V. Filip: Nevidím důvod k obavám

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 25. 02. 2006

PRAHA - Včera poslanec Miroslav Grebeníček, dlouholetý předseda ÚV KSČM, zaslal nám a ČTK svůj Otevřený dopis, který je adresován předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi. Určitý výtah z něj byl zveřejněn i ČTK. Miroslav Grebeníček se v něm vrací ke svým předchozím hodnocením situace v komunistické straně a konstatuje, že je znepokojen tím, že to, co bylo kritizováno, nadále přetrvává.

Proto zdůrazňuje, že by se rozmýšlel kandidovat za stranu, která inklinuje k... sociáldemokratizaci a k takové účasti na moci, která je spojena s bezprogramovým kšeftařením, s korupcí a klamáním voličů. Dále se zmiňuje o tom, že pro náš úspěch ve volbách, tedy KSČM, je určující schopnost strany žít současností a budoucností, pracovat pro občany a pomáhat jim řešit každodenní existenční problémy. Protože mnozí funkcionáři, podle jeho názoru, nerespektují demokratická týmová rozhodnutí, jde o chronické selhání, nejen v rovině politické, ale i lidské. Proto by měly být, podle M. Grebeníčka, vyvozeny i patřičné závěry.

Hlavní pozornost však zaměřuje na podbízivou vstřícnost KSČM k sociálním demokratům. Sice se domnívá, že jednání s ČSSD ano, ale naprostá ideová i organizační samostatnost, svébytnost politického jednání... Uvádí, že nezná žádného funkcionáře ČSSD, který by snil o sjednocení levice, jež by mělo vzniknout překonáním historického rozporu mezi sociálními demokraty a komunisty. Bylo by proto osudné, kdyby KSČM spoléhala na účelovou vstřícnost některých představitelů ČSSD, přeceňovala tajnou diplomacii a vyhýbala se oprávněné kritice ČSSD a jejích představitelů. Závěrem pak uvádí, že jakoukoli politickou funkci chápe jako službu veřejnosti a je ochoten se jí vzdát, kdykoli se najde někdo, kdo by ji vykonával lépe. To je také údajně hlavní důvod, proč se 4. března v pražském Paláci kultury neuvidíme.

Zeptali jsme se proto předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na jeho stanovisko k uvedenému Otevřenému dopisu. Odpověděl nám:

O dopisu jsem se dozvěděl teprve ráno. Bohužel zřejmě později než ČTK. Miroslavu Grebeníčkovi jsem odpověděl esemeskou a telefonoval jsem mu. Poděkoval jsem za dopis a péči o stranu a zároveň ho požádal o zvážení svého stanoviska, že nepřijde na mítink komunistů do pražského Paláce kultury, Kongresového centra, který se koná 4. března, ač jistě, jako poctivý člen strany, chápe důležitost této akce.

Nevidím ovšem důvod k jeho obavám. Mohu jen potvrdit, že vedení KSČM se řídí dokumenty přijatými na VI. sjezdu KSČM, jemuž byl i Miroslav Grebeníček dokonce ve funkci předsedy ústředního výboru přítomen, a usneseními nejvyšších stranických orgánů. Mohu ho zároveň ubezpečit, že členové vedení ÚV KSČM ani já, Vojtěch Filip, nemáme zájem na přibližování se k ČSSD zradou svých postojů a děláme všechno, abychom voličům vysvětlili, jaké jsou mezi sociálními demokraty a komunisty rozdíly, že naše programy, i když v některých bodech se mohou blížit, jsou v zásadě rozdílné a nikdo z vedoucích činitelů KSČM neslíbil ČSSD absolutní podporu ve všem, co tato strana udělá. Ani o nějaké povolební spolupráci se nejednalo, a pokud pravice neustále zdůrazňuje, že KSČM si s ČSSD už rozdělila vládní funkce, je to naprostá nepravda. O tom však je Miroslav Grebeníček jako poslanec za KSČM informován.

Pokud se mě novináři ptali na jeho případný odchod z funkce vedoucího jihomoravské kandidátky KSČM, nevidím důvod k takovému odchodu. Naopak předpokládám, že jako skutečný komunista bude respektovat usnesení kolektivních stranických orgánů a svou funkci vedoucího kandidátky zvládne příkladně.

Haló noviny, 25. února 2006, (kz)