Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství…

Autor: astream <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 11. 03. 2008

aneb známý anarchokomunista, jak ho asi neznáte

Přečtěte si prosím nejprve článek S. K. Neumanna - ZDE.

. . .

Tolik známý český anarchokomunista krátce před vypuknutím první světové války.

Myslím, že údiv nad tím, jak může budoucí komunista napsat apoteózu postavy baťováckého typu, schumpeterovského inovátora atd. vlastně ani není příliš na místě.

Baťové všeho druhu a komunisté se pravda liší téměř jak noc a den. Ale jedno společné mají: Vizi, cíl, touhu být avantgardou, průkopníkem, nositelem pochodně, přetvořit status quo, určitou skepsi k demokracii a schopnostem mas, s jejíchž přáním ovšem vážně počítají a kalkulují…

I všichni ti baťové chtějí vést a zmocnit se čtenářů či jiných zákazníků, vnutit jim to své – řečeno téměř doslova s Janem Bystrým výše. Určitá agresivita je takto nerozlučitelně spojená s přesvědčením a vírou v progresivitu …

astream, Ústí nad Orlicí