K „studentskému“ protestu

Autor: Jaromír Hořák <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 06. 04. 2005

I kdybych souhlasil s požadavky pánů Jareše, Hrona, Šůry a spol., musím se důrazně ohradit proti způsobu, jakým své prohlášení uvádějí.

Nelíbí se mi křečovitá snaha vyvolat u veřejnosti představu, že vyjádřené názory a postoje jsou charakteristické právě pro studenty. Autoři mají přílišnou potřebu zdůrazňovat, že jsou studenty vysokých škol a že se jedná o „studentskou petici“.

Obsah prohlášení je však obecně politický a nijak nevyplývá z postavení autorů jako studentů. Proč pisatelé nevystoupí prostě jako občané? Kolegové Jareš a Hron navíc za jmény uvádějí svá členství v Akademickém senátu FFUK. Chtějí snad u čtenářů navodit dojem, že obsah petice vyjadřuje stanovisko tohoto orgánu a že jsou oficiálně zmocněni mluvit jménem celé fakulty či univerzity?

Mgr. Jaromír Hořák
(absolvent PFUK, student FFUK, obor historie-politologie)