Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Peking Review, 34, 1968 (dodatek), Vydáno dne: 10. 09. 2018

Nadpis tohoto článku je součástí nadpisu zprávy, kterou dne 22. srpna 1968 vydala čínská tisková agentura Hsinhua, orgán Komunistické strany Číny. Květnatý text oplývající mimořádně silnými výrazy vůči SSSR není jen propagandistickým stylistickým cvičením, ale dobře připraveným ideologickým rozhodnutím, posouvajícím roztržku mezi SSSR a ČLR. Okupace Československa měla nepochybně velký vliv na další zahraniční politiku Číny. Když o měsíc poté narušil sovětský letoun čínský vzdušný prostor, atmosféra ještě zhoustla. Vyvrcholením pak byl vojenský konflikt na řece Ussuri v březnu 1969, který hrozil přerůst v jadernou válku. Podle mne se tak Pražské jaro možná nepřímo zasloužilo o pozdější orientaci Číny na USA.

Pekingská propaganda zřejmě čekala dva dny, kdy na rumunské ambasádě v Pekingu vystoupil velmi ostře předseda vlády Čou En-Lai s projevem, který je věcně identický s níže přeloženým textem. Oba dokumenty spolu s komentářem „Totální bankrot sovětského moderního revizionismu“ byly urychleně přeloženy do angličtiny a vydány jako zvláštní příloha týdeníku Peking Review č. 34. S mimořádnými přílohami se tehdy v Praze v knihovnách nepočítalo, tak se ke mně jedna z nich později dostala. (mn)

Sužována těžkostmi doma i v zahraniční a nacházejíc se ve slepé uličce, sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa

PR1968_34_SupJednajíc neskrývaně jako banda loupežníků, Brežněv-Kosyginova renegátská klika bezostyšně vyslala 20. srpna masivní ozbrojené síly, aby surově okupovala celé Československo a spáchala tím monstrózní zločin proti československému lidu. Jedná se o bezprecedentně velké odhalení ohavných rysů sovětské revizionistické renegátské kliky, která zběsile provádí imperialistickou mocenskou politiku; je to nejodpornější vystoupení v tvrdém souboji mezi sovětskou revizionistickou renegátskou klikou a československou revizionistickou renegátskou klikou; je to výsledek přímé tajné domluvy mezi sovětskou revizionistickou renegátskou klikou a americkým imperialismem v marném pokusu o přerozdělení světa; je to boj na smrtelné posteli sovětské revizionistické renegátské kliky pokusit se zabránit krizi rozpadu a bezprostředního zničení celého moderního revizionistického bloku. V plné míře to odhaluje podstatu sovětských revizionistů jako papírového tygra.

Zprávy z různých zdrojů ukazují, že pozdě v noci 20. srpna vyslala sovětská revizionistická renegátská klika spolu s revizionistickými klikami Polska, NDR, Maďarska a Bulharska současně z mnoha míst velkou sílu pozemních vojsk a jednotek letectva k invazi do Československa. V průběhu invaze sovětská revizionistická renegátská klika speciálně instruovala svého velvyslance ve Spojených státech Dobrynina, aby osobně informoval vůdce amerického imperialismu Johnsona o tomto aktu agrese. Tentýž večer Johnson svolal mimořádnou schůzku Rady národní bezpečnosti USA k projednání této otázky. Po setkání pověřil amerického ministra zahraničí Ruska, aby povolal Dobrynina do Bílého domu k dalším rozhovorům za zavřenými dveřmi.

Poté, co vojska sovětské revizionistické kliky a jejích přisluhovačů pronikla na československé území, československá revizionistická klika přijala politiku „vyhnout se odporu“, přičemž opakovaně vyzývala všechny vojáky a lidi v zemi, aby „zůstali v klidu“. Díky tomu útočící jednotky rychle obsadily hlavní města a celé území Československa a uzavřely všechny jeho hranice. Tanky, obrněné vozy a další vojenské vozy sovětské revizionistické kliky dunily ulicemi Prahy, československým hlavním městem, zatímco mnoho sovětských proudových stíhaček kroužilo den a noc nad hlavami. Jednotky sovětské revizionistické kliky ovládly klíčové silniční komunikace v Praze, obsadily letiště a rozhlasovou stanici, zpravodajskou agenturu a kanceláře novin, obklíčily nebo obsadily československý prezidentský palác, budovu ústředního výboru československé revizionistické strany a taková klíčové úřady jako ministerstvo obrany, zahraničních věcí nebo vnitra. Podle zpráv západních zpravodajských agentur sovětské jednotky zadržely nebo zatkly stranické a vládní představitele československé revizionistické kliky, včetně prvního tajemníka ústředního výboru strany Alexandra Dubčeka, premiéra Oldřicha Černíka, předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského a předsedy České národní rady Čestmíra Císaře.

Při vyslání vojsk k invazi do Československa sovětská revizionistická renegátská klika pověřila TASS, aby 21. srpna vydal nejpokrytečtější prohlášení, které nestoudně říká, že jejich ozbrojené vniknutí do Československa „vycházelo z principů nerozborného přátelství a spolupráce“ a že tam šli kvůli „obraně socialistických výdobytků“ a tak dále a tak podobně v marném pokusu vytvořit záminky a obhájit svou otevřenou agresi.

Československý pracující lid vyjadřoval velké rozhořčení nad barbarskou agresí sovětské revizionistické renegátské kliky a nad hanebnou zradou československé revizionistické renegátské kliky. Navzdory tlaku invazních jednotek organizoval lid stávky a demonstrace a vyzýval jednotky sovětského revizionistického agresora, aby odešly. Bylo hlášeno, že se občané v Praze, Bratislavě a dalších městech střetávali s invazními jednotkami a že docházelo ke konfliktům. Mnoho lidí stavělo barikády z autobusů, číhalo v záloze, házelo zápalný materiál ze střech a využilo všech možných prostředků k zastavení postupujících tanků. Řada pancéřovaných vozů a tanků byla zapálena. Mnohokrát je lidé obklopovali, hádali se s invazními vojáky a distribuovali letáky, požadující stažení vojsk sovětských revizionistů. Za poslední dva dny šly oběti na obou stranách do několika stovek. V současné době se v těchto městech stále ozývají zvuky výstřelů.

Tento bezprecedentně bezostyšný ozbrojený zásah a invaze do Československa sovětskou revizionistickou vládnoucí klikou je nevyhnutelným výsledkem revizionistické linie, kterou tato klika dlouhodobě prováděla. Tato událost je koncentrovaným projevem každodenního prohlubování a neoddělitelné krize a vážných rozporů v moderním revizionistickém bloku se sovětským revizionismem jako centrem, je koncentrovaným projevem hromadného bankrotu moderního revizionismu.

Po mnoho let sovětští revizionističtí vůdci, od Chruščova až po Brežněva, Kosygina a jim podobné, obnovovali doma kapitalismus všemi způsoby, zatímco na mezinárodním poli hráli aktivně roli komplice č. 1 amerického imperialismu při potlačování revoluční boje lidí na celém světě. Ve svých vztazích s Československem a jinými východoevropskými revizionistickými zeměmi sovětští revizionisté vždycky praktikovali šovinismus velkého národa a národní egoismus, přeměňovali východoevropské země na svá závislá území a kolonie, neustále zpřísňovali kontrolu nad vládnoucími klikami těchto zemí a bezohledně utlačovali a zneužívali široké masy lidí. Revizionistické kliky ve východní Evropě dělají vše, co je v jejich silách, aby se osvobodily od přísné kontroly sovětských revizionistů, aby se mohly přímo jednat s imperialismem vedeným Spojenými státy. Boj mezi sovětskými revizionisty a jejich následovníky ve východní Evropě se tak stává stále více akutním a rozklad se denně zesiluje. Jako poslední zoufalý pokus nyní sovětští revizionističtí renegáti vyslali své jednotky do Československa v marné naději na zachování své otřesené hegemonie.

Boj mezi československými revizionisty a boj mezi sovětskými a československými revizionistickými klikami se stal otevřeným již koncem loňského roku. Novotný, oblíbenec sovětských revizionistů v Československu, energicky následující sovětské revizionisty a obnovující doma kapitalismus, vyvolával v Československu stále častější třídní polarizaci a stále ostřejší třídní boj a způsobil vážné ekonomické obtíže, čímž vyvolal silný vztek a odpor mezi širokými řadami lidí. Za těchto okolností se boj v rámci československé revizionistické kliky stal ostřejším a ostřejším. Počínaje koncem loňského roku provedla frakce vedená Dubčekem vážné útoky na frakci Novotného a, nehledě na opakované osobní intervence Brežněva a dalších sovětských revizionistických vůdců, zbavila Novotného jeho funkcí, v lednu prvního tajemníka ústředního výboru strany a v březnu prezidenta republiky a plánovitě a systematicky uchvátila stranickou, vládní a vojenskou moc. K posílení svých pravomocí se Dubčekova frakce na jedné straně pokoušela všeobecně ospravedlnit nenormálnosti a zrůdnosti tzv. „období kultu osobnosti“ a na druhé straně provedla rozsáhlou čistku u členů frakce Novotného u moci.

Po převzetí moci Dubčekova revizionistická klika urychlila obnovu kapitalismu doma ve všech sférách úsilí ještě otevřeněji. V zahraniční politice, mávaje praporem „nezávislosti“, zdvojnásobila snahu setřást ze sebe kontrolu sovětských revizionistů a rozvíjet aktivně vztahy se Západem usilím o vytvoření „přímých vazeb“. Vývoj takového odstředivého trendu od sovětské revizionistické kliky značně otřásl postavením sovětských revizionistů v Československu a značně zhoršoval rozpory mezi sovětskými a československými revizionisty. Aby si udržela kontrolu nad československými revizionisty a současně zabránila tomu, že tento odstředivý trend způsobí rozsáhlé řetězové reakce v jim podřízených revizionistických zemích, vládnoucí sovětská revizionistická klika neustále vykonávala na československé revizionisty celé měsíce politický, ekonomický i vojenský tlak, aby je dostala na kolena.

V posledních několika měsících vůdci sovětské revizionistické renegátské kliky Brežněv, Kosygin a další jeli osobně při mnoha příležitostech do Prahy, aby provedli přímou intervenci. Seřadili stranické a vládní šéfy Polska, NDR, Bulharska a Maďarska a společně uspořádali setkání v Drážďanech, Moskvě a Varšavě ve druhé polovině března, na začátku května a v polovině července, aby připravili politické a ekonomické sankce proti nové československé revizionistické vedoucí klice ve snaze přimět Dubčekovu kliku k poslušnosti. Ke zvýšení tlaku také vyslali z varšavské schůzky v polovině července společný dopis československým revizionistům, který je prakticky ultimátem. V dopise tato banda revizionistů panovačně připomínala československým revizionistům, že „ztrácejí kontrolu nad během událostí,“ popisovala situaci jako „vážnou“ a bezostyšně tvrdila, že tato situace ohrožuje „společné životně důležité zájmy“ Sovětského svazu a dalších, revizionisty ovládaných zemí, tj. hegemonii sovětské revizionistické renegátské kliky, a že proto nemohou „být lhostejní a lehkomyslní“ tváří v tvář takové situaci a tak dále a tak podobně. Všechno toto mělo za cíl připravit záminku pro vojenskou intervenci. Kromě toho, že tu a tam vedli tajné schůzky zaměřené na přijetí autoritativní politiky vůči československým revizionistům, vládnoucí sovětská revizionistická klika udržovala v uplynulých několika měsících vůči československým revizionistům tiskovou ofenzívu bezprecedentního rozsahu.

Od chvíle Dubčekova nástupu k moci se sovětští revizionisté pokoušeli šikanovat československé revizionisty vedle politického tlaku také vojenskou silou. Své polské, bulharské, bulharské a maďarské přisluhovače používaly k častému vojenskému nasazení na hranicích Československa a jménem organizace Varšavské smlouvy přinutily československé revizionisty souhlasit se „společnými vojenskými cvičeními“ v hranicích Československa koncem června. Kromě toho konali řadu vojenských cvičení v různých podobách v blízkosti československých hranic.

Během tohoto období českoslovenští revizionističtí vůdci a tisk prováděli intenzivní protiútoky vůči sovětským revizionistům. Revizionistická klika Československa prostě nedbala na dopis společně podepsaný stranickými a vládními šéfy Sovětského svazu, Polska, NDR, Bulharska a Maďarska. Jakmile byl dopis zveřejněn, českoslovenští revizionističtí vůdci otevřeně objasnili, že jsou odhodláni „nečinit nejmenší ústup od cesty, kterou jsme nastoupili v lednu“, a požadovali, aby byla Varšavská smlouva revidována tak, že „zaručí členům paktu rovná práva.“

Před všemi těmito politickými a vojenskými tlaky od sovětských revizionistů se českoslovenští revizionisté rozhodli provést určité kompromisy, ale neudělali žádné podstatné ústupky.

Za situace takovéhoto zablokování sovětští revizionističtí renegáti osobně odjeli do Černé v Československu, kde se vedli bilaterální rozhovory s československými revizionistickými vůdci od 29. července do 1. srpna. Následně se 3. srpna konaly další rozhovory v Bratislavě mezi revizionistickými vůdci šesti zemí: Sovětským svazem, Polskem, NDR, Bulharskem, Maďarskem a Československem. Tyto rozhovory však rozpory mezi oběma stranami nezmírnily. Bezohledné vyslání jednotek k okupaci Československa 20. srpna bylo posledním příhozem v licitaci, který udělali zoufalí sovětští revizionisté, kteří se ocitli v dilematu.

Velký Lenin kdysi ostře ukázal: „Buržoazie se chová jako nestydatí lupiči, kteří ztratili hlavu, po hlouposti se dopouštějí hlouposti, a tím zhoršují situaci a urychlují svoji záhubu.“ Sovětská klika revizionistických renegátů, což jsou buržoazní živly oblečené do pláště marxismu-leninismu a socialismu, dnes páchá právě takovou hloupost.

Je všeobecně známo, že kremelští renegáti již dávno zcela zradili marxismus-leninismus a socialismus a uskutečnili všestrannou kapitalistickou obnovu v socialistické zemi. Už dávno pracují ruku v ruce s americkým imperialismem ve špinavém kšeftu jako četník při potlačování bojů revolučního lidu světa. Nynější zločiny spáchané těmito zrádci z Kremlu značně překonaly ty, které spáchala československá revizionistická klika. A přesto se s vztyčenou vlajkou „přátelství a spolupráce“ ani nezačervenali, když předvedli směšnou show, že jedou do Československa, aby „bránit“ to, čemu říkají „socialistické výdobytky“. Během posledních několika měsíců vykonali veškerý možná nátlak na československé revizionisty a nakonec provedli avanturistický krok přímé akce. Přitom doufali, že vyplní „trhlinu“ v Československu a že posílí svou kontrolu nad východní Evropou a celým revizionistickým blokem. Sovětská revizionistická klika však jen urychlila štěpení a rozpad revizionistického bloku a dostala se do bezprecedentní izolace. Od ozbrojené okupace Československa touto klikou všechny ostatní revizionistické strany, kromě čtyř servilních nohsledů sovětské revizionistické kliky, kteří se připojili k vyslání vojsk do Československa, uskutečnily mimořádné schůzky nebo vydaly deklarace vyjadřující „rozhořčení“ vůči sovětským revizionistům, nebo vyslovovaly „nejrozhodnější odsouzení“ či „vážný rozdíl v názorech“.

Náš velký vůdce předseda Mao prohlásil: Pouze opakovaným vzděláváním pozitivními a negativními příklady a pomocí srovnávání a kontrastu se revoluční strany a revoluční lidé mohou zakalit, mohou zrát a mohou si zajistit vítězství.

Praví marx-leninisté a revoluční lidé na celém světě, zejména marx-leninisté a revoluční lidé v Československu a v Sovětském svazu obdrží další historické vzdělání negativním příkladem z nových zločinů sovětských revizionistických renegátů. Moderní revizionisté reprezentovaní vládnoucí sovětskou revizionistickou klikou se oblékají do pokrytecké revoluční frazeologie, avšak hučení sovětských stíhaček nad Prahou a Bratislavou a dunění sovětských tanků v ulicích těchto dvou měst zcela roztrhl sentimentální závoj „internacionalismu“, „přátelství“ a „spolupráce“, který si Brežněv, Kosygin a jejich zástupci nasadili, aby byly naplno odhaleny ohavné rysy sovětských revizionistů - šovinismus velkého národa, národní egoismus a imperialistické právo džungle. Tento incident pomůže širokým masám revolucionářů v Sovětském svazu, v Československu a v dalších zemích pod revizionistickým panstvím jasně vidět, kam kontrarevoluční revizionistická linie vede jejich země, a tak posiluje jejich nové politické probuzení. Všichni opravdoví komunisté a široké masy revolučního lidu v těchto zemích jistě povstanou do boje, důkladně rozbijí reakční vládu revizionistických klik ve svých vlastních zemích a vypořádají se se sovětskou revizionistickou renegátskou klikou za její obrovské zločiny.

Velký rudý prapor socialismu a komunismu určitě nad těmito zeměmi zase zavlaje!

(Zpráva tiskové agentury Hsinhua, 22. srpna)