Krátký pohled na výsledky parlamentních voleb

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 04. 06. 2006

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky skončily patem - ČSSD a KSČM mají ve sněmovně 100 křesel stejně jako případná koalice ODS, KDU-ČSL a Zelených. Obrovský gravitační efekt dvou nejsilnějších stran, podpořený v předvolebním klání zřetelně selektivním přístupem médií, přiblížil český parlamentní systém k většinovému modelu.

Smyslem tohoto článku není položit na stůl nějaké politické stanovisko - spíše chce popsat a zmapovat vzniklý stav bez výraznější snahy zabývat se analýzou jeho příčin, jeho cílem je vyvolat diskusi na toto aktuální téma. Jistým hodnotícím soudům se však patrně nevyhnu. Takže:

K volbám přišlo relativně velké množství lidí. Z 8 333 305 zapsaných voličů jich přišlo 64,47%, přičemž platných hlasů bylo 5 348 976, což bylo 99,64% z 5 368 495 odevzdaných obálek. Tím se mimo jiné znovu prokázalo, že český volič dal svým chybovým hlasováním při posledních volbách do Senátu jasně najevo svůj nesouhlas s touto institucí (viz článek Nejsme jenom kompars).

Následující tabulka shrnuje celkové výsledky voleb:

Kód

Název strany

M
a
n
d.
Platné
hlasy
celk. v %
9 Občanská demokratická strana

81

1 892 475

35.38

10 Česká str.sociálně demokrat.

74

1 728 827

32.32

20 Komunistická str.Čech a Moravy

26

685 328

12.81

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

13

386 706

7.22

18 Strana zelených

6

336 487

6.29

11 SNK Evropští demokraté

 

111 724

2.08

25 NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný)

 

36 708

0.68

6 NEZÁVISLÍ

 

33 030

0.61

1 Strana zdravého rozumu

 

24 828

0.46

14 Pravý Blok

 

20 382

0.38

12 Unie svobody-Demokratická unie

 

16 457

0.30

5 Právo a Spravedlnost

 

12 756

0.23

17 Moravané

 

12 552

0.23

26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ

 

10 879

0.20

22 Národní strana

 

9 341

0.17

21 Koalice pro Českou republiku

 

8 140

0.15

8 Koruna Česká (monarch.strana)

 

7 293

0.13

3 Balbínova poetická strana

 

6 897

0.12

15 4 VIZE-www.4vize.cz

 

3 109

0.05

16 Česká str.národ.socialistická

 

1 387

0.02

13 Helax-Ostrava se baví

 

1 375

0.02

19 Humanistická strana

 

857

0.01

23 Folklor i Společnost

 

574

0.01

7 Česká pravice

 

395

0.00

4 Liberální reformní strana

 

253

0.00

2 České hnutí za národní jednotu

 

216

0.00

Žádné zvláštní překvapení se kromě intenzivnějšího gravitačního efektu oproti předvolebním prognózám neprojevilo. Podle mého soudu zaznamenaly ve srovnání s dlouhodobými trendy největší větší propad KSČM a neparlamentní Pravý blok, zatímco strany situované ideově blíže ke středu takový odliv voličů nepocítily - např. malá neparlamentní Strana zdravého rozumu nebyla gravitací podstatně zasažena (2002 - 0,22%, 2004 - 0,59%, 2006 - 0,46%). Na řadě malých stran však není s ohledem na jejich krátkou historii možné toto pravidlo prokázat.

ODS se stala v parlamentních volbách jejich formálním vítězem a je podle všeho rozhodnuta zahájit, pověřena prezidentem, jednání o sestavení nové vlády. Šance na vytvoření funkční koalice je však kvůli patovému výsledku malá, i když KDU-ČSL, resp. Strana zelených již desítky hodin vyjadřují své poslání, resp. odhodlání takové pravicové uskupení podpořit. ODS sama už na druhé straně veřejně pohřbila svou koncepci rovné daně.

Teoreticky možné velké koalici ODS a ČSSD nasypal do cesty kameny předseda ČSSD Paroubek, když oficiálně zpochybnil demokratičnost voleb a obvinil ODS z vedení neregulérní kampaně. Je zatím předčasné hodnotit jeho krok jako pokus o zabránění vzniku velké koalice, či naopak jako přípravu zadních vrátek pro svůj dočasný odchod z politické scény a uvolnění prostoru pro vznik velké či strakaté koalice - bezpochyby může očekávat, že v ČSSD existují síly, pro něž je vládní spolupráce s ODS přijatelná.

ČSSD volby prohrála a podle občanských demokratů nemůže dále vládnout ani s podporou KSČM, protože levice ve sněmovně ztratila většinu. Teoretické spolupráci ČSSD se Stranou zelených brání od počátku intenzivně téměř všechna média, když Stranu zelených řadí unisono do "tábora" pravice. Strana zelených se tomu ostatně ani nijak nebrání, i když v předvolební kampani předseda Bursík zdůrazňoval, že s ČSSD existuje velký programový průnik.

Pohled do zpětného zrcátka

Podívejme se nyní na parlamentní volby z historické perspektivy. Rozložení sil v PSP ČR se v posledních deseti letech měnilo následovně:

Pokud politické spektrum zjednodušíme na levici a pravici (někteří čtenáři nechť na chvíli přijmou definici, že levice = ČSSD a KSČM, pravice = zbytek), dostaneme následující obrázek:

V prvním přiblížení se tedy zdá, že se dlouhodobé posilování sil levice zastavilo a že došlo ke zpětnému chodu, že se tedy tyto volby skutečně projevily jako zlomové.

Při bližším zkoumání však nesmíme opomenout jiný významný faktor, kterým je volební účast. Její vývoj připomene další graf:

Porovnání dvou posledních grafů by pak mohlo svádět k domněnce, že vyšší účast ve volbách znamená lepší volební výsledek pro pravici. Tak jednoduché to ale (naštěstí) není.

Jak je to s KSČM?

Zvláštní pozornost si zasluhuje volební výsledek KSČM. Při povrchním hodnocení by se totiž dalo povědět, že neúspěch levice je dán především neúspěchem KSČM. Předseda ČSSD Paroubek to ostatně dnes při televizní diskusi lídrů vítězných stran neopomenul připomenout. Jak to tedy je?

Podíváme-li se v prvním obrázku na vývoj počtu mandátů v posledních čtyřech volbách, vidíme, že KSČM letos porušila vzestupnou tendenci - po 20, 24, 41 mandátech přichází nyní zpátky 26 mandátů (v počtech hlasů odevzdaných pro KSČM jde o řadu 626 136, 658 550, 882 653, 685 328).

Zkusme se podívat na tento nepříznivý vývoj nestandardním pohledem. Vyjděme z toho, že KSČM není stranou volebního typu, ale že se její volební výsledek odvozuje od počtu lidí, které dokážou oslovit členové strany. Jejich počet totiž v uplynulém období neustále klesal (rok 1996 - 154 923 členů, 1998 - 136 516, 2002 - 107 813, 2006 - 80 000 můj odhad). Spočteme-li poměr počtu voličských hlasů na jednoho člena KSČM, dostaneme následující obrázek vývoje:

Přijmeme-li tento pohled, pak by se v takovém modelu nabízela interpretace, že členům KSČM sice roste schopnost přesvědčit své okolí k odevzdání hlasu pro KSČM, ale že je tento trend globálně devalvován jejich podstatným úbytkem. Určitou stagnaci mezi lety 2002 a 2006 by pak bylo možné vysvětlit silnou antikomunistickou kampaní nebo silným gravitačním efektem letošních voleb.

A co kandidátka SDS?

Čtenář našich stránek pravděpodobně ví, že SDS letos nepostavila vlastní kandidátní listinu a že pouze jedna její členka, Anna Oppitzová, byla na kandidátní listině KSČM pro Středočeský kraj, a to na 13. místě. Podívejme se na to, jak dopadla v porovnání s nejbližšími kandidáty, pokud jde o preferenční hlasy:

Preferenční hlasy ve Středočeském kraji
(7. - 20. místo na kandidátce)

Poř.
číslo
Kandidát Věk Předn. hlasy
Příjmení, jméno, tituly abs. v %
7 David René Ing.

46

388

0.48

8 Kudrna Luboš MVDr.

45

865

1.08

9 Jetenský Pavel Ing.

52

625

0.78

10 Celba Filip RSDr. Ing.

61

713

0.89

11 Havlíček Milan RSDr.

58

243

0.30

12 Humlová Jiřina Mgr.

48

1 291

1.61

13 Oppitzová Anna

54

489

0.61

14 Škorpík Martin Ing.

44

645

0.80

15 Vondrášek Josef Ing.

55

668

0.83

16 Štefek Zdeněk Ing.

31

670

0.83

17 Coufal Zbyněk Ing.

51

316

0.39

18 Hejduk Stanislav

50

388

0.48

19 Truxová Dagmar Ing. CSc.

61

184

0.23

20 Peltan Rudolf JUDr.

63

372

0.46

Porovnáním s ostatními můžeme konstatovat, že se její preferenční hlasy pohybovaly v rámci celého kraje někde uprostřed. Jiná byla přirozeně situace v Mělníku, z něhož pochází. Tam získala nejlepší výsledky ze všech kandidátů:

Preferenční hlasy v Mělníku

Poř.
číslo
Kandidát Věk Předn. hlasy
Příjmení, jméno, tituly abs. v %
13 Oppitzová Anna

54

151

13.08

2 Fialová Jiřina

56

106

9.18

1 Grospič Stanislav JUDr.

41

37

3.20

3 Vostrá Miloslava

41

12

1.03

12 Humlová Jiřina Mgr.

48

9

0.77

18 Hejduk Stanislav

50

9

0.77

6 Záborcová Ivana Mgr.

54

7

0.60

8 Kudrna Luboš MVDr.

45

7

0.60

26 Pavlíková Kateřina

32

7

0.60

24 Klement Josef

25

5

0.43

7 David René Ing.

46

4

0.34

4 Frank Václav

62

3

0.25

K tomu jí musím i touto cestou poblahopřát a poděkovat za dobrou reprezentaci SDS.

Milan Neubert, 4. června 2006