logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 26
Prům. 13.8
21 denni
Max. 435
Prům. 209.4

Nyní si čte web : 62 uživ.

Komentáře
ke článku: Euroústava není potřebná
(ze dne 01.03.2007, autor článku: Jaromír Kohlíček)

Komentář ze dne: 02.03.2007 12:19:34     Reagovat
Autor: [Egon] - Egon (@)
Titulek: příště snad lépe
rozdíl mezi e-verzí a tištěnou verzí HaNo je sice zajímavý, ale podtstané je co si opravdu o tzv. euroústavě jeden ze spíše pragmatických komunistických europoslanců skutečně myslí. Názor Kohlíčka, Ransdorfa a dalších totiž by měl kvalifikovaně ovlivňovat diskusi české levice na toto téma.
JK kritizuje německé předsednictví, že představy o pozměnění ústavní smlouvy jsou mlhavé. Sám však o moc konkrétnější není. Naznačuje to, že některé části textu nejsou ústavní povahy - ale název euroústava je jen symbolem, nejde o ústavu v pravém slova smyslu. A větu "ústava není potřebná ve svém rozhovoru JK opravdu má a nahrává euroskeptikům v čele s V. Klausem.
Koncipovat smlouvu jako pouhé upřesnění Nice pro EU27 je podle mne velmi minimalisticý přístup, který rezignuje na aktivitu v politické integraci a to v otázkách pro levici klíčových jako sociální rozměr EU, společný bezpečnostní prostor. JK se také mýlí - přijetím euroústavy jako mezinárodní sluvy neneguje českozu LZPS. Vyšší standard lidských práv je přeci v každé zemi EU možný - jde spíše o tlak na nižší standard.
zkrátka - rozhovor JK příliš rezonuje s duchem uvntiř KSČM a potřebou oponovat eurokraty a to za každou cenu. Tenhle fenomén postihl i francouzskou levici, která také vylévý z nacionální vaničkou i internacionální dítě. Naplňování hesla "Jiná ústava je možná" bohužel zstalo stranou.

Komentář ze dne: 06.03.2007 15:26:04     Reagovat
Autor: [Janus] - Janus (@)
Titulek: Est posible!
Moderní levice a to včetně té radikální by měla jasně a bez vytáček říci, že vidí nutnost politické integrace Evropy a její kodifikované znění. Negativismus a nacionální inklinace levici opravdu nesluší. Když Filip řekl nedávno že "český ancionalismus zasáhl i KSČM" byl v tom záblesk určité sebereflexe.
Dalším nezbytným krokem je pozitivní návrh na úpravy původního textu tzv. euroústavy, který rozhodně není mrtvý, ale musí být dodělán.
I euroskeptická ODS ústy premiéra Topolánka už řekla, že nebude text ústavy blokovat, protože potřeba insitucionálních reforem k evropským volbám tlačí.
A co Francie sladká ? Paní Roayal není ve věci ústavy moc konkrétní, aby nenaháněla voliče Le Penovi ale např. Sarkozy připouští příjetí redukovaného textu (pidismlouvy).
Zde publikované prohlášení francouzké levice na základě alternativy "Une autre Europe est possible!" o iniciativě Za Evropské ústavodárné shromáždění je rozkročení na možná deset let. Potřebné, ale něco je třeba udělat už nyní.
Opět budu citovat parlamentní levici, tedy KSČM a jejího předsedu Filipa, tentokrát z únorové konference v Senátu s názvem Jak dál v EU ?, kde řekl : "EU v současné době ustrnula v reformách svého vnitřního uspořádání". Ano, pravda a také riziko dalšího vývoje.
To, že samotná KSČM nemá jasno jak, neznamená, že by to neměla aktivně prosazovat co je českým zýájmem v další politické integraci EU. Naopak. A v tom je opravdu J. Kohlíček v zajetí gest a stranických rituálů.

Komentář ze dne: 06.03.2007 20:23:28     Reagovat
Autor: [Egon] - Egon (@)
Titulek: jak nebýt ztracený tanker
To Filipovo vystoupení na konferenci 9.2. v Senátu znám, bylo publikováno. Přihlásil se tam m.j. k heslu "Jiná ústava je možná" (na KSČM pravda pokrok) a současně vyzdvihl eurasijský koncept s požadavkem, aby se EU "prodrala až na Sibiř".
K euroasijské kocepci jsem poněkud skeptický, stekjně jako mluvit o integraci až za Ural. Oba kontinenty jsou samozřejmě vedle sebe, ale vtahování Ruska do euroatlantických her je rozporná věc. A samo Rusko spíše sní sen o využití malé Evropy pro své záměry. Spolu se zeleným je však oprávněný akcent na evropskou energetickou bezpečnost - ruské zdroje možná oddalují "peak oil", jde o to za jakou cenu.
Podobně je to s pochopením KSČM pro politickou integraci EU. Socialistická Evropa je spíše propagandou, neurčitým snem. V praxi je to alibi pro postoj, který je významově spíše NE - ona Kohlíčkova "smrt dokumentu". Chce to hledat pole pro shodu nad kontruktivními prounijními aktivitami, ale to znamená i kompromisy.
Když levice nebude ovlivňovat tvrobu euroústavy, nadefinuje si ji pravice sama - a horší než jak ji připravil Konvent. Žádný, byť pomalý, obrat tankeru (Ransdorf) se ale nekoná - VII. sjezd této strany asi nebude jejím poevropštěním. A tanker může potkat osud lodi Marie Celesta.
Ransdorf sám asi ví, že péče o jeho osobní pozici zavání usmiřováním stranických nostalgiků se stále menší schopností jejich rezistenci a nacionální sklony zvládnout. A de facto pak tleskají Klausovi a vizím ODS jak tiše rozebrat EU přes diferenciaci integračních struktur (Visegrád, schongen, EMU...).
Ale přes národoveckou rétoriku a vytahování národní suverenity proti té sdílené, unijní, jde pravici de facto o minimalizaci regulace volného trhu v evropském hospodářském prostoru. Levicoví konzervativci tak svým provincialismem a překonanému pojetí českého národního (nikoliv státního) zájmu paradoxně plní přání evropskému kapitálu.

Komentář ze dne: 07.03.2007 08:15:47     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: re: příště snad lépe
Kohlíček se opravdu mýlí, pokud jde o LZPS, která je jako ústavní dokument nadřazena jakékoliv mezinárodní smlouvě, byť s názvem "Euroústava". Negativně se to projevilo v minulosti, kdy LZPS místy "přebila" Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod z roku 1948.

Pokud jde o vlastní rozhovor, sluší se připustit, že Kohlíček umožnil jednostrannou interpretaci ze strany Haló novin, i když to musel očekávat. Pravdou ale taky je, že jeho pozici asi nejlépe charakterizuje věta "Mini-dohoda by bohatě stačila" - s tím já souhlasit prostě nemohu.

Komentář ze dne: 07.03.2007 09:00:14     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: re: Est posible!
Začnu od konce. Nejasnost pozice KSČM k euroústavě je podstatnou závadou, bez které není s ohledem na vlastní vnitřní mechanismy schopna účinně politicky prosazovat cokoliv v souvislosti s další integrací EU. Kohlíček může být "v zajetí gest a stranických rituálů", rozhodně je ale v zajetí "politické mlhy", a tak se na hřišti pohybuje s politickou "slepeckou holí".

Pokud jde o problém samotné euroústavy, levice si musí být vědoma toho, že odmítnutí návrhu nebylo jen odmítnutím zleva, jak se to na levici mnohdy zdůrazňuje. Měli bychom se možná více zamyslet nad tím, proč ústavu odmítli holanďané.

Pokud jde o prosazování "českých zájmů", myslím, že bychom měli důkladně zvažovat, co je perspektivní a co není, byť by se to mohlo jevit jako krátkodobý "český zájem". Podobné dilema stojí i před pravicí - zájmy domácího a nadnárodního kapitálu nejsou totožné.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
966 (966 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7211


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.