Petice proti návrhu direktivy „Bolkestein“

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dopisy a petice SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 14. 04. 2005

Dne 22. 3. 2005 se vedoucí představitelé států EU v obavě před rostoucím podílem odpůrců Smlouvy o evropské ústavě ve Francii dohodli, že aby bylo dosaženo pozitivnějšího vztahu francouzské veřejnosti ke Smlouvě, je vhodné se „distancovat“ od neoblíbené Bolkesteinovy direktivy. Směrnici proto „vrátili k přepracování“.

Je třeba zdůraznit dva aspekty:

  1. Tento krok ukazuje, jak účinně působí pouhá možnost odmítnutí Smlouvy na podnícení vážné diskuse o námitkách vůči jejím neoliberálním aspektům.
  2. Zmíněné rozhodnutí nemá zásadní, nezvratný a závazný charakter, k textu směrnice je stále možno se (po případných nepodstatných a kosmetických úpravách) vrátit, jakmile „nebezpečí pomine“.

Proto je vhodné v odporu vůči směrnici pokračovat, a proto také (zdánlivě již neaktuální) petici zveřejňujeme.

Strana demokratického socialismu, člen Strany evropské levice, Praha, 14. dubna 2005


Vstupní text petice proti návrhu direktivy „Bolkestein“

NE Evropě sociální demontáže
NE Evropě úpadku vzdělání

Z podnětu bývalého evropského komisaře Fritse Bolkesteina (holandský liberál) se v Evropské unii projednává návrh direktivy (Evropský zákon) o volném pohybu služeb uvnitř EU.

Bude-li tato evropská direktiva přijata, bude mít za následek zavedení trhu do všech služeb v rámci EU. Znamenalo by to, že podstatné sektory jako kultura, vzdělávání, péče o zdraví a všechny služby týkající se národních sociálních systémů by mohly být vystaveny těm samým formám hospodářské soutěže jako komerční zboží.

Zavedení trhu by nutně vedlo k narušení důchodového systému, sociálního systému a výkonu zdravotní péče ve prospěch soukromého pojištění. Mělo by to rovněž za následek deregulaci našich vzdělávacích systémů a konec všem druhům kulturních výjimek.

Zavedení direktivy by mohlo dále zpochybnit práva pracujících, jak jsou zajištěna národními zákony v zemích EU. Od března 2004 bijí některé politické strany a spousta národních a evropských organizací (sdružení, odbory atd.) na poplach a vyzývají pokrokové síly ke koordinovanému úsilí bojovat proti tomuto návrhu direktivy, která znamená krok zpět v oblasti sociálních práv.

Přes tuto snahu se dnes zdá být velká většina členských států pro rychlé přijetí tohoto návrhu direktivy. Pro takové rozhodnutí není potřeba jednomyslného souhlasu; přijetí direktivy nemůže zabránit žádná samotná národní vláda, tím spíše ne žádná jednotlivá politická strana.

Zabránit tomuto vývoji může jen soustředěná snaha ze strany občanské společnosti v rámci Evropské unie.

Je třeba jednat rychle.


Tímto vás vybízíme, abyste řekli jasné NE Evropě sociální demontáže podpisem této petice nebo její elektronické verze, dosažitelné na webové stránce www.stopbolkestein.org a www.sds.cz (česká verze s možností stáhnout si tento leták s podpisovým archem), a abyste šířili informaci o petici mezi lidmi.

Cítíme se Evropany, chceme být v Evropské unii doma, a proto nám velice záleží na tom, jak bude EU vypadat.

Link na elektronický podpisový arch.