logo SDS
Dnešní datum: 28. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 26
Prům. 16.5
21 denni
Max. 604
Prům. 352.9

Nyní si čte web : 64 uživ.

Okolní události našima očima

* Snaha činských komunistů o vlastní cestu má podporu české levice

Vydáno dne 18. 01. 2019 (1852 přečtení)

Příspěvek JUDr. Lubomíra Ledla, místopředsedy SDS, na konferenci Čína a střední Evropa – politické, ekonomické a geopolitické souvislosti – levicový přístup, pořádané Společností pro evropský dialog (SPED) ve spolupráci s pražskou kanceláří Nadace Rosy Luxemburgové.

Vztah k Čínské lidové republice a potažmo k politice a hodnocení Komunistické strany Číny je zdrojem trvalých, dlouholetých sporů a hádek v evropské levici. Nemám pochopitelně na mysli spory pramenící z doby po roce 1958, ale spory v době »moderní«, tedy po smrti Mao Ce Tunga a následujícím období dramatické a mimořádně úspěšné modernizace Číny, jejího otevření se světu se všemi převážně pozitivními důsledky.

Část bratrských, sesterských a spřátelených stran a hnutí stále častěji obviňuje KS Číny ze zrady ideálů komunismu, zaprodání se kapitalismu, že pod jejím vedením provádí ČLR imperiální, až imperialistickou politiku, buduje státní imperiální kapitalismus, který není o nic lepší než kterýkoliv jiný imperialismus, že jejími členy jsou i multimiliardáři, žijící z krve a potu dělnické třídy apod.

Musím se přiznat, že česká radikální, autentická, chcete-li komunistická levice, kam se přiřazuje vedle KSČM, KSČ a řady levicových alternativních organizací také Strana demokratického socialismu (SDS), má v této věci vesměs opačný názor. Také proto jsme při přípravě 2. sjezdu Strany evropské levice v Praze, který organizovala SDS v úzké spolupráci a s velkou pomocí KSČM v roce 2007, trvali na tom, že na sjezd musí být pozvána jako host delegace KS Číny, a tento požadavek jsme také prosadili.

Pochopení pro jiné než europocentrické pohledy

Pokusím se předložit hlavní argumenty, které nás vedou k prosazování stanoviska a pro KS Číny příznivého a sympatizujícího pohledu: Jsme toho názoru, že evropské a asijské komunistické hnutí historicky roste z trochu jiných kořenů, přístupů a tradic. Zatímco evropské komunistické a dělnické strany včetně sociálně demokratických vyrostly na třídním boji a dělnickém hnutí, v Asii, včetně Číny, hrály vždy stejnou nebo ještě významnější roli národně osvobozenecký a protikoloniální boj. V případě českoslovanské sociální demokracie a z ní vyrostlé Komunistické strany Československa platí sice především totéž, co o ostatních evropských komunistických stranách, nicméně vlastenecký a národně demokratický prvek zde hrál vždycky významnou roli v návaznosti na národní obrození, konflikt s německým živlem, protifašistický odboj atd. Možná také proto máme asi větší pochopení pro jiné než europocentrické a »vyspělejšími« stranami prosazované pohledy a řešení.

KSČ byla zřejmě v prostoru střední a východní Evropy stranou s největšími zkušenostmi z buržoazně-demokratického parlamentního boje a disponovala velkým množstvím schopných, zkušených a vzdělaných kádrů a osobností. Navíc, na rozdíl od jiných stran v této oblasti, většina těchto kádrů přežila ve zdraví 30. a první polovinu 40. let (s výjimkou komunistů padlých v boji s nacisty). Měla tudíž také tendenci a schopnost tvůrčím způsobem uplatňovat teorii v praxi a hledat vlastní, realitě odpovídající přístupy. Tady ale skoro vždy narazila, s výjimkou konceptu lidové fronty na 7. kongresu Kominterny. Ať to byl program československé cesty k socialismu IX. sjezdu KSČ, nebo program XII. sjezdu, který ještě v 60. letech rozvíjel výsledky XX. sjezdu KSSS – a to ještě v době, kdy v Sovětském svazu už se hrálo na jinou notu. Tento proces vyvrcholil událostmi roku 1968. Nebo nakonec poslední pokus Husákova vedení KSČ vrátit se k ekonomické reformě z 60. let poté, co se politickou situaci ve státě podařilo, řečeno tehdejší terminologií, normalizovat. To bylo na konci roku 1974.

Ve všech těchto případech nám bylo více či méně »po dobrém« sděleno, že už tady máme osvědčený a jediný správný model a že už není třeba nic vymýšlet, respektive že všechny takové pokusy a myšlenky zavánějí vším možným, jen ne principiálním dodržováním svatých principů našeho hnutí. To je možná další faktor, proč jsme trochu háklivější na jediné povolané vykladače víry. Proto snažení se čínských komunistů o vlastní cestu, navíc evidentně úspěšnou, má v levici podporu.

Protičínská hysterie

Paradoxně přináší Číně a její komunistické straně u české levice pozitivní body i to, že se Čína stala na území bývalého Československa, ale asi i v celém regionu, obětí systematické protikomunistické propagandy, a také často jejím nástrojem. Většina protičínských kampaní a hysterií totiž většinou nemíří na Čínu, ale proti domácí levici, především té komunistické, a je zneužívána ve vnitropolitickém boji. Nositelé těchto kampaní svou kritiku vůbec nemyslí vážně a například stav lidských práv v ČLR je jim ukradený. To často přináší opačný efekt, že komunisté a příznivci levice mají tendenci hájit ČLR i tam, kde to od nich nikdo nepožaduje nebo to ani není správné.

Přes všechny tyto kampaně a vynaložené prostředky a úsilí je celkové vnímání Číny u české veřejnosti spíše pozitivní, a to nejen díky tradičně dobrému vztahu Čechoslováků k Číně i v době různých roztržek, díky čínské historii, kuchyni, čínské medicíně apod. Domnívám se však, že by naši čínští přátelé neměli na tuto setrvačnost spoléhat a měli by ve spolupráci s levicí, ale nejen s ní, vystupovat v prostoru střední a východní Evropy aktivněji a efektivněji. Doporučoval bych určitě více akcí pro veřejnost, ale také zintenzivnit spolupráci s levicovými politickými strukturami a stranami, více se věnovat i systematické spolupráci se Stranou evropské levice, nehledě na vnitřní rozporuplnost. Tedy jinými slovy nespoléhat se a nepreferovat jen spolupráci s těmi důležitými, co vládnou.

Možná to nejdůležitější, proč vnímáme roli ČLR, tedy KS Číny pozitivně, je naše přesvědčení, že Čína a její úspěchy, neagresivní, nekonfrontační politika a metody, kterými prosazuje své zájmy, zvyšuje naději na svět bez velké války.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Lubomír Ledl | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1484 (1484 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
963 (963 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9746


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.