logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14.8
21 denni
Max. 330
Prům. 224.5

Nyní si čte web : 45 uživ.

Stanoviska SEL

* Pražská akční výzva

Vydáno dne 29. 11. 2007 (7522 přečtení)

Za mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání
Dokument 2. sjezdu Strany evropské levice v Praze 23. - 25. listopadu 2007

Neoliberální rozhodnutí vynucená potřebami globalizovaného, finančního a militarizovaného kapitalismu vedou k neúnosnému sociálnímu úpadku a vedou Evropu do slepé uličky. Nastal čas bránit se a nastolit alternativní perspektivu.

My, zástupci 29 evropských stran patřících ke Straně evropské levice, jsme se shromáždili na našem 2. sjezdu, abychom deklarovali pevné odhodlání aktivně přispívat v Evropské unii, za jejími hranicemi a v jednotlivých členských zemích Evropské unie ke změně současné evropské politiky za demokratičtější a spravedlivější Evropu, zavazujíce se vytvořit podmínky pro zaměstnanost, důstojné pracovní příležitostí, sociální ochranu, ekologický rozvoj a boj za mír ve světě. Tak se chceme připravit na volby do Evropského parlamentu v roce 2009, cestou těsnější spolupráci se všemi, kdo mají zájem o takovou demokratickou orientaci, se silami bránícími mír, s odborovým a sociálním hnutím.

Jsme levice, bojující za plnou zaměstnanost, proti nezaměstnanosti a nejistotě v zaměstnání

Evropští pracující vědí, jak jsou jejich práva potlačována, jak jejich pracovní místa začínají být ohrožena a jak pociťují svůj věk, stanou-li se nezaměstnanými. Co se týká mladých lidí, rovněž si uvědomují, že získat práci na dobu neurčitou je stále složitější. A rovněž jak se tyto pracovní úvazky s časem neustále prodlužují.

Zaměstnanecká nejistota je skutečností, která charakterizuje dnešní Evropu, navzdory faktu, že se ve všech svých dokumentech odvolává na sociální soudržnost. S flexikuritou (flexicurity = flexibility+security=pružnost+jistota, pozn. překl.) nastupuje riziko nového podvodu.

To je pozadí, v němž současní vůdcové Evropy chtějí rozšířit flexikuritu po celé Evropě. V tomto případě není cílem zlepšení jistoty zaměstnanosti, nýbrž demontáž kolektivního vyjednávání a snižování právní ochrany proti výlukám v práci bez řádného ospravedlnění.

Jsme levice, která bojuje a bude bojovat proti Bolkensteinově direktivě a proti privatizaci veřejných služeb a společných statků, počínaje vodou a energií.

Naše první akční dohoda směřuje k pracujícím a jejich organizacím: Sjednocením zabráníme pokusům o další omezování jistot v zaměstnání a flexikuritu. Jménem Evropy, která se nechce vzdát svých sociálních práv. Jménem práva každého člověka plánovat si život bezpečně.

Jsme levice, která bere vážně změny klimatu a vyzývá k neodkladné akci

Ekologové a vědci po léta naříkali naplano. Teprve v poslední době byly jejich jejich hlasy vyslyšeny. Globální oteplování je jasně a nepochybně spojeno se způsobem výroby a spotřeby lidstva. Kapitalistický výrobní způsob převažuje i v této oblasti. Proto je radikální snížení emisí plynů způsobujících globální oteplování nezbytné pro naše další přežití.

Evropská levice podporuje veškerá rozhodnutí, která povedou k nutnému cíli zastavit a zvrátit globální oteplování. Připojujeme se k požadavku vytvořit post-Kjótskou globální rámcovou úmluvu k postupu smluvních států k ambiciózním cílům a ukládání pokut v případě neplnění úmluv.

Uvědomujeme si ovšem, že tento problém dosáhl nyní dramatického rozměru výhradně proto, že se politika vzdala sebe sama a nechala hledat řešení samotný trh. Boj ohledně změn klimatu se nedotýká jen ekonomické závislosti na fosilních palivech, nebo úspor ve spotřebě energií, ale zásadně samotné civilizace a konzumního modelu našich zemí a měst.

Naše druhá akční dohoda směřuje k těm, kteří chápou civilizační naléhavost, kterou přinášejí klimatické změny. Naše Evropa je Evropou angažovanosti veřejné správy ve prospěch ekologicky udržitelného rozvoje. Naše Evropa je Evropou obnovitelných energií, které chrání přírodu a přírodní zdroje, Evropou harmonických měst, která investují do čisté veřejné dopravy. Evropou rozvíjející ekologickou ekonomiku a zemědělství ku prospěchu svých obcí a v solidaritě se všemi lidmi na naší planetě!

Jsme levice proti válce, za mír a odzbrojení

Intervence do Afghánistánu a Iráku se uskutečnily ve jménu demokracie a lidských práv, ale ve skutečnosti jen přinesly další smrt, strádání a nové konflikty. Je nejvyšší čas skoncovat s okupací, chceme-li zastavit spirálu války a terorismu. Je nejvyšší čas jednat ve prospěch míru, za lidská práva, a to zejména na Blízkém východě.

Ve Washingtonu jsou lidé, kteří připravují další válku, tentokrát proti Íránu. Evropské vlády musí odmítnout „bombardovací“ přístup. Jedině denuklearizace Blízkého východu může zabránit dalším vojenským dobrodružstvím.

Konflikt, vzniklý kolem Íránského jaderného programu může a musí být vyřešen jednáním a v souladu s mezinárodním právem. Jazyk výhrůžek musí skončit.

Mír musí být oficiální politikou Evropské unie ve světě i na našem kontinentu. Protiraketový systém, který chce Washington vybudovat v České republice a v Polsku, je důkazem nedospělosti Evropy a provokací proti Rusku. Evropané dobře vědí, co byla studená válka, a nechtějí ji vracet.

Naše třetí akční dohoda směřuje ke všem Evropanům. Musíme usilovat a pečovat o mírovější a spravedlivější svět. Proto chceme mít Evropu, která odmítá závody ve zbrojení, která usiluje, ale také přejímá plnou odpovědnost za důsledné odzbrojení a konverzi zbrojního průmyslu. To je Evropa politicky nezávislá na USA, Evropa, která přispívá k překonání uvažování v kategoriích politicko-vojenských bloků a ke zrušení těch existujících, Evropa bez cizích vojenských základen uvnitř svých hranic.

Jsme levice, která věří v rozhodování lidu…

Vlády evropských zemí prezentovaly nový text Lisabonské smlouvy o EU jako „Vítězství Evropy“. Bohužel tomu tak není. Lisabonská smlouva prostě nahrazuje smlouvu z Nice a ve všem podstatném pouze potvrzuje totéž, co již odmítly národy Francie a Nizozemska. Tento text znovu potvrzuje politické zásady a principy volné a ničím neomezované soutěže staré Evropské ústavní smlouvy, které pak musí evropské politické, finanční a monetární instituce aplikovat. Důsledkem jsou potom nejistota v práci a v životě, útoky na mzdy a platy, na sociální ochranu i na veřejné služby.

Jedinou skutečnou novinkou je, že tentokrát chtějí vlády opravdu vyloučit občany z rozhodování. Evropská levice říká NE nové smlouvě o EU. Současně vyzýváme všechny obyvatele Evropské unie, aby se s jejím podrobně obsahem seznámili.

Evropská levice nehodlá obětovat demokracii pod záminkou současných těžkostí.

Ve skutečnosti si naopak si uvědomujeme, že problémy Evropy mohou být překonány pouze rozšířením demokracie. Pokud se rozpor mezi elitami a občany bude dále prohlubovat, Evropa neuspěje.

Naše čtvrtá akční dohoda je určena národům EU: Odmítáme lisabonskou smlouvu a jsme pro referendum umožňující všeobecnou diskusi o budoucnosti evropského projektu.

Máme plán pro Evropu

Jsme si vědomi, že žádná změna vlády sama o sobě nezaručuje posun stávající politiky. Nový rozměr spravedlnosti práva vyžaduje, aby vůle po změně ovlivnila politiku Evropské unie vůči členským zemím.

Chceme změnit Evropu

Naše Evropa je Evropou, která zaručuje Evropanům více demokracie, plnou zaměstnanost a sociální ochranu pracujících; boj proti rasismu a stejná práva přistěhovalcům; rovné příležitosti a ukončení diskriminace žen, gayů a lesbiček.

Naše Evropa přináší solidaritu regionům a respektuje rozmanitost jazyků a kultur, vítá dobrodružství universalismu a odmítá uniformitu. Je Evropou svobody, kterou nebude omezovat žádná politika, vedená ve jménu války proti terorismu.

Tato Evropa se zavazuje k míru, k boji za boj proti klimatickým změnám, přichází se solidaritou vůči chudším zemím a trvá na globalizaci lidských, sociálních a ekologických práv. Tato Evropa vyžaduje celoevropskou spolupráci a nový celoevropský bezpečnostní systém, nikoliv expanzi NATO, které by mělo být zrušeno.

Bojovat a znovu nalézt naději má smysl

Evropská levice představuje síť stran, lidí, kteří čelí obtížím dneška a hledí do budoucnosti. Naše strany budou společně rozvíjet iniciativy ve věci čtyř akčních dohod podle svých možností a současných priorit. Vítáme účast dalších aktivistů, kteří se připojí k našim akcím. Pamatujeme si a učíme se z minulosti. Obnovujeme naši společnou kulturu. Různorodost vnímáme jako výhodu, nikoliv jako problém. Překračujeme hranice, protože to je podmínka, aby se nová levice mohla postavit vstříc výzvám dnešní doby.

Praha, 25. listopadu 2007


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9127


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.