logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 6.5
21 denni
Max. 604
Prům. 345.6

Nyní si čte web : 13 uživ.

Strana evropské levice

* Berlínská výzva

Vydáno dne 20. 01. 2007 (7863 přečtení)

Výzva Výkonného výboru a Rady předsedajících Strany evropské levice (EL), přijatá na jednání v Berlíně ve dnech 12.-14. ledna 2007

Evropa je v přestavbě. Před obyvateli dnes už 27 států Evropské unie, od Černého moře až po Atlantik, od Kypru a Středozemí až po Nordkapp, stojí nové výzvy. Vítáme občany nových členských států Rumunska a Bulharska.

Nové výzvy určuje otázka: Co může přinést politika pro vyřešení problémů běžného života občanů? Nezaměstnanost, nezajištěné pracovní poměry, rostoucí počet těch, kdo pracují za chudou mzdu, vysoce kvalifikovaní vědečtí a kulturní pracovníci bez práce, nouze přistěhovalců, obchodování s lidmi, prohlubující se propast mezi lidmi s přístupem k novým technologiím a těmi, kdo jsou vyloučeni ze vzdělání a vědění, změny klimatu a nekončící spirála násilí a války. Nikdo se nemůže vyhnout odpovědnosti za pokus o změnu - teď a tady.

50 let po podpisu Římských smluv trpí Evropa politickou prázdnotou, která je výsledkem prosazování neoliberální politiky téměř ve všech oblastech života. Z našeho setkání na počátku prvního osmnáctiměsíčního trojpředsednictví EU (Německo, Portugalsko a Slovinsko) chceme zdůraznit: Strana evropské levice může být a bude politickou silou, usilující o to, aby byla překonána tato prázdnota, tato krize důvěry ve vztazích mezi politiky a občany. Chceme získat lidi pro to, aby se změnila politika a povzbuzovat je k tomu, aby vzali svůj osud do vlastních rukou.

V současnosti jsme svědky rostoucí snahy vytvořit z EU mezinárodně působící globální mocnost, připravenou využít válku a militarizovanou zahraniční politiku k prosazování svých zájmů v globalizovaném světě. Takovéto snahy narážejí na silný odpor ze strany protiválečných hnutí, která bojují proti okupaci a válce v Iráku, za stažení vojenských jednotek z Aghánistánu a za mírumilovnou a mírovou Evropu bez poručníkování USA a NATO.

Evropská levice odmítá rozhodně všechny pokusy o militarizaci zahraniční politiky EU a národních států. Zasazujeme se o řešení konfliktů nevojenskými prostředky. Zdůrazňujeme velkou odpovědnost  Evropy za to, aby se spolupráce ve Středomoří rozvíjela jako důležitý faktor politiky sousedství EU, za zintenzivnění kooperace se státy východní Evropy a za přispění k mírovému procesu na Blízkém východě. Požadujeme plánovité stažení vojsk USA a dalších cizích vojenských sil z Iráku spolu s odzbrojením všech milicí a obnovením plné suverenity iráckého lidu. Jediným východiskem z násilného konfliktu jsou mnohostranné rozhovory všech zúčastněných.

Německé předsednictví EU stoj před velkými úkoly. K tomu EL prohlašuje:

Je třeba se poučit z krize, způsobené prosazováním neoliberálních přístupů. Je nejvyšší čas změnit dominující koncepci všemocného trhu a bezohledné konkurence jakožto jádra evropské integrace.

Jednou z nejdramatičtějších změn je rostoucí nejistota zaměstnání (prekarita) v evropských společnostech. Dnes jde nejen o ekonomický, ale i o společenský jev, který rozbíjí demokratické struktury. Tato všeobecná prekarizace, znejistění, sociální nejistota, posilování sociálních rozdílů, to je jádro splečenské krize, která zachvacuje EU. Je to také půda, na níž mohou růst populistické, extrémně pravicové, xenofobní a rasistické síly, antisemitismus a antiislamismus.

Současné projekty Evropské komise a členských států EU na další flexibilizaci směřují k tomu, aby se ještě více dereguloval pracovní trh. EL odmítá plány zahájit "Lisabon II", které ignorují totální nezdar první lisabonské strategie. Její prosazování s sebou přineslo dalším lidem nezaměstnanost a nejistá zaměstnání, více privatizací a další ústup státu od jeho společenských úloh.

"Zelená kniha Evropské komise o pracovním právu"  je znásobením Bolkesteinovy směrnice. Jejím cílem je odbourat propojení práce a výroby, udělat z práce a veřejných služeb soukromé záležitosti. Zelená kniha činí z flexibilizace a individualizace základní rámec práce. To jsou hluboce politické otázky, jimiž se levice musí zabývat.

EL požaduje, aby bylo využito stávající situace, se zkušenostmi získanými po NE ve Francii a Nizozemí, k řešení demokratického deficitu a jako šance k prosazení sociální, mírové a dlouhodobě udržitelné EU, založené na nejširší demokratické účasti svých občanů.

Dnes chybí EU i Evropě projekty a perspektivy, které by sdíleli a podporovali evropští občané. Převládající politika vyprázdnila hodnoty míru a solidarity, a tato prázdnota se rozšiřuje.

EL požaduje od německého předsednictví:

  • Posílit demokratickou účast občanů členských států EU na rozhodování, aby se odstranila únava a rozladění lidí z politiky.
  • Zabránit další militarizaci společné vojenské a zahraniční politiky EU a národních politik členských států, omezit vývoz zbraní a znovuzahájit odzbrojovací proces.
  • Ukončit neoliberální orientaci vnitřního trhu, zastavit Lisabonskou strategii a přeorientovat ekonomickou politiku EU na denní potřeby lidí. Musí to zahrnovat sociální standardy, platné pro celou EU a minimální mzdy, postačující pro slušný život, přístup ke vzdělání, přípravě na výkon povolání a prvnímu studiu bez poplatků pro všechny, dúchody pro důstojný život starších osob.
  • Prosazovat společnou evropskou energetickou politiku, která by zaručila stabilní dodávky energie díky vyšší efektivnosti, vývoji alternativních a obnovitelných zdrojů, ochranu a zlepšování životního prostředí namísto privatizace energetických trhů (v otázce odmítnutí jaderné energetiky nebylo dosaženo konsenzu).
  • Zahájit politiku poctivého mezinárodního obchodu, která by umožnila přístup zboží a služeb z rozvíjejících se zemí na evropský trh na základě spolupráce v zájmu rozvoje namísto konkurence, a realizovat mezinárodní energetickou politiku, která by přísně vyloučila jakékoliv vojenské nebo koloniální prvky.

EL se staví proti záměru německého předsednictví obnovit projednávání návrhu Evropské ústavní smlouvy. V mezidobí přišla hnutí ze států EU i mimo EU s návrhy, jaké zásady a hodnoty by měla Evropa prosazovat. EL a její členské strany se aktivně podílejí na diskusích o Chartě zásad pro Evropu, která bude veřejnosti představena v únoru v Paříži. EL přispěla ke společnému návrhu hnutí svými připomínkami a návrhy.

V roce 2009 by evropské volby měly dát všem lidem, obývajícím EU, právo hlasovat o její budoucnosti a o vztazích k jiným evropským států.

Na cestě ke svému 2. sjezdu musí EL dále vyostřit svůj profil jako politická síla v rámci EU i mimo ni. Musí se na tom podílet její členové v těsném kontaktu se sociálními, mírovými, ekologickými a demokratickými hnutími, s nimiž se vyvinul nový typ spolupráce. Politické teze athénského sjzdu EL se staly základem našeho politického snažení o Evropu práce, demokracie a míru. Na své schůzce v Berlíně diskutovaly orgány EL o dalších perspektivách evropské levice a konkrétních úkolech r. 2007, zahajujících přípravy na volby do evropského parlamentu v roce 2009. EL vstupuje do tohoto procesu se sebevědomím a vysílá jasný signál, že se ve své činnosti soustředí jak na další rozvoj rozšířené EU a nezbytnou změnu jejích politických přístupů, tak na vztahy k novým sousedům ve východní a jižní Evropě. Nový cyklus svého vývoje tak EL zahajuje alternativními politickými myšlenkami, novými společenskými a politickými aliancemi. 2. sjezd přinese straně další změnu.

Z Berlína vychází naše výzva: Rozviňme EL jako politickou sílu, která poroste ve všech zemích!


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.