?…

Navíc vy strašně podceňujete skutečnost, že vámi předpokládaný plynulý přechod k samosprávné společnosti by vyžadoval úplnou změnu charakteru člověka. Můj dědeček říkával, že komunismus je skvělá myšlenka - ale ne pro lidi, nýbrž pro anděly… Já si sice nemyslím, tak jako konzervativci, že charakter člověka je zcela neměnný, ale k jeho změně, ke kultivaci lidu en masse byste musel získat na mnoho generací úplnou kontrolu nad legislativou, exekutivou i justicí. A hlavně nad školstvím, masovou kulturou - především získat monopol v médiích. Copak si myslíte, že za současného stavu věcí byste mohl nadchnout veřejnost pro vaše utopie? Myslíte, že by Vám třeba dali vysílací prostor na ČT 2 každou sobotu večer, abyste tam lid přesvědčoval o výhodách samosprávné demokracie. Většina by asi přepla na NOVU, že?

Pochopte, lidé nechtějí spoluvlastnit - oni chtějí vlastnit. A kapitalismus jim nabízí iluzi, že právě oni se na úkor ostatních mohou stát vlastníky a pány. Proto a pro nic jiného zvonili na náměstích klíčema.

Ještě jinak. Jsem toho názoru, že nic nezahubí demokracii tak spolehlivě jako její přemíra. Každý máme dost svých problémů a jsme proto rádi, když jejich část můžeme přenést na bedra jiných. Představy nějaké internetové demokracie, kde všichni rozhodují o všem, považuji za značně nereálné. Lidé by se na to brzy vykašlali. A stejně tak to je i v pracovním procesu - lidi chtějí mít ve věcech jasno a ne všechno muset donekonečna řešit, o všem se muset dohadovat.

Stavu, kdy všichni budou mít reálný podíl na výkonu vlastnické funkce, tak jak vy to navrhujete, dle mého soudu dosáhnout nejde - prostě proto, že člověk je schopen podílet se na řešení jen velmi omezeného okruhu problémů, které se týkají jeho života. Zbylé rozhodování musí někomu delegovat.

To podle mě není otázka.
Otázka je, komu to bude.

autorka je právnička