Machiaveliánská inteligence

Autor: Frantiąek Koukolík <(at)>, Téma: 01. Knihy, Vydáno dne: 15. 03. 2005

„Zkušenost ... říká, že povaha soudobého vědeckého myšlení a cítění často uniká jak lidem, kteří se považují za (literární) intelektuály, tak lidem, kteří se za ně nepovažují, nicméně se cítí být aktivní součástí kulturního života. ... Kritické myšlení a jeho zvláštní případ, věda, jsou otevřený soubor prostých a jasných pravidel, nikoli hromada nesrozumitelných, složitých a nudných teorií. ... Mnoha lidem kritické a vědecké myšlení v lepším případě vadí, v horším je nenávidí.“
(z přemluvy knížky Františka Koukolíka Machiaveliánská inteligence)


František Koukolík (*22.11.1941, Praha) absolvoval lékařskou fakultu v Praze, atestoval se v oblasti patologické anatomie a neuropatologie. Je primářem patologie v pražské nemocnici, přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, je členem Newyorské akademie věd. Z hlediska jeho knížky Machiaveliánská inteligence je podstatný i Koukolíkův enormní zájem o vztah mezi mozkem a chováním člověka.

MUDr. Koukolík, DRSc. vydal několik desítek odborných publikací u nás i v zahraničí. Vedle toho je však i členem českého centra PEN klubu a patří mezi ty z mála vědců, kteří se věnují i popularizaci vědy. Právě za ni získal v roce 1992 cenu ČSAV.

Knížka Machiaveliánská inteligence (s pod titulem Eseje ze třetí kultury v roce 2000) vyšla v nakladatelství Makropulos v roce 1999. Je to soubor esejí, které se dívají z různých pohledů a vzdálenosti právě na lidský (a lidoopí) mozek a chování. Koukolík před čtenářem boří staré mýty a seznamuje ho čtivou formou s novými vědeckými poznatky. Vybrali jsme pro Vás jako ukázku právě kapitolu Machiaveliánská inteligence.

Vedle Koukolíkova obrazu lidské inteligence je zajímavý i jeho pohled na stav lidské kultury na konci 20. století, jak ostatně vyplývá z použitého termínu třetí kultura v podtitulu knihy. Jádro jeho úvah tímto směrem naleznete v předmluvě O třetí kultuře a této knížce.

Knížka se mi líbila a asi si pořídím nějakou další ze seznamu uvedeného níže. Myslím, že mohu zapůjčení nebo zakoupení knihy vřele doporučit.

Milan Neubert, 15. 3. 2005


Některé další knížky Františka Koukolíka:


Přidáno 16. 3. 2005

Další informace:

Na serveru Dobré zprávy: