Jak budu oběšen

Autor: Pavel Kohout <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Literární listy, Vydáno dne: 06. 07. 2008

V polovině roku 1968 ovládla většinu československé společnosti iracionální euforie z probíhajících změn. Ne všichni však byli s průběhem změn spokojeni. Vydařený fejeton Pavla Kohouta to dokládá. (mn)

Ve dvě v noci z pátku na sobotu mne zavolal jistý pan Novák, jak se představil, aby se mne zeptal, kde chci viset.

Zamyslel jsem se. Poté jsem mu popravdě odpověděl, žže vlastně vůbec nechci viset.

Zachechtal se a pravil, žže na mém názoru možžná záležželo dřív, avšak nyní žže se mne nikdo nebude ptát.

Mezitím jsem se probudil úplně a otázal se ho, proč se mne tedy ptá na takové podružžnosti.

Začal mi spílat řka, abych nemyslel, žže nás nějaký fígl zachrání před novou Budapeští. On, pan Novák, žže je určen k tomu, aby se postaral o mne.

Vyslovil jsem otázku, mám-li sejít na ulici, anebo dostaví-li se on do mého bytu.

Nato mi oznámil, žže mě ta sranda brzo přejde, a bez pozdravu zavěsil.

V sobotu mi byl poštou doručen dopis, podaný bez zpáteční adresy v Praze 9.

Jistý soudruh Morávek mi v něm sděluje jménem dělnické třídy, žže jsem sionista i revizionista v jedné osobě.

Soudruh Morávek má dobré zprávy, že jsem navíc rovn쾞 agentem mezinárodního imperialismu. Poté, co moji lidé provedli puč v ÚV KSČ, vydám vbrzku pokyn, abychom byli připojeni k západnímu Německu.

Soudruh Morávek prohlašuje, žže však tomu spolu s dělnickou třídou zavčas zabrání, a končí ujištěním, žže lucerna pro mne jest jižž připravena.

Nedá se rozhodně říci, žže by politické dění v naší vlasti postrádalo zajímavosti.

Moje osobní situace je ovšem dosti komplikovaná.

Pan Novák i soudruh Morávek jsou zřejmě prodchnuti stejnou mírou ušlechtilých pohnutek. Vzniká pro mne otázka, komu z nich mám dát přednost.

Představuji si, jak to bude probíhat, jestližže se shodou okolností dostaví oba ve stejnou dobu.

Soudruh Morávek slíbil přijít s dělnickou třídou, ale ani pan Novák výslovně neřekl, žže mne navštíví sám.

U mého domu se tedy patrně setkají dva zástupy.

Budu-li dotázán, musím samozřejmě podle pravdy říci, žže pan Novák se ohlásil dřív. Pak užž záležží jenom na tom, zda to soudruh Morávek uzná.

Horší situace nastane, jestli se mě nikdo nezeptá. Tehdy musí obě strany vyložžit své argumenty.

Pan Novák začne reklamovat svůj nárok na mne obviněním, žže jsem psal ódy na Stalina.

Soudruh Morávek bude zdůvodňovat své přednostní právo tím, žže jsem napsal Zářijové noci.

Pan Novák uvede, žže jsem byl v ústředním výboru Svazu mládežže.

Soudruh Morávek namítne, žže jsem byl v ústředním výboru Svazu spisovatelů.

Pan Novák prohlásí, žže jsem zaprodanec Moskvy.
Soudruh Morávek prohlásí, žže jsem zaprodanec Západu.

Pan Novák vykřikne, žže jsem zradil demokracii.

Soudruh Morávek vykřikne, žže jsem zradil revoluci.

Pan Novák se rozzlobí.

Soudruh Morávek se taky rozzlobí.

Zástupy začnou mručet. Bude se schylovat k bitce.

Tehdy přijde má veliká chvíle.

Zavolám na ně z okna, žže jsem Žžid.

V ten moment se obě strany dohodnou a mé věšení proběhne užž bez dalších svízelí v radostné činorodé spolupráci všech.

Nejlepší na tom bude, žže já vůbec nejsem žžid.

Ale to jim neřeknu. Pro jeden žživůtek nelze vydat všanc jediné pojítko mezi panem Novákem a soudruhem Morávkem. Budu se loučit s hřejivým pocitem, žže jsem se zasloužžil o jednotu obou nejextrémnějších křídel naší společnosti.

Literární listy, č. 18, 27. 6. 1968, Pavel Kohout


SDS doporučuje:

rozhovor s Pavlem Kohoutem z roku 2000