logo SDS
Dnešní datum: 17. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 12.1
21 denni
Max. 537
Prům. 298.6

Nyní si čte web : 53 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Malé vyznání aneb stručná zpráva o stavu mého poznání

Vydáno dne 07. 11. 2005 (3447 přečtení)

po napsání knihy Adorno: moderna a negativita, studií Sociální stát a emancipační otázka, Politika otevřeného horizontu, Kontextualismus a budoucnost subjektu a jiných textů.

Rozklad a zánik humanismu, rozumu, vnímání, umělecké tvorby, mezilidských vztahů se zastaví tehdy, až obnovíme naději na sladění moderní civilizace (ekonomiky, vědy, techniky, společenských a politických institucí) a přírody - přírody vnitřní, tj. přírodní stránky každého člověka, která se projevuje nouzí, bolestí, pudy, vášněmi, smrtí, a přírody vnější, která nám poskytuje látky potřebné k reprodukci naší civilizace a která vytváří prostředí příznivé pro člověka i pro vyšší formy života. Toto sladění civilizace a přírody je totožné s komunistickou produkční formou. Pojem komunismu byl na počátku devadesátých let minulého století osvobozen k novému životu, neboť režimy, které tento výraz hanebně zneužívaly ke svým mocenským a ideologickým cílům, ztroskotaly. Ve dvacátém prvním století tento pojem znovu ožije.

Bez této naděje podléhá život myšlenkový, politický a umělecký dané ekonomické a společenské skutečnosti a její ideologii a ztrácí svou formu, své zaměření, svůj význam i půvab. Myšlení se omezuje na přehrávání známých písniček, politika na opakování vyprázdněných rituálů, masová kultura na bezduché dráždění smyslů a pudů, umělecká tvorba se utápí ve vyprázdněném znázorňování vyprázdněného života, náboženství zabředává do fundamentalismu. Bez této naděje postupně degenerují i pojmy svobody a demokracie, o které se opírá současný společenský řád, a tyto pojmy se nenápadně proměňují v ideologický nástroj na potlačování skutečné svobody a demokracie. Vše má jedno jediné měřítko - danou ekonomickou, politickou a společenskou skutečnost, a vše se podle tohoto měřítka utváří. Co je a co není možné, to určuje diktát této skutečnosti a těch, kteří ji ovládají. Neobracejí se všechny řeči o totalitarismu proti těm, kteří tímto pojmem chtějí očernit každou snahu o vytvoření jiné skutečnosti? Není totalitarismus právě v tom, že dnešní podoba světa se považuje za jedinou možnost, za jedinou pravdu? Svoboda je v tom, že se osvobodíme od této jediné pravdy.

Tuto naději je třeba držet a hájit bez ohledu na to, zda tu je či není její společenský nositel. Tato naděje má životní důležitost - je to hlavní prostředek proti úpadku společenského i osobního života. Základní otázka se týká aktu jejího osobního přijetí. Společenský nositel může přijít, ale bez osobního přijetí této naděje lze snadno podlehnout falešným představám, které si tento nositel o sobě může vytvořit, a nikdo pak nezabrání tomu, aby se z nositele naděje stal opět její hrobař. Na takovém přijetí se ovšem zakládají všechny naděje a skutečnosti, včetně té, která právě existuje. Tento zakládající akt tu však je zahalen, aby vzniklo zdání, že to jsou skutečnosti objektivní a věčné. U perspektivy komunismu je tomu naopak: je neustále zřejmé, že jeho bytí spočívá na vědomých lidských aktech a lidské činnosti. Všechny předchozí společenské skutečnosti se zjevují v jiném světle - vysvítá, že také ony spočívaly na lidských aktech a lidské činnosti, avšak zpravidla nevědomých. Tato naděje obnovuje cestu k pravdě.

A co dál?

Michael Hauser, 1. listopadu 2005Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 112 in /var/www/www.sds.cz/htdocs/public/specfce.php on line 438
[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1410 (1410 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1024 (1024 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
909 (909 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
684 (684 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1255 (1255 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
857 (857 hl.)
Prohnilý humanismus !!
674 (674 hl.)

Celkem hlasovalo: 6813


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.