logo SDS
Dnešní datum: 12. 04. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 38
Prům. 21.6
21 denni
Max. 648
Prům. 540.9

Nyní si čte web : 42 uživ.

Atmosféra 1. máje 1968

Atmosféra 1. máje 1968

Jan Moravec

z knihy Antipoučení (Naše vojsko, Praha 1990, str. 174 - 175)

Na 1. máje - i když, nebo právě proto, že strana nevydala žádná hesla a direktivní pokyny, jak dělat průvody v celé republice - byly průvody jiné, originální. Hesla na transparentech si vymýšleli sami na závodech, na školách, v úřadech, v ústavech. Na minulých prvomájových oslavách to byly především závazky: v akci Z, kolik má závod úderníků, brigád socialistické práce a o kolik se zlepší... Taková hesla se letos téměř vytratila stejně jako pozdravná Ať žije KSČ, KSSS, mezinárodní komunistické hnutí! Objevila se zcela nová, orientovaná k sociálně etickým hodnotám: Ježíš - ne Caesar; Věřme sobě; Hus byl někdo; Pravda vítězí, ale dá tu fušku; S poctivostí nejdál dojdeš; Žádáme rehabilitaci Krista; Neválčete - milujte se ap.

Nejvíc zapůsobila hesla, která měla formu vtipu: Již nikdy jetelová semena našim polím; Vraťte lvovi korunu; Ať'mě zabijou, jen když mne vedou - ovce; Vot naše dělo; Za ještě vyšší výrobu tetrasirnatanu draselnosoditého; Ať žije První máj páté B; Chtěl bych zvýšit populaci, ale nemám byt a na ulici nemám zase k tomu klid; Méně školy - více hřišť; Barák vyřeší bytovou krizi; Nepleťte si Vaculíky; Žádáme okamžitě blahobyt; Obléknem vás v okamžiku pro sport nebo pro muziku; Slováci, nechte nám aspoň ř!

Poprvé od roku 1948 se objevila hesla - požadavky a hesla kritická: Žádáme mimořádný sjezd KSČ'; Žádáme okamžité rozpuštění politické složky StB; Pracovníci obchodu chtějí volnou sobotu; Rovnocenné pracovní podmínky pro pekaře; Spojaři žádají zastoupení ve vládě; Zastavte rušení zahraničního rozhlasu našimi výrobky Tesla; Zrušte zákonem cenzuru; Dejte nám mladým klubovny; Demokratizaci? Demokracii!; Svobodu i odlišným názorům!

V minulých letech se nad hlavami "manifestujících" vznášely desítky, stovky obrazů vůdců mrtvých i živých. Tentokrát, jak spočítal kdosi na tribuně, bylo v průvodu pět Leninů, čtyři Marxové, tři Gottwaldové, dva Engelsové a jeden Dubček, Castro, Che Guevara a T. G. Masaryk.

Tradicí májových průvodů byla také hesla vyvolávaná z tlampačů. Jako vyvolávač vynikal v padesátých letech Pavel Kohout. Ten už dávno zanechal této činnosti stejně. jako jeho následovníci. Letos nikdo hesla nevyvolával. Členové ÚV KSČ se radovali do té doby, než se objevil ostrůvek v moři usmívajících se manifestujících: Klub angažovaných nestraníků (KAN). Ti jediní neúnavně provolávali svou sérii hesel: Lidé jako Novotný, ať se drží u plotny! Chceme svobodné volby! Nechceme jednotnou kandidátku! Nezůstanem u kultu, nechcem svého Gomulku! Ozývá se ze všech stran, kdy nám povolíte KAN! Je nás šest miliónů!

"Tady máte novodobé sokolíky. Eště nemaj uniformy, necvičí, ale už mašírujou ve vyrovnaných řadách! A zejtra nás převálcujou!" vykřikoval bývalý tajemník ÚV KSC, člen ÚV a nedávno abdikující předseda Ústřední rady družstev Vratislav Krutina. Patřil mezi novotnovce, kteří horko těžko zakrývali svou minulou a nynější tvář.

Závěr průvodu. Desetitisíce lidí ucpaly široké Příkopy od Václavského náměstí po náměstí Republiky. Shlukli se kolem tribuny, tleskali, házeli květiny prezidentu Svobodovi a prvnímu tajemníku KSČ Dubčekovi, skandovali Ať žije KSČ! Ať žije Dubček! Ať žije Svoboda! Ať žije svoboda! Ať žije demokracie! "Nejodvážnější" přišli na tribunu na kus řeči s představiteli strany a členy vlády.

Jarda Litera, tajemník městského výboru KSČ v Praze, prožíval na hlavní tribuně, která byla tentokrát umístěna Na příkopě, nejkrásnější okamžik v roce 1968. Hlavou mu proletělo, kolik úsilí, přemýšlení a boje stál každý stupeň k obrodě strany a socialismu od Ledna. První máj byl jasným svědectvím úspěchu práce pražských komunistů - stoupenců reformy veškerého společenského života v Československu. Takovou spontánní radost ještě Pražáci nikdy neprojevili. Nemohli lépe vyjádřit důvěru komunistické straně a jejímu vedení, jeho nové politice vyjádřené v Akčním programu demokratického socialismu. Jarda prožil patnáct prvomájových oslav v Praze, ale tolik lidí se snad ještě žádné manifestace nezúčastnilo. Mohl říci novému vedoucímu tajemníku městského výboru KSČ Bohumilu Šimonovi: "Dobrá věc se podařila."

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
916 (916 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
590 (590 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
550 (550 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
457 (457 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
734 (734 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
553 (553 hl.)
Prohnilý humanismus !!
461 (461 hl.)

Celkem hlasovalo: 4261


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.