logo SDS
Dnešní datum: 05. 08. 2020   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 24.2
21 denni
Max. 631
Prům. 570.9

Nyní si čte web : 63 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Ke 40. výročí smrti Che Guevary

Vydáno dne 03. 10. 2007 (3849 přečtení)

Projev Chargé ď Affaires a.i. Kubánské republiky, pí. Barbary E. Montalvo Álvarez na slavnostním otevření „Salonu Ernesta Che Guevary“

Chci Vám všem poděkovat, že s námi sdílíte tento pro nás tak mimořádný okamžik.

Chci poděkovat, že je zde s námi pan Valeri Gudimenko, autor obrazu, který bude ode dneška zdobit čelo tohoto salonu. Vděčíme za to právě jeho velkorysosti. V roce 2002, u příležitosti 74. výročí narození Che Guevary, daroval své dílo našemu velvyslanectví a od té doby bylo vždy vystaveno v některém z našich salonků. Při tvorbě obrazu umělec vycházel z nejznámějších snímků hrdinného bojovníka, kdy ho kubánský fotograf Korda zachytil během lidové manifestace, na které Fidel vyhlásil socialistický charakter kubánské revoluce - při příležitosti pohřbu obětí útoků, jež předcházely Girónu.

Děkuji také našemu kolektivu kubánských i českých pracovníků a kubánským spoluobčanům žijícím v této zemi, bez jejichž pomoci, nadšení a obětavosti by nová úprava tohoto salonu a naše dnešní emotivní setkání zde bylo nemožné.

Za několik dnů uplyne čtyřicet let od chvíle, kdy bylo rozstříleno zraněné těla výjimečného muže - vzoru člověka z jiných časů. Ti, kdo jeho zavraždění nařídili, věřili, že současně zabijí jeho ducha, jeho vůli, jeho ideje. Ukryli jeho ostatky, aby zabránili šíření jeho příkladu.

Podcenili však tohoto muže, podcenili sílu jeho vzoru, podcenili kubánský lid, který nikdy nepřipustí, aby Ché zemřel, podcenili i utiskované národy z Latinské Ameriky a z mnoha dalších částí světa.

Fidel to vyjádřil oné smutné noci před truchlícími davy:

Che bude žít v milionech mužů a žen z celého světa připravených učit se od něho. Učit se z jeho příkladu, z jeho smyslu pro spravedlnost, z jeho spartánského ducha, z jeho nezkrotné vůle, z jeho duchovního bohatství, z jeho smyslu pro věrnost, z jeho smělosti a nekonečné statečnosti. Bude žít, pokud nezradíme jeho principy, pokud se poučíme ze svých chyb, pokud budeme posilovat svou schopnost odporu, pokud budeme připraveni pracovat a umírat pro jiné lidi v kterékoli části světa.

Vše, co Che znamená pro Kubánce, bylo oné noci shrnuto ve větě: „Chceme-li vyjádřit, jakými bychom chtěli mít své děti, musíme říci bez sebemenšího zaváhání: Nechť jsou jako Che!“.

Pravdu měl básník:

„Chí je všude“.

Nic nám nemohlo zabránit, abychom ho nalezli.

Na svém ohnivém oři se vrátil do Santa Clary, města, kde svedl hrdinné boje na úsvitu revolučního triumfu.

Vrátil se, aby se přesvědčil, že „Naše Amerika dnes kráčí jednotně a vítězně“.

Aby pocítil hrdost národa, který ho přijal za svého syna.

Aby nám dokázal nesmírnou sílu idejí.

Aby se přesvědčil, že pět kubánských bojovníků proti terorismu, kteří dnes nespravedlivě strádají v amerických věznicích splnilo závazek, který na sebe jako děti vzaly: Být jako Che!

A také proto, aby nám připomněl, že svět je ještě plný nespravedlností, které je třeba napravit.

Nyní, kdy slavnostně otevíráme tento salon nesoucí jeho jméno - na kousku Kuby na českém území - znovu potvrzujeme svůj slib věrnosti jeho odkazu.

Hasta la victoria siempre! Až do konečného vítězství!

Barbara E. Montalvo Álvarez, 2. 10. 2007[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Barbara E. Montalvo Álvarez | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
471 (471 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
421 (421 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
379 (379 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
357 (357 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
542 (542 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
394 (394 hl.)
Prohnilý humanismus !!
338 (338 hl.)

Celkem hlasovalo: 2902


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.