Vyhlazení Lidic

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Národní práce, Vydáno dne: 10. 06. 2006

Praha, 10.června. Čtk - Úředně se oznamuje: Za pátrání po vrazích SS-Obergruppenführera Heydricha, byly zjištěny nezvratné poukazy, že obyvatelstvo obce Lidice u Kladna poskytovalo podporu a pomoc okruhu pachatelů, který přichází v úvahu. Příslušné důkazy byly zjištěny bez pomoci místního obyvatelstva, třebaže na věc bylo dotazováno.

Stanovisko k atentátu, tímto projevené, je zdůrazňováno ještě dalšími činy Říši nepřátelskými, jakými jsou na příklad: nálezy protistátních tiskovin, skladišť zbraní a munice, illegální vysílačky a neobyčejně velkého množství zboží, jež podléhá řízenému hospodářství, a okolností, že v aktivních službách nepřátelských v zahraničí jsou obyvatelé jmenované obce.

Protože se obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS-Obergruppenführera Heydricha co nejhrubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno.

Národní práce, 12. 6. 1942


Dobový snímek ze zahrady Horákova statku.Poznámky SDS:

Středočeské Lidice srovnali nacisté se zemí 10. června 1942 v návaznosti na předchozí atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nebyla to nějaká spontánní akce vojenských jednotek, ale chladnokrevně plánovaná operace v souladu s celkovým plánem, popsaným samotným Heydrichem několik měsíců dříve.

V Lidicích žilo 192 mužů, 203 žen a 98 dětí. Celkem 173 mužů starších 15 let bylo shromážděno v zahradě Horákova statku, kde byli postupně popraveni a pohřbeni v hromadném hrobě. Ženy byly i s dětmi odvezeny do Kladna a o 3 dny později byly matky a děti odděleny. Ženy byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück, odkud se jich v roce 1945 vrátilo 143.

Děti byly rozděleny do dvou skupin - část považovaná za arizovatelné byla odeslána k převýchově v rodinách SS v Říši, větší část byla odvezena do Lodže a pak do koncentračního tábora v Chelmnu - 82 jich pak bylo otráveno výfukovými plyny ve speciálně upravených autech. Z dětí zavlečených do Říše se po válce podařilo najít pouze 9. Několik nejmenších dětí přežilo válku v německém dětském domově v dnešní Thomayerově nemocnici v Praze. Celkem se do Lidic vrátilo 17 dětí.

Němci se pokusili Lidice zničit nejen fyzicky, ale vymazat je i z mapy a z nejrůznějších dalších záznamů.

Na přelomu 40. a 50. let 20. století byly v blízkosti vyhlazené vesnice z rozhodnutí vlády a na náklad státu vybudovány nové Lidice. V místě starých Lidic byl zřízen památník s muzeem, kde byla mapována historie Lidic, ale také osudy jejich odvlečených obyvatel.

V roce 1955 byl z popudu člena britského parlamentu Dr. Barnetta Stresse, který byl členem britského hnutí „Lidice budou žít“, v prostoru mezi starými a novými Lidicemi zřízen „Sad přátelství a míru“. Byly zde vysazeny růže věnované do sadu z mnoha zemí světa.

Po převratu v roce 1989 lidický památník několik let chátral. Lidice trpěly za své politické zneužití reálně socialistickým režimem. V roce 2000 byl odhalen bronzový „Památník dětských obětí války“ vytvořený akademickou sochařkou Marií Uchytilovou na paměť lidických dětí zavražděných v Chelmnu v roce 1942.

Lidice se staly celosvětovým symbolem - několik měst na světě bylo přejmenováno na Lidice, např. Stern Park Gardens, Illinois, San Gerónimo, Mexico.

Poválečná pohlednice porovnávající stav před válkou (nahoře) a po ní (dole).