logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.2
21 denni
Max. 490
Prům. 293.9

Nyní si čte web : 20 uživ.

Komentáře
ke článku: Hleďme si víc toho, co nás spojuje (II.)
(ze dne 12.07.2007, autor článku: Jan Ritter)

Komentář ze dne: 17.07.2007 03:57:05     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vanek (@)
Titulek: Balada o ukradeném komunistovi
Tak vám už opravdu nevím, kam ten svět spěje. Že se v zemích Koruny české krade jako na běžícím páse, kabely z dráhy, hřbitovní urny, okapové roury nebo vůbec všechno, co je z mosazi nebo z mědi, tuhle dokonce někde stálo zlodějům za to ukrást kupu hnoje ... to všechno vím a pomalu, ač nerad, si na to zvykám. Ale že někdo ukradl i komunistu, to člověkem zrovna otřese. No, nekoukejte tak nechápavě, tadyhle to stojí černé na bílém: ...soudní mašinerie řeší spor o vrácení majetku ukradeného komunisty, zvěstuje titulek článku, uveřejněného 15. června tohoto roku v Lidových novinách, stránka 7. Takže on toho komunistu někdo ukradl kvůli jakémusi majetku, inu, v Čechách je možné všechno. Co s ním pak ten zloděj ale chtěl dělat, řekněte mi? Že by za ukradené komunisty něco dávali ... například ve sběrně starého železa? Jeden až ztrácí víru v lidstvo, když se dočítá o takové zvrácenosti.

Co to? Že nějaké hehehe? Že jsem si, já trouba, měl přečíst článek dál než jen k titulku, tam že bych se dozvěděl, jak to s tím majetkem a s těmi komunisty bylo? Že to byli oni, kteří komusi odcizili pozemky a stavení, a on už šestnáctým rokem marně obíhaje lenivé soudy usiluje o jejich vrácení? Už chápu, omlouvám se. To víte, jsem taky Čech, a když se mi octne pod nosem nějaká dvojsmyslnost, s rozkoší si z obojího výkladu vyberu ten popletenější. Jinak - a to už si netropím šprťouchlata - bych mínil, že autor závažného článku by si jej měl po sobě přinejmenším zběžně přečíst, aby vyloučil různé nešikovnosti a klopotnosti, mezi jiným i možnost dvojího čtení. Stojí to sice trochu lámání hlavy, přestavět titulek tak, aby se mu dalo rozumět jen jedním způsobem, ale aspoň se nad ním nikdo nebude řehtat, čímž obsah článku jaksi ztrácí na přesvědčivosti. Být tím pánem, co mu komunisti ukradli majetek, asi bych se trochu zlobil. A jestli neobjevil dvojsmysl pan autor, jsou tu od toho zkušení redaktoři, kteří by si také měli přelouskat každý řádek, co jim přistane na psacím stole, než jej svěří

  
Komentář ze dne: 17.07.2007 04:00:25     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Vanek (@)
Titulek: Re: Balada o ukradeném komunistovi 2
než jej svěří tiskárně. Práce kvapná, málo platná, není-liž pravda, odhlédnouce od toho kousku legrace. Bývali, bývali autoři, kteří pětkrát korigovali, pulírovali a přepisovali, než s článkem běželi do redakce; bývali i redaktoři, kteří by si pokládali za osobní selhání, kdyby jim pod rukama utekl šotek v podobě nějakého ukradeného komunisty. Dneska ... nojo. Jisté lajdáctví nám tu zbylo po řečeném již komunistovi, ale co, Lojzo, to je dobrý, nechme to tak, to jim bude stačit. Ti oni, vězme, to jsme my čtenáři, my zákazníci, my konzumenti, jimž musí stačit bídný produkt, třebaže by se při stejných nákladech a troše pozornosti dal nabídnout mnohem kvalitnější.

A ještě chci důrazně sdělit redakci výše zmíněného listu, že jsem zklamán a rozladěn. Už jsem se těšil, že se konečně v Čechách začínají ztrácet komunisti, když ne pro svou šerednou pověst, tedy alespoň rukama zlodějů, ale ono zase nic. Ze vší naděje mi zbývá si jen povzdechnout, komunisti, můžete mi být ukradení! Kéž by se ten povzdech ve skutek proměniti ráčil.

Luděk Frýbort, Hannover


Komentář ze dne: 28.07.2007 15:10:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Milan (@)
Titulek: Liberálové a levice
Jak dál?
Je třeba nutit liberály, aby byli liberály. Achillovou patou centristických liberálů totiž je, že nechtějí prakticky uskutečňovat svou vlastní rétoriku. Jedním z ústředních bodů jejich rétoriky je individuální volba. Na řadě elementárních úrovní se však liberálové proti svobodné volbě staví. Jednou z nejzřejmějších a nejdůležitějších je právo zvolit si, kde chci žít. Imigrační kontroly jsou antiliberální. Vytváření závislosti výběru - například výběru lékaře nebo školy - na majetku je antiliberální. Patenty jsou antiliberální. A tak lze pokračovat.

Skutečností je, že kapitalistická světová ekonomika přežívá díky tomu, že se nedrží liberální rétoriky. Světová levice by měla systematicky, pravidelně a neustále odhalovat tento podvod.

To ale nestačí

Světová levice se musí postavit čelem k nejsystematičtější a nejefektivnější kritice historické socialistické rétoriky, k tvrzení, že nesoukromé vlastnictví výrobních prostředků vede k plýtvání, nezájmu o technologickou efektivitu a ke korupci. Pokud jde o to, čemu dnes říkáme reálný socialismus, nebyla tato kritika nepravdivá. Uznala ji většina režimů tohoto typu, které dodnes přežívají. Reagují ale tím, že vytvářejí velký prostor pro soukromé vlastnictví pod nálepkou tržního socialismu. I když tím možná vyřeší některé své krátkodobé ekonomické potíže, naprosto rezignují na řešení hlubších otázek, kterým by se světové socialistické hnutí mělo věnovat na prvním místě - hrubým nerovnostem a ohromnému sociálnímu plýtvání. Podle názoru uvedených odborníků i mého může existovat jiná cesta, která už vlastně byla zčásti vyzkoušena a vypadá velmi slibně. Je zřejmé, že by bylo možné získat většinu výhod soukromého vlastnictví a vyloučit přitom většinu jeho negativních stránek umisťováním produktivních činností do středně velkých, decentralizovaných, konkurenceschopných a neziskových struktur. Rozhodující je, aby byly neziskové, tj. aby nikdo nedostával dividendy nebo podíl na zisku (tantiémy), a aby se veškeré př

  
Komentář ze dne: 28.07.2007 18:22:56     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re: Liberálové a levice
Absolutně souhlasím s tím, že je třeba neustále ukazovat, že liberálové jsou vlastně svým vlastním opakem, alespoň v některých oblastech.

Obecně pak, že je třeba bojovat každodenně proti neoliberální kulturní hegemonii a postupně ji demaskovat a vytlačovat.

Doporučuji mimochodem přečíst si loňský projev Lafontaina (u nás článek číslo 2006020702).

Speciálně v Čechách je třeba, abychom poukazovali na paradox východoevropských Zelených a požadovat od nich větší "zelenost". Protože zelení Zelení jsou přirozeným spojencem levice.

Komentář ze dne: 28.07.2007 15:13:06     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Milan (@)
Titulek: dokončení
dokončení

přebytky vracely zpět organizaci, nebo aby je zdanila kolektivita a investovala je jinde. Prostě získat od korporací a vlád zpět nelegitimní kontrolu, vytvořit a v referendu přijmout plnohodnotnou občanskou ústavu s prvky polopřímé demokracie. To znamená více demokracie všude a pro každý všední den, což je zřejmě nejlepší odpověď primitivnímu i sofistikovanému antikomunismu.

  
Komentář ze dne: 28.07.2007 18:35:25     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re: dokončení
Mohl bys být, Milane, trochu konkrétnější a upřesnit tu "cestu, která už vlastně byla zčásti vyzkoušena a vypadá velmi slibně"?

Proč dnes samovolně nevznikají mraky "středně velkých, decentralizovaných, konkurenceschopných a neziskových struktur"? Podobné struktury vznikaly těsně po privatizaci a byly to vstupy do tunelů. Nezůstával v nich žádný zisk - k tomu stačilo vhodně navyšovat náklady a vyvádět výnosy ven. Jejich problém byl ovšem konkurenceschopnost.

PS: jen na okraj - "reálný socialismus" jako pojem nevznikl dnes, ale před 40 lety, podobně jako "všelidový stát".

    
Komentář ze dne: 28.07.2007 22:48:46     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Milan (@)
Titulek: Re: Re: dokončení
Jako příklad se v odborné literatuře uvádí např. neziskové nemocnice v USA, které mají lepší výsledky než státní i než soukromé kliniky. Uvádí to např. I. Wallerstein, jehož jiné texty anoncujete od 15.07.2007. Jako pěkný příklad potenciálu neziskového, nezávislého sektoru se také uvádí sdružení Anonymní alkoholici, které má lepší výsledky v léčení této těžké chotoby, než státní zařízení i než drahé privátní kliniky.

      
Komentář ze dne: 29.07.2007 17:41:06     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re: Re: Re: dokončení
S uvedenými příklady efektivních neziskových organizací souhlasím. Jen upozorňuji na to, že to NEJSOU výrobní organizace, tedy organizace vytvářející hodnotu v Marxově smyslu. Není to tedy možná podstruktura budoucí (werdende) formace.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.