logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 22.5
21 denni
Max. 647
Prům. 459

Nyní si čte web : 45 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi

Vydáno dne 24. 02. 2006 (7973 přečtení)

Předkládáme čtenářům text aktuálního dopisu minulého předsedy KSČM stávajícímu, jak jsme ho převzali ze stránek Britských listů

Vážený soudruhu předsedo,

považuji v tuto chvíli za potřebné oslovit tě a vyjádřit se k tomu, co má podle mého pevného přesvědčení mimořádnou důležitost jak pro úspěch Komunistické strany Čech a Moravy v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny, tak i pro její budoucnost na české politické scéně.

Předesílám, že v tom, co ti teď sděluji, chci být jednoznačný, a že budu plně konzistentní s myšlenkami, které jsem vyslovil na 7. zasedání pléna ústředního výboru dne 1. října, kdy jsem dal k dispozici funkci předsedy strany.

Na tomto zasedání jsem se, jak dobře víš, orientoval na současnost, na to, čím strana žije, čím je její vedení povinno členům a sympatizantům a co je odpovědností strany jako celku k občanům a k zájmům levice v domácím rozměru i v širším rámci. Vyjádřil jsem se tehdy jasně, že chci být členem strany důsledně levicové, která si uhájila přes všechny zastrašovací i korupční tlaky režimu a našich politických oponentů komunistickou identitu.

Nedvojsmyslně jsem tehdy formuloval hodnocení aktuálního vývoje české společnosti a analyzoval vnější, zejména sociálně demokratické snahy o neutralizaci volebního potenciálu a programového směřování KSČM. Nikdo z těch, koho jsem v té souvislosti kritizoval za bezprogramové nadbíhání současnému vedení ČSSD a pravicovým médiím, nebo za nedisciplinovanost a pokusy manipulovat členskou základnou a orgány strany, mi dnes nemůže vytknout, že bych nebyl ve své kritice adresný.

Plénu ústředního výboru a svému nástupci jsem pojmenováním toho, pro co se mi v nejužším vedení strany a ve výkonném výboru nedostávalo v rozporu se závěry VI. sjezdu potřebné podpory, otevíral prostor k efektivní politické aktivitě. Bohužel čas, který byl ještě loni vhodný k organizačním a dalším změnám vnitřního fungování strany před volbami, takovým, které by odpovídaly zadáním VI. sjezdu, oba to víme, je pryč. S nejvyšší naléhavostí ale trvá klíčové, sjezdem stvrzené zadání dát a každodenně dávat členům strany, voličům i všem dalším občanům srozumitelné záruky toho, že Komunistická strana Čech a Moravy je programově čitelná, nezkorumpovaná a nezkorumpovatelná plně demokratická levicová alternativa pro ně a pro český stát. Trvá naše povinnost přesvědčivě získávat občany pro programově levicovou, sociálně vnímavou, mírovou alternativu evropské integrace a rovnoprávné mezinárodní spolupráce.

Očekával jsem, že ústřední výbor a stejně tak i výkonný výbor využijí toho, co jsem udělal, a že je to přiměje překonat nedůslednost a svazující setrvačnost. Čekal jsem pak také, že můj krok umožní především mému nástupci, tedy Tobě osobně, abys zúročil ve svých prvních krocích v čele strany otevřený prostor k aktivizaci a posílení našeho potenciálu.

Upřímně ti proto přiznám - jsem silně znepokojen pokračováním toho, co jsme kolektivně zhodnotili jako lidsky hloupé, nezdrženlivé nebo dokonce i kariéristicky vypočítavé, programu a sjezdovým závěrům odporující jednání. Víš stejně dobře jako já, že pravicoví komentátoři a naši političtí oponenti včetně pravice sociálních demokratů dlouhodobě chválí a vhodnou formou ocení či odmění každého našeho funkcionáře, který je vyslyší a bude s nimi přímo nebo nepřímo spolupracovat na nekonečném oživování antikomunistických kampaní, na přijímání a popularizaci antikomunistických rezolucí nebo deklarací oddanosti k euroatlantickému šovinismu. Přivítají každého, kdo přejde na sociálně demokratickou pozici likvidace sociálního státu pod záminkou ekonomického zefektivňování kapitalismu. Pochvaly a pozornosti médií se dostane každému našemu poslanci nebo senátorovi, který projeví loajalitu k Severoatlantické alianci, pochopení pro její expanzi. Oceněn jako přijatelný komunista bude každý z nás, kdo se vzdá rozumné míry kritičnosti a smíří se s deficitem demokratičnosti, s dominantním vlivem silných států a diskriminační politikou vůči slabým v Evropské unii.

S plnou odpovědností Ti říkám, že bych se rozmýšlel kandidovat za stranu, která inklinuje k takovéto sociáldemokratizaci a k takové účasti na moci, která je spojena s bezprogramovým kšeftařením, s korupcí a klamáním voličů. Mnohokrát jsem se vyslovil, že je nepřípustné pro stranu komunistické identity, aby tolerovala asociální sklony vedení ČSSD nebo se nechala Lidovým domem přimět k toleranci válečných zločinů a ke spoluúčasti na porušování mezinárodního práva v případě NATO a imperiální politiky vlády USA. S odstupem času se též potvrzuje a v blízké perspektivě občané více docení to, jak racionální a pro republiku a občany prospěšný je náš programově obezřetný postoj k nedemokratickým formám a postupům evropské integrace.

Pro věrohodnost Komunistické strany Čech a Moravy v očích občanů a pro náš úspěch ve volbách, oba to víme, je určující schopnost strany žít současností a budoucností, pracovat pro občany a pomáhat jim řešit každodenní existenční problémy. Je pro nás životně důležité být s lidmi, znát jejich potřeby a požadavky, ať jde o zaměstnance, nezaměstnané, ty, kdo se živí poctivým podnikáním, mladé stejně jako důchodce. Je důležité umět komunikovat, mluvit současným jazykem, nabízet efektivní levicové alternativy k asociálním návrhům pravice nebo i sociálních demokratů, vysvětlovat naše přístupy.

Jen naivní hlupák by mohl uvěřit, že česká společnost namísto odpovědí na současné problémy a na existenční výzvy přítomnosti i budoucnosti chce od KSČM znova a znova slyšet mnohokrát už vyřčené omluvy za to, co bylo spojeno se zneužitím komunistických ideálů. A jen nezodpovědný hazardér neznalý dějin a politický ignorant, pokud ne něco horšího, by místo vedení věcné a moderní předvolební kampaně chtěl straně vnutit účast na antikomunistických kampaních pravice a mluvit k zacpaným uším těch, co veřejnosti nalhávají černobílé dějiny.

Nemůžeš nevědět, že u zcela konkrétních funkcionářů, kteří nerespektují demokratická týmová rozhodnutí, jde o chronická selhání, a to nejen v rovině politické, ale i lidské. Obdobně sklony několika předních funkcionářů vidět ve straně pouhý výtah k osobnímu vzestupu, ke kšeftům na úkor programové práce nás strhávají kamsi, kam bychom jít neměli. Bez vyvozování odpovědnosti z podobných selhání nám hrozí, na co jsem na 7. plénu zřetelně upozornil, nečitelnost a ztráta důvěryhodnosti. Nehodlám se s takovou politikou ztotožnit. A mlčet k tomu nebo tolerovat to, nechat podobné jednání bez kritiky a bez patřičného pojmenování se nikdy v minulosti neosvědčilo. Mlčení a tolerance k bezprogramovosti a k porušování demokraticky přijatých usnesení nemůže straně prospět ani dnes.

Z předvolebních analýz, které máme oba k dispozici, je zřejmé, že KSČM má nyní stabilní pozici ve všech krajích. Z těch analýz také plyne, že náš úspěch ve volbách je výrazně spojen nejen s tím, jak se vymezujeme vůči pravici, ale neméně i s tím, jak se dokážeme vymezit vůči ČSSD. Koncentrovaně řečeno, náš volební potenciál využijeme a posílíme jen zřetelným odlišením se a oddělením KSČM od korupční a bezzásadové politiky vedení sociální demokracie, od sociálně demokratické praxe podvodných předvolebních slibů a povolebních kšeftů s pravicí.

Náš podíl na správě věcí veřejných na úrovni obcí, krajů i centra státu není dnes a nebude ani v budoucnu závislý na přízni pravicových stran a jim nakloněných médií. Stejně tak posílení tohoto podílu a naše budoucí přímá účast na vládě nezávisí, jak se politicky negramotní a někteří kariéristé přežívající v našich řadách domnívají, na přízni vedení ČSSD, na podbízivé vstřícnosti, kterou projevují k bezprogramové obchodní politice Lidového domu. Naše povolební postavení je v rukou našich vlastních členů a sympatizantů, v rukou voličů, jejichž důvěru jsme v uplynulých letech získali a těch nových, které letos pro program spolupracující levice získáme.

Doba je zralá, aby styl vládních koalic založených na podvádění voličů, na poškozování ekonomických zájmů většiny občanů, obcí i státu a na bezbřehé korupci, za který nesou rozhodující odpovědnost ODS a vedení ČSSD, ve volbách propadl. Máme povinnost proti hrozivé nezaměstnanosti a rostoucím sociálním příkopům po letech ekonomických a asociálních experimentů pravicových a středopravých koalic postavit ekonomicky efektivní, sociálně vnímavou a přitom plně demokratickou alternativu vlády levice.

Není a nebude to přitom podbízivost charakterově nepevných jednotlivců mezi námi, jejich trapné nadbíhání ČSSD a dokonce pravici, ale programová jednoznačnost KSČM a náš skutečný volební výsledek, co rozhodne o možné povolební spolupráci levice a o levicové alternativě vládnutí.

Vážený soudruhu předsedo, v naší dlouholeté spolupráci jsme se vždy oba navzájem respektovali. Spojovala nás programová východiska, zájem na prospěchu republiky a občanů, stejně jako schopnost naslouchat členské základně strany a ctít demokraticky přijatá kolektivní rozhodnutí. I nyní budu prosazovat a podporovat pouze to, co stranu programově posiluje a co ji profiluje jako věrohodnou pro levicově smýšlející ale i pro ostatní demokraticky a sociálně vnímavě uvažující veřejnost.

Koncentrovaně vyjádřeno: jednání s ČSSD ano, ale naprostá ideová i organizační samostatnost, svébytnost politického jednání - vlastní tvář. "Má-li levice plnit svou funkci" tvrdí přední exponenti ČSSD, "musí být silná a demokratická, a to předpokládá nepolevovat v úsilí o zatlačení KSČM na okraj politické scény."

Vážený soudruhu předsedo, nevím, jak ty, ale já skutečně neznám jediného funkcionáře ČSSD, který by snil o sjednocení levice, které by mělo vzniknout překonáním historického rozporu mezi sociálními demokraty a komunisty. Bylo by proto osudné, kdyby se KSČM spoléhala na účelovou vstřícnost některých představitelů ČSSD, přeceňovala tajnou diplomacii a vyhýbala se oprávněné kritice ČSSD a jejích představitelů.

Často si kladu otázku, co je pro komunisty v České republice pro tuto chvíli nejdůležitější. Odpovídám: dělat reálnou, střízlivou politiku všedního dne, politiku, která má vliv na pracující, na ekonomicky nejvíce postižené skupiny společnosti. Někde jsem četl, že člověku je třeba projít pouští, vidět hořet nebesa nebo tančit hvězdy, aby se proměnil, aby hleděl vpřed a začal znovu. A platí to i o politické straně, jejíž síla se pozná podle toho, do jaké míry se dokáže bránit svým vlastním kariéristům, nikoli jen bojovat s kariéristy cizími.

Ne, nehodlám radit druhým, jak mají pracovat, nehodlám také přitakávat jisté partě všeho schopných kariéristů. Můj přístup spočívá v tom, že jakoukoli politickou funkci chápu jako službu veřejnosti a jsem ochoten se jí vzdát, kdykoli se najde někdo, kdo by ji vykonával lépe. Chce to prostě nové tváře, novou dynamiku, nový začátek. A to je asi hlavní důvod, proč se 4. března letošního roku v pražském Paláci kultury neuvidíme.

S pozdravem Miroslav Grebeníček

Britské listy, 24. 2. 2006


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Grebeníček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Britské listy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.