logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 15.2
21 denni
Max. 604
Prům. 349.8

Nyní si čte web : 76 uživ.

Stanoviska SDS

* Návrh SDS na změnu zákona o sdružování v politických stranách ...

Vydáno dne 02. 06. 2004 (5997 přečtení)

SDS vypracovala a předá parlamentní stranám paragrafovaný návrh zákona o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. SDS očekává, že si poslanci parlamentních stran návrh osvojí.
2. 6. 2004

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2004

V. volební období

___________________________________________________________

 

 

 

 

XXX

 

 

 

Poslanecký návrh

 

 

 

zákon

ze dne ..........2004,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů


 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

Čl. I

 

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 104/2001 Sb. a zákona č. 170/2001 Sb. se mění takto:

 

 

1. V § 20 odstavec 2 zní:

 

„(2) Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek, příspěvek na mandát a příspěvek na povinné výdaje.“

 

2. V § 20 se vkládá odstavec 12, který zní:

 

„(12) Příspěvek na povinné výdaje slouží straně a hnutí ke krytí výdajů, které vyplývají ze zákona, zejména k vedení účetnictví, k ověření roční závěrky auditorem a k nájmu kanceláře v sídle strany a hnutí. Výši příspěvku na povinné výdaje stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.“

 

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Důvodová zpráva

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 104/2001 Sb. a zákona č. 170/2001 Sb. stanoví mimo jiné povinnosti politických stran.

 

Některé z těchto povinností nutí bezprostředně strany a hnutí vynakládat finanční prostředky. Zejména se jedná o povinnost mít sídlo (§ 6), vést účetnictví (§ 17) podle zvláštního zákona a ověřovat roční účetní závěrku auditorem (§ 18). Současně však zákon významným způsobem omezuje možnosti strany a hnutí získávat zdroje pro krytí těchto nákladů (§ 17, § 19).

 

Úmyslem zákonodárců nepochybně nebylo omezit právo občanů sdružovat se v politických stranách a hnutích (§ 1), které je jedním ze demokratických základů státu. Politická soutěž stran a hnutí nesmí být redukována na její ekonomický rozměr.

 

Předkladatelé tohoto návrhu vidí v zavedení státního příspěvku na povinné výdaje stran a hnutí způsob, jak demokratickou politickou soutěž stran a hnutí zrovnoprávnit a jak podpořit další rozvoj občanské společnosti.

 

Předkladatelé ponechávají stanovení výše tohoto příspěvku na Ministerstvu financí, které může nejlépe posoudit aktuální průměrnou výši povinných výdajů. Sami odhadují výši povinných výdajů na 100 – 150 tisíc Kč ročně na jednu politickou stranu či hnutí, kterých je dohromady cca 100. Celkový dopad do státního rozpočtu by tedy činil odhadem 10 – 15 milionů Kč.

 

Návrh zákona je v souladu s Ústavním pořádkem České republiky a není ani v rozporu s právními předpisy komunitárního práva, které ponechává takovouto právní úpravu v působnosti národních legislativ.

 

 

 

Úplné znění návrhem novely dotčených ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

 

 

§ 20

 

            (1) beze změny

 

            (2) Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek, a příspěvek na mandát a příspěvek na povinné výdaje.

 

            (3) beze změny

 

            (4) beze změny

 

            (5) beze změny

 

            (6) beze změny

 

(7) beze změny

 

(8) beze změny

 

            (9) beze změny

 

            (10) beze změny

 

(11) beze změny

 

(12) Příspěvek na povinné výdaje slouží straně a hnutí ke krytí výdajů, které vyplývají ze zákona, zejména k vedení účetnictví, k ověření roční závěrky auditorem a k nájmu kanceláře v sídle strany a hnutí. Výši příspěvku na povinné výdaje stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

 Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 112 in /var/www/www.sds.cz/htdocs/public/specfce.php on line 438
[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: materiál SDS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.