logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 344.9

Nyní si čte web : 44 uživ.

Stanoviska SDS

* Abeceda SDS

Vydáno dne 11. 09. 2007 (5154 přečtení)

Diskuse na červnovém sjezdu SDS a následně na srpnovém zasedání Celostátního výboru (CV) SDS dala jasně najevo, že by SDS měla udržovat a rozvíjet svou schopnost vstupovat do reálné praktické politiky včetně volební. Absence aktuálního volebního programu SDS je pociťována jak při kontaktech s ostatními politickými subjekty, tak při rozhovorech s běžnými příslušníky české populace.

Vedle vytváření prostoru pro spolupráci všech levicových sil jak v ČR, tak v rámci celé Evropy a vedle snahy přispět k teoretickému hledání levicových východisek oslovováním intelektuálních vrstev české společnosti je proto zapotřebí, aby SDS jasně a přehledně zformulovala své přístupy k praktickým otázkám české a mezinárodní politiky, jimiž by byla schopna oslovit českého voliče i mimoparlamentní politické struktury.

Po zvážení možností a potřeb SDS dospěl minulý CV SDS k rozhodnutí zahájit práce na přípravě volebně orientované Abecedy SDS, na jejíž tvorbě by se mělo podílet co nejvíce členů i nečlenů SDS. Podíl české veřejnosti na přípravě Abecedy považuje SDS za klíčový, a to jak při výběru hesel, tak zejména při naplňování jejich obsahu.

Při práci na Abecedě SDS chceme experimentálně využít i prostředí webových stránek SDS, které umožňují adresné i anonymní vkládání komentářů jak ve fázi přípravy seznamu a obsahu hesel Abecedy, tak ve fázi její konečné redakce.

Práce na Abecedě SDS se touto formou neomezí ani nevyčerpá. Paralelní proces bude probíhat na mailovém fóru SDS tak, aby se na přípravě Abecedy SDS mohli podílet v rámci základních organizací i všichni členové SDS. Každé heslo bude mít zároveň svého patrona/redaktora, který pravidelně shrne návrhy vzešlé z internetové i vnitrostranické diskuse a připraví texty pro další kolo diskuse.

Výchozím bodem práce na Abecedě je základní seznam hesel a struktura jejich obsahu. Obojí se může v průběhu prací teoreticky měnit, ale zatímco rozšiřování seznamu hesel je žádoucí, jejich strukturu je třeba rychle optimalizovat a zafixovat. Pracovní návrh obou následuje.

Pracovní seznam hesel volebně orientované Abecedy SDS

Pracovní seznam hesel vychází z představy CV SDS o praktických problémech, které větší či menší měrou trápí českou populaci. Záměrně nejsou zařazena hesla teoretičtějšího charakteru. CV SDS je však připraven seznam hesel rozšířit, popř. některá hesla rozdělit, ukáže-li se to v průběhu diskuse (ZDE) jako důležité.

Pracovní struktura hesla Abecedy SDS
(příklad „Ochrana osobních dat“)

Návrh struktury hesla se snaží co nejjednodušším způsobem koncentrovat náš přístup k danému problémovému okruhu, tj. určit námi vnímaná kritická místa a formulovat návrhy na jejich řešení, resp. odstranění.

SDS v této oblasti nejvíce zneklidňuje následující:

Pod záminkou „boje proti terorismu“ a „boje proti zneužívání sociálních dávek“ se připravují zákonné úpravy, které mají úřadům umožnit další možnosti sledovat občany. Myšlenka na „průhledného“ občana je pro SDS nepřijatelná.

SDS proto navrhuje:

  • Výrobci a uživatelé sledovací techniky musí být zavázáni technicky ručit za dodržování standardu ochrany dat.
  • Sledování občanů ze strany státu musí být přezkoumatelné a omezené pouze na nezbytnou míru.
  • Posilovat právo samostatně disponovat údaji o vlastní osobě vůči přístupu k nim ve veřejném zájmu.

CV SDS bude práce na Abecedě SDS průběžně vyhodnocovat – s první redakční uzávěrkou i s poznatky plynoucími z tohoto pracovního postupu bude seznámen na svém jednání 6. října 2007.

CV SDS, Praha, 8. září 2007


PS:
Diskusní prostor u tohoto článku využijte pro obecné připomínky k tvorbě Abecedy, pro návrhy na doplnění či redukci seznamu hesel a pod.
Z technických důvodů se přístup k jednotlivým vytvářeným heslům pozdrží o 1-3 dny. Děkuji za pochopení. Admin.

PS2:
S ohledem na zájem čtenářů otevíráme diskusi k zařazení dalších hesel do Abecedy SDS. jsme si vědomi toho, že tato hesla mohou mít výrazně subjektivní charakter. Proto považujeme za důležité, aby se výběr prováděl s ohledem do dohodnutou budoucí strukturu hesel. Diskuse o dalších heslech probíhá ZDE. Admin, 27. 9. 2007[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 67 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.