logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 0
Prům. 0
21 denni
Max. 604
Prům. 342.5

Nyní si čte web : 56 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Úvod do teorií světového systému (závěr)

Vydáno dne 07. 07. 2005 (9189 přečtení)

Pokračování článku Stanislava Holubce (první část ZDE).

Závěr

Pro vysvětlení pravidel fungování moderního světového systému, lze podle Sandersona formulovat následující teze:

 1. Moderní svět je především kapitalistickým světem a princip kapitalistické akumulace je v několika posledních stoletích hlavním (ačkoli ne jediným) zdrojem sociální evoluce.
 2. Kapitalistický svět vytvořil extrémně nerovné poměry. Ty společnosti, jež měly z těch či oněch důvodů lepší startovní pozici, měly možnost si tuto pozici nadále zlepšit, zatímco společnosti, jež neměly tak dobrou pozici, končí dnes v ještě horší - často jako klienti či závislí na společnostech, jimž se lépe daří.
 3. Pozice společnosti v systému je daná a její postavení má značnou trvalost. Přesto jsou zde příklady společností, jež stoupají, ačkoli obvykle jen v určitých hranicích.
 4. Navzdory faktu, že propast v národním důchodu mezi rozvinutými a méně rozvinutými zeměmi se zvětšuje, většina nerozvinutých zemí zažila přesto ve srovnání se svou minulostí hospodářský rozvoj.
 5. Ačkoli se nerozvité země ve srovnání se svou minulostí rozvíjejí, jejich obrovská většina nikdy nedosáhne úrovně rozvinutých zemí a ve skutečnosti může ve srovnání s nimi jen ztrácet krok. Svět se nemůže rozvíjet rovnoměrně, není to možné jen z hlediska ekonomického fungování kapitalizmu, ale též z ekologického. Svět nemůže udržet 175 společností na vysokém ekonomickém stupni.
 6. Není možné pochybovat o tom, že by vztahy mezi rozvinutými a nerozvinutými zeměmi nebyly a stále nejsou charakterizovány vysokým stupněm ekonomického vykořisťování (Sanderson, 1995:287).
 7. „Jako u všech systémů vede lineární prodlužování jeho trendů k tomu, že tyto trendy narážejí na určité limity, načež se systém příliš vzdálí od rovnovážného stavu a začne bifurkovat“ (Wallerstein, 2005:165). Každý systém má v sobě zakódovaný zánik, který může vést ke stavu všeobecného chaosu (entropie), nebo naopak ke konstituci systému nového.

Ať už přijmeme Wallersteinovu koncepci beze zbytku nebo s výhradami, je nutné jí připsat několik zásluh: Wallerstein byl jedním z průkopníků obracení pozornosti západní sociologie z úzkého horizontu vlastních společností ke globálním problémům. V tomto smyslu je jedním z předních teoretiků globalizace. Wallerstein obohatil sociologii o novou ucelenou teorii vzniku a fungování kapitalizmu, která kráčí ve stopách k Marxe a školy Annales, ale zároveň přispěla řadou vlastních myšlenek. Obzvláště je cenný je jeho historický a geografický pohled. Wallerstein vytvořil svou teorií světového systému také koncepci globální sociální struktury a poskytuje nám obraz světa, v němž má každý obyvatel planety své místo. Jeho teorie světového systému představuje jedno z možných vysvětlení vzniku a fungování tak odlišných fenoménů jako jsou formy náboženství, sociálních hnutí, byrokratizace, způsobu modernizace, utváření kultury a mentality. Vysvětlení těchto fenoménů pomocí teorie světového systému nemusí být absolutní, je však podstatným příspěvkem do diskuse o nich. Konečně Wallerstein se vždy pokoušel vytvářet ze sociologie angažovanou vědu (Wallerstein, 2005: 163 - 164), která poukazuje na nespravedlnosti a nerovnosti tohoto světa a snaží se poskytovat těm, kteří stále věří, že „jiný svět je možný“ ucelené a myšlenkově propracované alternativy.

PhDr. Stanislav Holubec, 7. 7. 2005


Seznam literatury

 • Abu-Lughod Janet, Before the European Hegemony, The World System Ad 12050-1350, Oxford University Press, 1989.
 • Barber Benjamin, Dschihad gegen McWorld, Coca Cola und heiliger Krieg, Scherz Verlag, 1996
 • Frank Andre Gunder, Gills Barry K., ed., The World Systems, Four Houndred Years or Five Tohusand Years, London & New York: Routledge, 1993
 • Chase-Dunn Christopher, Social Evolution and the Future of World Society, research paper, 2004
 • týž US Hegemony and Biotechnology: The geopolitics of new lead technology, research paper, 2002
 • Halada Andrej, Český film let devadesátých, NLN, Praha, 1997
 • Jenner Gero, Ende des Kapitalismus, Triumph oder Kolaps des Wirtschaftssystem? Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1999
 • Lenin Vladimír Iljič, Imperializmus jako nejvyšší stadium vývoje kapitalizmu, in Vybrané spisy ve dvou svazcích, svazek 1, SNPL, Praha, 1954
 • Marx Karel, Fridrich Engels, Manifest komunistické strany, 1848, in Marx, Engels, vybrané spisy, SPNL, Praha, 1954, svazek 1.
 • Matějček Jiří, Machačová Jana, Vzory chování v českých zemích v 19. století, in Studie k sociálním dějinám, 7/1997
 • Maur Eduard, Horská Pavla, Musil Jiří, Zrod Velkoměsta, Academia, Praha 2002
 • Prokok Vladimír, Vývoj politických stran a teorie dlouhých vln, Současný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území, sborník referátů konference, Gloria, Rosice - Olomouc, 1999
 • Průcha Václav, Faltus Josef, Hospodářské dějiny, VŠE 1992
 • Sanderson, Stephen K. 1995. The Great Transformations. The general Theory of Historical Development. Blackwell Publishers.
 • Wagar W. Warren, A Short History of the Fututre, Univ. of Chicago Press,  1992
 • Wallerstein Immanuel, Geopolitics and Geoculture
 • týž, The Capitalist World-Economy. Cambridge: Cambridge Univ. Press; Paris: Ed. de la M.S.H., l979.
 • týž, The World System after the Cold War, Jurnal of Peace Research, 30/1, 1993
 • týž, Úpadek americké moci, Slon, Praha 2005
 • týž, The Modern World-System, I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York & London: Academic Press, l974.
 • týž, The Modern World-System, II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, l600-l750. New York: Academic Press, l980.
 • týž, The Modern World-System, III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's. San Diego: Academic Press, 1989.
 • Wilkinson David, Central Civilization, in: ed. Sanderson Stephen K., Civilizations and World Systems, 1995, Altamira press
 • World Population Data Sheet 2004 http://www.prb.org/pdf04/04WorldDataSheet_Eng.pdf, článek am. politologů o nerovnosti

Texty I. Wallersteina dostupné v češtině na internetu:

Další krátké články od I. Wallersteina je možné nalézt na www.blisty.cz


Poznámky

[1] Ruský ekonom N. D. Kondratěv (1892 - 1938) rozpracoval teorii hospodářských cyklů, podle které spočívá vývoj kapitalistických ekonomik v tzv. dlouhých vlnách trvajících 40 - 60 let. Každá z těchto vln má svou fázi A a B. Ve fázi A dochází k růstu výroby, k inovacím, k nebezpečí válek, vzniku diktatur a revolucím v rozvinutých zemích, ve fázi B naopak klesá tempo růstu, vzrůstá sociální nerovnost lae také klesá počet stávek a aktivita širokých vrstev. Dikatatury se prosazují spíše v chudších zemích (Prorok, 199: 120 - 132).

[2] Přesvědčení, že tvar, reliéf zemí a kontinentů má zásadní vliv na historický vývoj společnosti zde žijící.

[3] Podle vlastních slov se zaměřuje především na Jižní Koreu a Tchaiwan, neboť Hong Kong a Singapur nejsou zeměmi, ale jen městskými státy, na něž musí být uplatňována zcela jiná měřítka.

[4] Je pravděpodobné, že kdyby se Československu podařilo zůstat koncem 40. let dvacátého století politicky nezávislé např. v postavení Jugoslávie, přineslo by nám to taktéž velký ekonomický profit. Možná to byla skutečná šance, jak se dostat ze staleté pasti semiperiferie do centra. To že se v českých zemích realizovala strategie vzestupu „spolehnutí se na vlastní síly“ bylo záležitostí jako domácího tak zahraničního rozhodnutí.

[5] Často zmiňované zprávy o hladomoru v Severní Koreji bývají dokonce záměrně rozšiřovány jejími představiteli, aby země získala humanitární dávky OSN.

[6] Jedním z rozšířených mýtů ekonomické transformace bylo tvrzení o hospodářském rozkvětu českých zemí před rokem 1948 a následné „komunistické devastaci“. Teorie světového systému stejně jako empirická data ukazují jednostrannost podobných názorů. Podobným mýtem je neorouseauovská představa krásného - českého člověka, jehož charakter a schopnosti byly v tomto období na dlouhou dobu zničeny a problémy transformace pramení především z této skutečnosti.Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 112 in /var/www/www.sds.cz/htdocs/public/specfce.php on line 438
[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Stanislav Holubec | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.