logo SDS
Dnešní datum: 06. 07. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 1
Prům. 1
21 denni
Max. 527
Prům. 318.3

Nyní si čte web : 49 uživ.

Komentáře
ke článku: Co opravňuje vertikální přerozdělování? (1)
(ze dne 06.08.2007, autor článku: Petr Gočev)

Komentář ze dne: 06.08.2007 23:28:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - tejkl (@)
Titulek: Vida, jak se chlapci marginalisti liší !


Gočev je oba srovnává, otce mezní produktivity J.B.Clarka a praotce téhož Jana Jindřicha von Thunena /kterého si mimochodem Marx celkem cenil - Jiří Stehlík v článku "J.H.von Thunen a jeho Izolovaný stát" /Politická ekonomie 7/1983, str. 744 připomíná "Vždy jsem považoval Thunena za téměř vyjímku mezi německými ekonomy, neboť samotní objektivní badatelé se mezi nimi nacházejí velmi zřídka - Mar-Engels, Spisy sv. 34, Praha 1971, str. 183/.

Gočev v článku výše pak píše :

"Není bez zajímavosti připomenout, že teorii rozdělovaní založenou na klesající mezní produktivitě práce a kapitálu vypracoval v knize Der isolierte Staat již Johann Heinrich von Thünen, který však došel k závěru, že pracovní síla je vykořisťována. Clark pojal své dílo jako rozvinutí Thünenovy koncepce s cílem korigovat jeho závěr o vykořisťování práce, který vyplýval z odlišného pojetí mezní produktivity: „Teorie, která dělá společnost poctivou, a teorie, která dělá ze společnosti systém organizovaného plundrování práce, se liší v rozdílné definici pojmu mezní produktivity.“ (ibid, s. 49, n1) Rozdíl v pojetí mezní produktivity u Thünena a u Clarka je tento: podle Thünena vytváří intramarginální jednotka práce vskutku větší specifický produkt než mezní jednotka práce (tj. po přidání jednotky práce zůstává specifický dílčí produkt všech dřívějších jednotek práce nezměněn), a tudíž pokud jsou všechny jednotky práce placeny podle mezního produktu, dochází k systematickému vykořisťování intramarginálních jednotek práce. Podle Clarka však při každém přidání jednotky práce dochází k pomyslnému přeskupení existujícího kapitálu mezi všechny jednotky práce tak, aby vybavenost každé jednotky práce kapitálem byla totožná, takže specifický produkt každé jednotky práce je také totožný a právě odpovídající meznímu produktu (tj. přidáním jednotky práce se snižuje specifický dílčí produkt všech dřívějších jednotek práce na úroveň specifického dílčího produktu této přidané jednotky). Když

Komentář ze dne: 06.08.2007 23:31:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - tejkl (@)
Titulek: Chlapci marginalisti II.

"....Když jsou pak všechny jednotky práce placené podle mezního produktu práce, k vykořisťování nedochází."

I. Hm, to je mi věc : takže jsou tu různé stupně vzdálenosti od meze, já Clark to všechno zamíchám a vyjde mi jako průměr mezní hodnota ! To jsou mi věci !

II. Ale i kdyby to tak bylo - lidi nastupují do práce a sama práce zvyšuje produktivitu, potenciál pracovních schopností - na rozdíl od výrobních prostředků a půdy je pracovní síla takový zajímavý faktor, že se při práci nespotřebovává /to jen bioenergetická síla fundamentální základna, která si vyžaduje odpočinek a odfouknout, odpočinout, najíst se načerpat sil/ - pracovní schopnosti se při práci vyrábějí - výrobní prostředky spotřebovávají a půda zůstává nebo se taky vyčerpává, pracovní síla naopak.
Takže : kdo dřív nastoupí do práce je technicky vzato tzv. fachman a ten kdo poslední, je elév. Pracovní schopnost je různá jako u diferenciální renty z různé "úrodnosti" různé půdy.
I kdyby měl tedy pravdu Clark v tom shora ad I. - tak intramarginální pracovník je minimálně o něco více fachmanem než ten poslední marginální elév a minimálně z tohoto důvodu je intramarginální pracovní síla vykořisťována

Jasně, chápu - u té nejprimitivnější práce, u pásu, kde není snad ani atom tvořivého, kde to umím za minutu, co přjdu na plac - tak tam možná by mohl mít pravdu Clark - a to ještě za předpokladu, že se vypořádáme s onou zvláštní matematikou ad I.

Komentář ze dne: 31.08.2007 13:12:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - astream (@)
Titulek: Co ????

Co opravňuje vertikální přerozdělování ?

Ledacos.

Zato horizontální nic. Takže pojďme pěkně platit u doktora i školné, ale mezi bohatými a chudými ať je aspoň skandinávské přerozdělování krát dva nebo eště líp krát tři ...

A je to.

Prosté jak facka. Nebudou žádné problémy. Všchno zařídí trh jako nejdokonalejší mechanismus rovnováhy a pořádně macaté, robustní až obrovské vertikální přerozdělení jako druhý pól dokonalosti, zajišťující, že nebude nadvýroba a nastane nám zde tržní ráj ...

Vše vyřešeno.
Dokonalost je vždy jednoduchá a prostá.
Hold nadšených stoupenců jako Velký Učitel Proletariátu samozřejmě přijímám, nejlépe mezi 10.00.hod. - 11.00.hod. v každý den mimo víkend. Ale ještě víc byste mně potěšili nějakým tím přerozděleným penízem ...  
Komentář ze dne: 03.09.2007 09:16:13     Reagovat
Autor: neregistrovaný - tejkl (@)
Titulek: Re: Co ????
Vaše ironie není na místě.
Tak trochu podobně, co přeháníte do absurdna, to bylo se Švédskem a Francii v zlaté době sociálního státu.
Francie indikativně plánovala a regulovala a daňově celkem taky dost přerozdělovala kdežto Švédi to s nějakým plánováním vůbec nepřeháněli - ale zato jejich přerozdělování bylo masívnější - až jím utíkali ze země známé a bohaté osobnosti jak se asi pravdivě traduje.

    
Komentář ze dne: 03.09.2007 09:59:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Janus (@)
Titulek: Re: Re: Co ????
Ono to chce spíš konkrétně než abstrakce o masivnosti přerozdělování a etatistických či tržních ideálech
b1) např. daňové asigance jsou liberální i solidární současně ... přidá se na co je potřeba (pane, jak se lidovci kroutí, že by si takhle fianncovali církev)
2) plošné poplatky vytváří i absurdity - např. přádavky na děti dosud čerpala většina rodin- tedy i ty sakra bohaté. A tedy zbylo méně na ty chudé
Argumenty ? a) vyšší náklady na režii v adresnějším systému, b) práva dítěte jsou stejná a co je plošné je spravedlivé - zejm. ten druhý je absurdní- jak pár stovek narovná práva dítěte z nóbl familie

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1368 (1368 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
986 (986 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
891 (891 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
665 (665 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1219 (1219 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
840 (840 hl.)
Prohnilý humanismus !!
657 (657 hl.)

Celkem hlasovalo: 6626


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.