Volte do EP kandidáty SDS na kandidátce KSČM

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 27. 04. 2009

Toto řešení nabízí SDS každému, kdo (1.) chce dát svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu levici, kdo (2.) nechce, aby jeho hlas propadl, kdo (3.) současně nechce podpořit kandidáty parlamentních stran KSČM a ČSSD a kdo (4.) by mohl propadat pocitu, že „zase není koho volit“. Chci Vás přesvědčit, že naše řešení má smysl. Podívejme se spolu na problém blíže.

SDS nechce tříštit síly levice a nechat propadnout Váš hlas

SDS existuje na politické scéně už dost dlouho, abychom si dostatečně uvědomili a v praxi několikrát ověřili, že stavět kandidáty proti ČSSD a KSČM znamená za daného rozložení politických sil vždy menší nebo větší ztrátu pro levici jako celek. SDS se ještě od dob nezávislé existence Strany Levého bloku a Strany demokratické levice snažila o symetrický postoj vůči ČSSD a KSČM. Zatímco však delší doba podstatně rozehnala animozity KSČM vůči SDS, ČSSD si dosud ponechala v platnosti usnesení Bohumínského sjezdu, které jí brání spolupracovat úžeji jak s KSČM, tak s oběma odtrženými stranami, které dnes sdružuje SDS. Proto se SDS - i s ohledem na partnerství s KSČM ve Straně evropské levice - rozhodla přijmout možnost postavit vlastní kandidáty na volební kandidátku KSČM. Na kandidátní listině č. 21 proto naleznete dva členy SDS: místo 9. zaujímá Jiří Hudeček, místo 15. Lubomír Ledl.

Tři vlajky kandidátky jsou jasné, jaký je volební program?

I když se KSČM rozhodla vytvořit kandidátku vlastní, od počátku příprav dbala o to, aby její program pro volby do EP nebyl v rozporu s platformou Evropské levice. Můžete se o tom ostatně sami přesvědčit. To pro nás byla jedna z podmínek, aby naši kandidáti mohli na „soupisku“ KSČM vstoupit. SDS vybavila své kandidáty navíc volebními prioritami SDS pro volby do EP. Myslíme si, že s těmito prioritami naši kandidáti celkovou kandidátku KSČM z pohledu Evropské levice vhodně vyvažují. Volbou kandidátky č. 21 se proto přihlásíte alespoň k jedné vlajce a alespoň k jednomu programu (KSČM, SDS, EL).

Nejít k volbám není dobré řešení

Pokud se svobodně rozhodnete k volbám do EP nejít, Váš možný hlas pro levici propadne. Bude to Vaše rozhodnutí a nám to bude líto. Půjdete-li k volbám, můžete dát svůj hlas i některé z menších mimoparlamentních stran. Přiznávám, že pod programy některých z nich bych se klidně podepsal i já. Jenomže pravděpodobnost uplatnění hlasu pro ně je minimální a výsledek takového rozhodnutí se blíží neúčasti ve volbách. Samozřejmě kromě psychologické podpory daného subjektu. Osobně chci věřit, že tyto mimoparlamentní strany využijí možnosti zúčastnit se předvolební kampaně a že se pak rozhodnou své kandidátky stáhnout. K takovému postupu bych jim blahopřál.

Kouzlo voleb do Evropského parlamentu = naše šance

Členové SDS se nacházejí na 9. a 15. místě kandidátní listiny č.21. Má SDS vůbec šanci prosadit své kandidáty do Evropského parlamentu? Má vůbec cenu dávat jejím kandidátům hlas? Odpověď na obě otázky je pozitivní.

Především je třeba si uvědomit, že Česká republika tvoří jediný volební obvod. Tato odlišnost ostatních voleb (komunální, senátní, sněmovní, kde je republika rozdělena na volební kraje) představuje pro SDS, ale i pro Vás jako voliče šanci, která se již nemusí naskytnout. Proč? Protože existuje kouzlo právě dvou preferenčních hlasů.

Většina kandidátů kromě lídrů na jednotlivých kandidátkách představuje většinou pouze regionálně známá jména. Získání účinného počtu preferenčních hlasů představuje téměř nepřekonatelnou bariéru překročení počtu 5% všech hlasů pro danou kandidátní listinu. Získá-li určitá kandidátka při předpokládané volební účasti 30% např. 400.000 hlasů, znamená to pro konkrétního kandidáta získat 20.000 preferenčních hlasů, aby byl volebním mechanismem posunut na volitelné místo. Získat 20.000 preferenčních kroužků v daném regionu je téměř nemožné. Takovou osobní podporu lze získat jen velmi komplikovaně. Ale …

Podporu je při volbách do EP možné rozprostřít po celé republice. A SDS si myslím, že takovou podporu získat může.

Další text je určen spíše pro členy SDS, ale není nejmenší důvod, abyste nepokračovali ve čtení. Spíše naopak.

Jak to provedeme?

Každý z nás má kolem sebe řadu lidí, kteří cítí „nalevo“, ale kteří jsou rozhodnuti k volbám nejít, protože „není koho volit“. Parlamentním stranám KSČM a ČSSD z nějakého důvodu svůj hlas dát nechtějí. Těm všem je třeba povědět, že se naskytla neobvyklá možnost. Úkol zní:

Co vlastně můžeme nabídnout, co povědět:

Každý z nás má jistě minimálně 20 lidí, které může oslovit a získat! Schválně jsem začal svůj adresář „projíždět“. A došlo mi, že hlas naši kandidátům mohou dát i ti, kteří by jinak ani levici nevolili. Ona to totiž není vždy jen nějaká „ideologie“, která může hlas přinést. Zkrátka a dobře: je nás několik set a volební matematika je relativně jednoduchá.

A co když ...

Pesimistům bych rád na tomto místě připomněl, že existují i vedlejší pozitivní důsledky naší zvýšené předvolební aktivity. Především oslovíme řadu nových lidí a seznámíme je jak se Stranou demokratického socialismu, tak se Stranou evropské levice. Rozšíříme povědomí o nás a o našich aktivitách. Získané preferenční hlasy ve volbách budou nezávisle na překonání nutné hranice jednoznačným a srozumitelným signálem pro obě parlamentní levicové strany.

Co na závěr?

Každý z obou kandidátů bude mít na našich stránkách svůj medailonek (odkazy budou zde: JH a LL). Nezávisle na tom se můžete už dnes podívat na samostatné stránky obou kandidátů (Jirka Hudeček ZDE a Lubomír Ledl TADY).

Pravidelný pohled na stránky našich kandidátů zvýší nejen naši informovanost, ale i postavení našich kandidátů v internetových vyhledávačích. Pokud vím, obsah stránek se mění každý den. Seznámíte se s jejich předvolebními aktivitami, ale i s jejich názory. Mimochodem - jejich starší příspěvky na našem serveru vyhledáte jednoduše následujícími odskoky: JH a LL.

A nezapomeňte - napsání několika slov podpory Jirku i Luboše potěší, a ještě budou moci maily lze zveřejnit na svých stránkách. Kdo nebude chtít zveřejnit své jméno, není to problém, stačí to napsat.

Na úplném konci se dostávám ještě k jedné možnosti, jak kandidáty SDS podpořit. SDS zřídila speciální volební účet 228935451/0300, kam je možné posílat finanční příspěvky na volební kampaň. Pravidelně (cca 1x za 2 měsíce) budeme zveřejňovat jednotlivé došlé částky se uvedením data připsání na účet a jednotlivé čerpané částky s uvedením účelu čerpání. Kdo bude chtít podepsat s SDS darovací smlouvu a získat potvrzení o přijetí částky pro finanční úřad v příštím roce, bude nás muset kontaktovat.

Hezký den a dobře naplánované týdny před volbami do EP

Vám přeje

Milan Neubert, předseda CV SDS, 27. dubna 2009