Spravme si poriadok so slovičkami

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 07. 06. 2007

Je načase zlikvidovať vedecký a politický Babylon v našej spoločnosti!!!
V diskusii na www.sds.cz k článku: Josef Heller, listopad 2005 - Co je to „stalinismus“? som napísal: „Stalinizmus“ - antivedecké, politické táraninky, ktoré škodia komunistickému, ľavicovému a pokrokovému hnutiu.

Podobne, ako aj iné „táraninky“ (napríklad z dielne TAPu ÚV KSČM „Model socialismu pro 21. století“, „protosocializmus“ a pod.) sú spracované metodológiou „Ja na brachu bracha na mňa“ (medzi papalášmi), aby obhájili a teoretický zdôvodnili potrebu, túžbu a cestu k MOCi komunistických papalášov (komunistických, politických bohov) a ich pohrobkov nad komunistickým hnutím a cez neho nad spoločnosťou ako celkom.

Zdôvodnenie:

Marxizmus a marx-leninizmus treba očistiť od historického bahna (možno aj od ich vlastných -izmov) a len potom tieto a s nimi spojené pojmy používať!

Myslím si, že z hľadiska materialistického (vedecké použivanie metodológie základnej bunky) je používanie termínu „stalinizmus“ nevedecké! Naviac jeho používanie v pokrokovom a ľavicovom prostredí toto prostredie poškodzuje a nahráva na smeč pravici. Samozrejme ľavica a predovšetkým komunistické hnutie sa musí vysporiadať so špinou ktorú komunistický papaláši (komunistický, politický bohovia) a iný pri budovaní socializmus vyprodukovali, ale nie tak, že to cez „koreň Stalin“ zovšeobecníme v „-izme“.

„-izmus“ musí mať svoj jednoznačný reálny koreň alebo ideový cieľ, ktorý ho jednoznačne odlíši od iných „-izmov“ a nie román na pokračovanie. Pre ľahučké a nedvojzmyselné vysvetlenie uvediem príklady na „-izmus a jeho koreň“:

Reálne korene: „feudalizmus – poddanstvo“, „kapitalizmus – súkromné vlastníctvo kapitálu“, „socializmus – tovar“ atď. Vo všetkých troch prípadoch aj v iných je koreňom zlo (genetická chyba) ktorá dáva „-izmu“ jeho charakter. Existujú však aj „-izmy“ s neutrálnym či pozitívnym koreňom „realizmus“, „pozitivizmus“, „kubizmus“ a pod.

Ideové korene: „idealizmus – slobodná idea“, „materializmus – hmota, pevný základ, bunka “, „nacionalizmus – protipól internacionalizmu“, „šovinizmus – jednostranná politika útlaku“, „komunizmus – cieľ sociálne spravodlivá spoločnosť“, „fašizmus – hnutie spojené s nacionalizmom a rasizmom“, atď., atď.

Čo je však základom „stalinizmu“? Diktatúra? Nuž potom musíme priznať „-izmus“ aj Napoleonovi, Hitlerovi, Francovi, Musolinimu, Cronwelovi a odlišiť ich od Stalinskej diktatúry. Socializmus? Hej ale socializmus z materialistického hľadiska je len jeden rovnako ako kapitalizmus. Demokracia a diktatúra sú len formy politickej moci ktoré sa používali v každej spločensko ekonomickej formácii a v svojej podstate sa nelíšili, teda prečo by sa mali líšiť v socializme?

„-izmus“, ako mnoho významový (nie jednoznačný) prvok, zanášajú do vedeckých dišpút idealisti a ľudia, ktorí nerozumejú (možno aj vedome) podstate, o ktorej hovoria a píšu. Takto môžu mať vždy pravdu, lebo svoje vyjadrovanie prispôsobia konkrétnej situácii a cez množstvo slov to „dokážu“. Takto postupoval aj Stalin a jeho prisluhovači, keď sformovali marxizmus-leninizmus napriek Marxovmu jednoznačnému odkazu, že on sa nepovažuje za marxistu!!!

Z množstva Marxových a Leninových myšlienok takto vznikla „babylonská reč“, ktorej rozumeli len a len „politický bohovia“ - komunistický papaláši a ich pätolizači. Nuž a takto vznikol aj „stalinizmus“, akoby na objednávku pravice, pretože cez neho (cez jeho nejednoznačnosť) možno pospájať komunistické hnutie, ľavicu a socializmus s diktatúrou, koncentrákmi, militarizmom, fašizmom, šovinizmom a všetkým zlým, s čim len nechceš.

Bolo by načase, aby komunisti sa prestali opičiť po Stalinovi a vrátili sa k tomu podstatnému, čo hovoril a písal Marx.

Stalin nič také, čo by sa líšilo od iných diktatúr, svetu nedal a tak mu v dobrom ani zlom prípona „-izmus“ neprináleží.

Iná situácia je s marx-leninizmom a marxizmom. Ide o dva samostatné pojmy, ktoré možno si zaslúžia -izmus, ale je z hľadiska vedeckého (materialistického) potrebné, jasne definovať ich podstatu a oblasť použitia. Marxizmus alebo marx-leninizmus, tak ako ich poznáme, ako triumvirát filozofie, vedeckého komunizmu (politológie) a politickej ekonómie, nie je nič iné, ako idealistická Svätá trojica či Truhlík, ktorý všetko vie a všetko videl!!!

Toto je len ukážka toho, čo naliehavo trápi pokrokové hnutie, a preto znova volám po obnove a jednoznačnej definícii obsahu pojmov, ktoré používame v našej každodennej politickej či vedeckej komunikácii. Poučenie z Babylonu pre pokrokové hnutia dnes priam bije do oči.

Andrej Sablič, V Michalovciach, 6. 6. 2007

PS: Inšpirácia možno pre SDS (www.sds.cz), čo tak pripraviť pre stretnutie SEĽ v Prahe, návrh materialistického (jednoznačného, z „koreňov“ odvodeného) slovníka termínov použivaných vo vnútri SEĽ a komunikácii so spoločnosťou?