logo SDS
Dnešní datum: 12. 04. 2021   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 38
Prům. 21.6
21 denni
Max. 648
Prům. 541

Nyní si čte web : 50 uživ.

K oslavám 1. máje 1968

K oslavám 1. máje 1968

Vasil Biľak

Paměti Vasila Biľaka, Cesty, 1990, II. díl, II. kapitola, str. 21 - 22

Není mou úlohou podrobně vykreslit politiku a společenské klima, jaké panovalo v dubnu 1968. Byl to měsíc chaotického myšlení a jednání vedení Komunistické strany Československa, měsíc ustavičných ústupků, strachu poctivých komunistů z dalšího vývoje, ústupu z boje ustrašených a prudkého nástupu a drzosti protisocialistických sil. Každý čekal na nějaký zázrak. Pravicoví oportunisté čekali, že ve světě vznikne taková krize, která najednou pomůže vytrhnout ČSSR ze socialistického společenství. Marxisticko-leninské síly ve straně a milióny občanů republiky doufali, že se vedení strany a státu vzpamatuje a zastaví oslabování strany a socialistického státu.

Určité naděje se vkládaly i do oslav 1. máje. Pravicoví oportunisté však prosadili "nový přístup k oslavám 1. máje". Strana neměla mobilizovat dělnickou třídu a pracující, ale ať do průvodu přijde kdo chce a dělá co chce a podle toho se posoudí, zda se podporuje anebo nepodporuje politiku strany. Pravicoví oportunisté však velmi houževnatě zaktivizovali všechny své síly a tím měli na ulicích ukázat anebo tlumočit hlas lidu a dělnické třídy. Hlavně jim šlo o to, ukázat v tomto světle 1. máj v Praze.

Vcelku, když odmyslíme politický záměr a podtext, proběhl 1. máj klidně. Mezi jednotlivými kraji nebyly podstatné rozdíly. Koneckonců mimo Prahu a Bratislavu posuzovalo mnoho lidí všechno to, co se odehrává, jako jakési absurdní divadlo, jako kus bláznovství. Lidé nechápali, co se za různými akcemi skrývá. Disciplína a povinnost držet jednotu předsednictva, ještě jen měsíc starého, neumožňovaly marxisticko-leninským silám, aby otevřeně řekly o co jde a aby viděly nebezpečí, které hrozí a každým dnem narůstá.

První máj v Praze byl v podstatě v rukách pravicových a antisocialistických sil. Záměr byl jasný - vyzdvihnout Dubčeka, oslavovat ho, udělat z něho prapor i štít a vytvořit obraz masového postupu tzv. neposkvrněných politiků "s čistýma rukama". Každý, kdo v minulosti prosazoval revoluční přeměny, měl podle nich špinavé ruce. Kdo však střílel za předmnichovské republiky do dělníků a rolníků, kdo kolaboroval s fašisty, ten měl podle této logiky čisté ruce. Zašpinit si je mohl jen při budování socialismu. Velkoryse byli ochotni vzít na milost pár jednotlivců z bývalého vedení, i když měli špinavé ruce. Za fasádou Dubčeka se připravovala zrada socialismu, hrálo se o budoucnost Československé socialistické republiky.

Tam, kde se lidé svými hesly hlásili k politice KSČ, k socialismu a k přátelství se Sovětským svazem, to sdělovací prostředky bojkotovaly. Hlavní pozornost byla věnována 1. máji v Praze. Zde se ukazovaly přímo dojemné scény, jak zarytí nepřátelé socialismu vzdávají před tribunou hold prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ. Dubček se stal symbolem nové strany. Ne KSČ, ale "Dubčekovu stranu" začaly uctívat a uznávat antisocialistické živly. Na počest Dubčeka se pekly rohlíky, za Dubčeka se sloužily svaté mše. Bylo oznámeno, že za Dubčeka se modlí a přeje mu v jeho činnosti úspěch i sám svatý otec.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
916 (916 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
590 (590 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
550 (550 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
457 (457 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
734 (734 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
553 (553 hl.)
Prohnilý humanismus !!
461 (461 hl.)

Celkem hlasovalo: 4261


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.