Nezaměstnanost a předčasné parlamentní volby

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 15. 04. 2005

V současné vládní a politické krizi figuruje už teď řada faktorů i aktivních činitelů. V různých médiích se o nich s různou intenzitou diskutuje. Chtěl bych na tomto místě poukázat ještě na jeden faktor, a to na nezaměstnanost.

Na Silvestra 2004 jsem odpovídal na článek Václava Věrteláře, který nechtěl připustit, že by mohla nezaměstnanost v České republice klesat, snažil jsem se ukázat na číslech, že jsme s nezaměstnaností za jejím vrcholem, a vytknul jsem mu, proč spíše nekritizuje ono hrozivé číslo půl miliónu lidí bez práce.

Další vývoj nezaměstnanosti mi dal v posledním období zapravdu. Čísla za poslední čtyři měsíce potvrzují klesající tendenci nezaměstnanosti, i když se zatím jedná o pokles velmi malý. Rozhodně se však dá povědět, že má predikce beze zbytku vychází (zatím). Podívejte se na černé čtverečky, znázorňující hodnoty aktuální nezaměstnanosti, doplněné do prosincového grafu. Všimněte si, že téměř kopírují můj odhad nejpravděpodobnějšího vývoje.

Vědomí úspěchu při předpovědi průběhu nezaměstnanosti mi trochu „dává křídla“, a tak (s trochou vnitřní nejistoty) zveřejňuji svůj odhad vývoje nezaměstnanosti až do termínu řádných voleb - do června 2006. Kromě „budoucnosti“ uvidíte v následujícím grafu i celkovou situaci od počátku roku 1994. Všimněte si prosím, že prudký nárůst nezaměstnanosti v letech 1997-2000 se musel nastartovat někdy v období let 1995-96, tedy ještě za vlády Václava Klause.

Nechci teď spekulovat o příčinách onoho prudkého nárůstu, bylo by to nad rámec tohoto článku. Jistě jste ale zaregistrovali dva procesy, dvě vlny nezaměstnanosti, které se v průběhu nezaměstnanosti projevují - jeden strmější s maximem kolem konce roku 2000 a druhý povlovnější, vrcholící v průběhu roku 2005. V obou případech musíme charakteristické doby odpovídajících procesů počítat v jednotkách roků.

Bližší zkoumání ukazuje, že počátek obou procesů lze zařadit časově zhruba do stejného období. Proto je možná i jiná interpretace, totiž že se jedná o jediný proces nastartovaný ODS, jehož společensky nežádoucí vrcholek byl „odstřelen“ jako vrchol sopky činností Zemanovy vlády někdy v letech 1998-99.

Tak či tak, pokud je zobrazeným schématem časové chování nezaměstnanosti v ČR dobře popsáno, můžeme konstatovat, že by mohla nezaměstnanost začít opravdu významně klesat a že by se k termínu řádných voleb v červnu 2006 mohla pohybovat někde těsně nad 400 tisíci nezaměstnaných.

Protože lze důvodně předpokládat, že takovou analýzu mají k dispozici všechny parlamentní strany, nelze se pak divit obavám ODS a její snaze dosáhnout předčasných parlamentních voleb, podobně opačné snaze ČSSD udržet se u moci až do řádných voleb a inkasovat vyšší volební výsledek jako společenskou odměnu za klesající nezaměstnanost. Společenské procesy se tu ukazují jako vrcholně „nespravedlivé“. Velký posun v čase mezi příčinou a následkem neodpovídá biologickému vybavení, se kterým přicházíme na svět.

Nevím, jestli má analýzu nezaměstnanosti k dispozici Václav Věrtelář. Ale snad si alespoň přečte tento můj článeček.

Milan Neubert, 15. 4. 2005