logo SDS
Dnešní datum: 28. 05. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 24
21 denni
Max. 647
Prům. 394.9

Nyní si čte web : 81 uživ.

Komentáře
ke článku: Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí
(ze dne 06.04.2006, autor článku: ©těpán Kotrba)

Komentář ze dne: 27.04.2006 11:37:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Ti komici, jejichž text Kotrba uvádí,
celkem za řeč moc nestojí - to by byla asi stejně bezvýchodná diskuse jako s jistým Zikou, zifčákovcem před časem zde.
Za řeč ovšem stojí pan Heller, na kterém mně - na rozdíl od zmíněných dobráků - právě naopak záleží.
Názorově mně jsou zmínění dobráci vzdálení několik světelných let, ale to nic nemění na tom, že bych snad pochyboval o tom, co říkají o tom, jak p. Heller ztratil na závěr nervy : dovedu si tu situaci představit - představitel stranického analytického pracoviště přichází do provincie mezi řadové členy strany velkého města, ne však Prahy a členská základna - holt taková jako ji KSČM má, s tím se nedá nič robiť - ho postupně svými dotazy víc a víc vytáčí. Přál by si (p.Heller) základnu jinou - není mu však dopřáno takovou mít.
A jeho koncepce, do které investoval tolik práce a umu, nenachází očekávanou odezvu, jakou by si zasloužila, naopak ti zpozdilí komunisté hájí protosocialismus, státní vlastnictví a bývalé elity pro něj nepřijatelným způsobem, takže pak buší do tabule - jakto že to ta kopyta nechápou, jak to bylo a jak to má být s dalším vývojem.
Měl být místo toho suše ironický - např. : ať dával reálsocstát na vědu kolik chtěl, tak kritérium pravdy je praxe a výsledky - a ty byly u reálsocu žalostné a rok od roku horší v porovnání s těmi západními.
Měl mluvit za použití takové stratégie, aby se vztekali a s pěnou u pusy se kroutili vzteky jeho oponenti - a ne aby to on bušil do tabule. A jeho koncepce není pochopitelně posvátná kráva, kde jen blbec nepochopí, že je správná. O všem lze vést diskusi - i o výsledku dlouhé a vyčerpávající práce, která je mým "děckem" ...
Komentář ze dne: 04.05.2006 11:28:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Odporná argumentační poloha
komunistického staromilce :
Haló noviny, 4. května 2006, Hana MAJDÁKOVÁ
v komentáři "Díry pana Topolánka" píše
"....Co mne podebralo, byla účast Hradní stráže (proč ????? - pozn. ast.) na antikomunistických slavnostech na Letné a dál výkřiky pana Topolánka o komunistech, jak je tam na Letné v roce 89 zaháněli do děr a jak je potřeba je do děr zahnat i dneska. Pomíjím demokratické aspekty, kdy každý demokrat, je-li skutečným demokratem, přeje jiným tolik demokracie, kolik jí sám žádá nebo unese, stejně tak jako právní aspekty o šíření nenávisti atp. Avšak co mne nenechává spát, je skutečnost, že každý, i nejzavilejší antikomunista, pokud ukončil před listopadem 1989 vysokoškolská studia státními zkouškami, musel složit i zkoušku z marxismu-leninismu, a to včetně M. Topolánka a M. Kalouska. Nemýlím-li se, měly by být protokoly o těchto zkouškách přístupné. Možná by stálo za to si připomenout, jaké otázky při státní zkoušce z tohoto předmětu dostali čelní představitelé těchto stran a jak úspěšně na ně odpověděli. Ti, co mají ukončené vysokoškolské vzdělání, na ně jistě nějak odpověděli a to tak, že zkoušku složili, jinak by jejich studia nebyla ukončena. Stálo by za to, zeptat se podivně principiálního antikomunisty pana Topolánka, který možná myslel i na vstup do KSČ a na kariéru, proč tehdy, při zkoušce z marxismu-leninismu, nebyl tak kovaný a statečný a nedožadoval se zahnání komunistů a KSČ do děr tak, jak se toho dožaduje dnes. A jestliže tehdy neměl odvahu k tomu, k čemu dnes odvahu mít nemusí, pak ať neplive po těch, kteří tehdy stejně jako on možná neměli odvahu vyslovit své kritické názory, avšak kteří na rozdíl od něj věřili, že chyba není v tehdejším systému, ale v lidech typu Topolánka, kteří po sametové revoluci bleskurychle zahodili svoje od strachu zahnědlé spodní prádlo a národu se pak ukázali v běloskvoucích slipech bez mravněmorálně-exkrementní poskvrny."
Ergo : V minulém režimu jsi nemohl vystudovat snad kromě teologie, kdybys

Komentář ze dne: 04.05.2006 11:30:48     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Odporná arg. poloha II.

Ergo : V minulém režimu jsi nemohl vystudovat snad kromě teologie, kdybys nedělal, že jsi marxista. A pokud jsi úlitbu komunistickým bohům provedl, tak tě dnes jakási bolševická káča jménem Majdáková školí v tom v morálce - na antikomunismus má přece právo jenom disident. Ti, co normálně žili ti ne, i kdyby to u nich nebylo konjunkturální a byl to jejich postoj, ke kterému by se propracovali rozumově.
Kdykoli komunista použije tuto argumentační polohu (podobně jako jinou typickou charakterizovanou ve zkratce slovy : "Horákovou zabila studená válka" atd. atd.), jako kdyby předchozí celkem přátelské věcné programové diskuse ustoupily do pozadí a mě opět zaplaví na nějakou dobu nutkavý pocit, že mám co dělat se skutečnou pakáží ....


  
Komentář ze dne: 05.05.2006 09:20:32     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re: Odporná arg. poloha II.
Lidé zahánění do děr, astreame, nesplňují ani má kritéria, týkající se racionální argumentace. Jen nevím, zda jsem oprávněn taková měřítka v danou chvíli použít.

    
Komentář ze dne: 05.05.2006 16:04:58     Reagovat
Autor: [JHudeček] - Jiří Hudeček (hudecek@sds.cz)
Titulek: Re: Re: Odporná arg. poloha II.
Myslím, že taková kritéria nejde použít skutečně v případě "zahnání do rohu", kdy ustupuje logika atd. stranou. Jenže: platí to jen pro skutečné existenční zahnání do rohu, kdy se začne vyplavovat adrenalin atd. Jednou z dalších charakteristik takového stavu je, že nemůže trvat příliš dlouho, protože po něm přichází útlum.
Proto, pokud předchozí poznámka měla sloužit jako jistá omluva pro paní/soudružku autorku z HaNo, jsem ji ochoten akceptovat např. jde-li o nezaměstnanou, bylo-li jí osobně několikrát v posledních týdnech fyzicky vyhrožováno atd. Bohužel, "argumenty" tohoto typu a kvalit zaznívají od mnoha lidí, kteří tato kritéria nesplňují - stačí se (tady někde na sds.cz) podívat např. na výtky V. Filipa M. Kalouskovi a KDU--ČSL, kde je velmi podobná argumentační linka.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1677 (1677 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1270 (1270 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1214 (1214 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
843 (843 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1463 (1463 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1165 (1165 hl.)
Prohnilý humanismus !!
845 (845 hl.)

Celkem hlasovalo: 8477


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.