Stanovisko SDS k ratifikaci Reformní smlouvy

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 15. 12. 2007

Dne 13. 12. 2007 podepsali v Lisabonu představitelé exekutiv členských států EU závažný dokument – Reformní smlouvu. Věcně jde o pokus propašovat do právního prostředí EU znovu myšlenky tzv. Evropské ústavy, která již byla odmítnuta.

Podpisem smlouvy bylo zahájeno období ratifikace této mezinárodní smlouvy jednotlivými členskými státy EU.

Strana demokratického socialismu spolu s celou Stranou evropské levice trvá na tom, že o tak závažných změnách nemohou rozhodovat pouze vlády a parlamenty, ale že by se k nim měli mít možnost přímo vyjádřit občané všech členských států EU.

Proto v souladu s Pražskou akční výzvou 2. sjezdu Evropské levice v Praze připravujeme petiční akci za prosazení referenda v České republice.

Tento náš postoj neovlivňuje ani skutečnost, že s řadou myšlenek v přijatém dokumentu souhlasíme. Příkladem může být Listina základních práv EU, ze které má naopak strach naše vládní koalice.

Celostátní výbor SDS, 15. 12. 2007