logo SDS
Dnešní datum: 02. 07. 2020   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 33
Prům. 24.3
21 denni
Max. 683
Prům. 513.9

Nyní si čte web : 39 uživ.

Komentáře
ke článku: K pojetí svobody v utopiích 16. - 20. století
(ze dne 06.07.2005, autor článku: Stanislav Holubec)

Komentář ze dne: 07.07.2005 13:13:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: potřebné hledisko

"Také Huxleyho společnost je kastovní, kasty jsou ovšem modelovány geneticky (od superinteligentní krásné gamy (!)až po primitivní služebné epsilony), "

Asi jsi chtěl Stando říci od "(superinteligentní krásné ALFY po primitivně služebné epsilony)".

Zajímavý příspěvek, i když v něm chybí projekt Babeufa, který patřil - z hlediska omezení osobních svobod - spíš k těm starým, represívnějším utopistům, než k utopistům 19. století, i když časově se blížil (byl popraven za Direktoria, tedy na konci 18. století) tomu 19. století.

Úvahy o marcusovské represívní toleranci mají samozřejmě něco do sebe, ale přesto mě vždy trochu podráždí, jsou-li víc zdůrazňovány :
Váha a cena lidského slova může být inflačně nízká, když se skoro všechno smí říci. Ale co má být alternativou takového stavu ?
Aby byla tato váha naopak velká, tak pokud možno to zařídit, aby šlo přinejlepším zrovna o krk, ať to má grády ?
Vždyť ona i ta normalizace už byla směs, ve které byla i ta represívní tolerance - přinejmenším v 80. letech ...Komentář ze dne: 07.07.2005 20:51:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek:
AHoj Asterame,
netvrd mi, ze jedinnou alternativou vůci tomu co vidíš v medální krajině a její percepci širokými vrstvami dneska může být jenom represivní režim, kde všichni dychtí přečíst si samizdat nebo najít v legálně vydané knize či filmu nějaký jinotaj. Myslím si, že jde nalézt stav, ve kterém panuje svoboda slova ovšem zároveň absentuje ta opupělost komerční pouští, jak ji známe dneska. Osatně, třeba německé zpravodajské pořady jsou dělané kvalitněji než české a české zase kvalitněji než americké. Takže tu jsou rozdíly a tedy i šance, že lze dělat věci jinak, než v dnešní ČR s jejími ohlupujícími SUperstar, reality show a největším Čechem.

STanda

  
Komentář ze dne: 08.07.2005 10:09:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Re:

Já nevím. Určitě by se o takovou pozitivní alternativu mělo usilovat, ale to by byl spíš jakýsi vědomý subjektivní drajv, třeba - když bychom měli štěstí - i dost rozšířený mezi lidmi, ale nějak si to nedovedu představit systémově, institucionálně atd.

A ty rozdíly, co už jsou, jsou výsledkem nějakého pozitivního záměru anebo se prostě od sebe liší různé národy a společnosti ?


Komentář ze dne: 11.07.2005 16:47:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - garfield (@)
Titulek: Svoboda je dynamický pojem
Svobnoda jako abstraktum v společenských utopiích je něco jako kámen mudrců. Spor mezi represivností osvícenecké meritokracie a manipulativností lidové samosprávy není nic nového, ale nemá konečné řešení.
Místom neřešitelné střetu ideálů vyjděme z jejich historicky konkrétních možností objektivně ovlivňovat společnost jako systém.A to v době elektronických médií a informatizace společnosti není zejména nalevici příliš zjevné.Jistě se nelze vypořádat s konzumerismem a jinými věcmi jen tím, že pozvedneme masy k svobodné debatě nad novou utopií třeba nově v nějaké globálně organizované virtuální "agoře".
Elity (i kontraelity) musí pečovat o svoji bázi a to jak v rovině sociální mobility tak kulturní sebereflexe. A otevřít se všemu co z toho vzejde nejen v rovině represivní tolerance (jako shovívavý vládce, který různými hrami ventiluje napětí lidu). Orwelovská distopie vzniká ne z důvodů manipulativní zrady ideálů, ale z důvodů nedostatečné mobility samotných elit, které se stanou feudálně uzavřenou kastou. Je pro elity selhání a nikoliv vrcholem.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
442 (442 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
391 (391 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
360 (360 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
340 (340 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
524 (524 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
372 (372 hl.)
Prohnilý humanismus !!
318 (318 hl.)

Celkem hlasovalo: 2747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.