logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 26
Prům. 13.2
21 denni
Max. 435
Prům. 209.2

Nyní si čte web : 66 uživ.

Komentáře
ke článku: Berlínská výzva
(ze dne 20.01.2007, autor článku: administrator)

Komentář ze dne: 21.01.2007 14:08:28     Reagovat
Autor: [Egon] - Egon (@)
Titulek: Bum bác
nerozumím odmítání lisabonské strategie - Lisabon II. tj. korekce původní strategie ze sumitu z r. 20000 zprava, prosím. Jaká by tedy měla být v globální soutěži použitelná alternativa pro EU ?
Ale odmítat lisabonskou strategii jako takovou mi přijde jako levičácká zkratka nahrávající eurospeptikům zprava. Možná ústupek radikálům z východu využívající občas nacionálního populismu a nebo eurofóbům z Řecka a nováčkům z Rumunska či Bulharska.
II, sjezd SEL v r. 2007 už pomalu startuje eurovolby v r. 2009 - zastavit propad ale asi nepůjde jenom populismem.

Komentář ze dne: 21.01.2007 17:26:24     Reagovat
Autor: [JHudeček] - Jiří Hudeček (hudecek@sds.cz)
Titulek: Lisabon
Souhlasím s tím, že v L.s. je mnoho krásných slov o společnosti věděni, sociální kohezi, boji s nezaměstaností atd.
ale je tam také:

"To create a new economic dynamism by economic reform in the labour, product and capital markets aimed at stimulating innovation and entrepreneurship. This reform will be enhanced by a rigorous application of competition rules ..."

A odtud vede přímá cesta k Bolkesteinově direktivě atd. A to vadí - zatím - daleko více západní Evropě, než Rumunům nebo nám. To by mělo příslušnou pasáž Berlínské výzvy vysvětlit. (Zejména vezmeme-li v úvahu, CO SE VLASTNĚ VE SKUTEČNOSTI REALIZUJE, A Z ČEHO ZŮSTÁVAJÍ JEN HEZKÉ FRÁZE.)

Komentář ze dne: 21.01.2007 23:53:41     Reagovat
Autor: [Egon] - Egon (@)
Titulek: proč vadí liberalizace ?
Liberalizací služeb bych jen tak "z voleje" neargumentoval. Problém je v tom, že nejde o abstrakci bolkesteinovské liberalizace služeb - společné služby v celé EU je jistě i pro levici cílový stav - alespon doufám (klienti jistě nemají důvod proč si nekoupit lepší službu odjinud).
Problém je v odlišné úrovni těchto služeb a konkurenčním tlaku, který nejsou sto vyrovnat národní veřejné finance - Řešení je v postupné harmonizaci rozpočtové ale i sociální poltiky ... a to je jistě delší cesta.
Boj s liberalismem ze strany radikální levice je stejná fráze jako sliby sociální Evropy ze strany druhé. Uvolňovat mezinárodní obchod nejenom se zbožím ale i se službami je koneckonců přirozený vývoj - ale reakce naz měnu jsou citlivé stejně jako když se měl liberalizovat pohyb pracovní síly. Také ti bohatší naprosto neinternacionálně řvali.

Komentář ze dne: 22.01.2007 12:12:09     Reagovat
Autor: [JHudeček] - Jiří Hudeček (hudecek@sds.cz)
Titulek: liberalizovat - ale jak?
Nejsem ekonom, proto mohu jen napsat, jak věc chápu já osobně: jde o to, zda liberalizace bude probíhat, obrazně řečeno, na bázi "nejmenšího společného dělitele" nebo na bázi "nejmenšího společného násobku".
Jinak řečeno, zda má být prostředkem sociálního, daňového atd. dumpingu, který stlačuje (případně) partikulárně dosažené výhody zaměstnanců (nebo veřejnosti, pokud jde např. o právní rámec služeb, ochranu spotřebitele atd.) směrem k nejnižšímu standardu (potenciálně třeba i k "čínskému" standardu).
EL prosazuje - mysím, že správně, jinávěc je, z jakou nadějí na úspěch - kompetitivnost na základě rozšíření dosažené úrovně ochrany pracovníků, spotřebitelů atd., zatímco Bolkestein (fakticky, zejména ve své původní podobě) na základě existujícího minima.

Komentář ze dne: 22.01.2007 14:32:04     Reagovat
Autor: [Egon] - Egon (@)
Titulek: když nevím tak zvítězím
jenže původní Lisabon (z r.2000) je obecně o potřebných inovacích a dynamice na trzích práce, zboží a kapitálu a ne o konkrétních sporech nad Bolkesteinovou směrnicí.
Proto nerozumím odmítnutí lisabonské strategie jako takové (zvláště když dosavadní postoj byl poněkud jiný) a cítím z ní povrchní antikapitalismus a národoveckou anti-EU ideologi.

Komentář ze dne: 22.01.2007 16:38:42     Reagovat
Autor: [JHudeček] - Jiří Hudeček (hudecek@sds.cz)
Titulek: Konceduji
Uznávám, že by bývalo asi přesnější (a správnější) místo o odmítnutí hovořit o požadavku na "znovuobnovení" nebo něco na ten způsob, ale použitá frazeologie vychází z toho, že "strategie není to, co Komise někde napsala, ale to co Komise dělá ..." - a tady je to už spornější.

Ostatně, k tomu viz např. dosti podrobný rozbor zde
http://www.socialplatform.org/module/FileLib/ ENSpringSummit2005resolution.pdf

Komentář ze dne: 23.01.2007 08:18:23     Reagovat
Autor: neregistrovaný - čtenář (@)
Titulek: Proč vlastně?
Nerozumím tomu, proč by měla i LEVICE přistupovat na argumentaci kompetitivností - která koneckonců vždy vede k drsnějšímu a bezohlednějšímu "dření" obyčejných lidí z kůže (chcete-li použít konvenčnější termín, intenzivnějšímu vykořisťování). Proč musíme stále více spotřebovávat (stále méně potřebných věcí), abychom mohli stále více vyrábět (a stále intenzivněji plundrovat omezené zdroje naší planety). Opravdu NEJSOU jiná východiska? A neměla by PŔÁVĚ LEVICE nad takovými východisky přemýšlet???

Komentář ze dne: 23.01.2007 15:37:54     Reagovat
Autor: [Egon] - Egon (@)
Titulek: Kániš by měl radost
levice nemůže odvrhnout motor konkurence - povinná askeze nařízená nějakou abstraktní autoritou ho nenahradí.
Evropa se musí prosadit ekonomicky a technologicky, jinak se neprosadí.
Poukd bude kritika přílišného liberalismus anti-liberalismem půjde o negativistické, reakční náboženství a ne o pokrok.

Komentář ze dne: 24.01.2007 11:36:51     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: čtenáři a Egonovi

Já myslím, že máte pravdu oba zároveň, a přitom v tom není tak fatální rozpor, jak to na první pohled vypadá.
Egon má rozhodně pravdu v tom, že konkurence, trh a smluvní vztah jsou jako mechanismy nejen to nejpřirozenější už od lovců mamutů, ale ani to není primární zdroj všech našich sociálních běd. To jsou vyjednávací podmínky subjektů - "zarámování" mechanismů ...

A paradoxně, jestli čtenář nechce, aby se drancovala příroda a ždímal člověk, měl by vlastně stát být víc "trhovcem" a investovat do zaměstnávání "masového" člověka, který mu pomalu začíná (v daních nepřímých) platit všechny daně místo boháčů, kteří platí (díky ztlumované progresi v daních přímých) čím dál míň. Čím dál víc se po lidech chce, aby si platili co možná všechno sami, pokud nejsou úplně na dně - jak někdo není na dně, tak toho platí až až a pořád čím dál víc. Státu se čím dál víc vyplatí /je pro něj čím dál víc atraktivní/, když někdo není na dně - protože takovému člověku už dnes skoro nic nedá, ale za to si od něj vezme čím dál víc daní, které odpustil boháčovi. Průměrný člověk je čím dál víc dojná kráva pro stát - když není na dně, když je v pom,yslném průměru. Ale o to víc se právě proto pak vyplatí takové státní investování do zaměstnání lidí ...

A situace, kdy veškerý materiál, surovina, energie, příroda, tedy i doprava atd. vše toto kromě práce bude relativně čím dál dražší a pracovní síla při uvedených investicích do zaměstnávání člověka relativně levnější, drancování přírody by mohlo pozvolna slábnout a vyjednávací pozice státem zainvestovaného (relativněji levnějšího) zaměstnance zvolna stoupat - pracovní síla v kombinace výrobních faktorů by takto mohla být čím dál atraktivnější a přitom by šlo o sice dosud ještě ale čím dál míň přerozdělovací akt státu, kdy stát čím dál závislejší na daních masy /místo boháčů/, provedl vlastně výdaj, který bude čím dál víc zhodnocovacícm /tržním/ aktem a čím dál míň přerozdělením.

Dokonce se dá říci, že

Komentář ze dne: 26.01.2007 15:28:43     Reagovat
Autor: [Egon] - Egon (@)
Titulek: astreamovi a nejen jemu
shoda v popisu neduhů a obav může být - skřípe to ale v programatice (tady mám pocit rétorického cvičení).
Když čtu "zastavit Lisabonskou stragii", tak čtu negaci původního cíle z roku 2000. Nemyslím, že Lisabon II nezohlednitl nezdar původní strategie, pouze z ní vyvodil sporné závěry.Wim Kokova zpráva z roku 2005 má i racionální prvky.
Krize EU (pokud vůbec máme použít tohoto pojmu) není krizí neoliberalismu, ale krizí mechanismů integrace, chaotického institucionálního rámce a bylo by chybou aby "vítězové" na euroústavou (francouzi, holanďané, konzervativní a proamerická pravice a radikální a konzervativní levice) v tomto duchu pokračovali. Pocit, že v textu berlínské deklarace vylíváme z vaničkou i dítě mne prostě neopouští.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
966 (966 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7211


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.