logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2020   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 19.8
21 denni
Max. 559
Prům. 473.2

Nyní si čte web : 48 uživ.

Komentáře
ke článku: Ta událost na Labutí řece
(ze dne 10.12.2007, autor článku: Miroslav Tejkl)

Komentář ze dne: 17.12.2007 15:50:57     Reagovat
Autor: [JHudeček] - Jiří Hudeček (hudecek@sds.cz)
Titulek: dvě poznámky
Jen v rychlosti dvě poznámky (k článku, který mne velmi zaujal):
1. Není na 100% pravda, že se otázka "spravedlivé mzdy" nikde u Marxe neobjevuje. Určitý "nahozený" rozbor bychom našli v "Kritice Gothajského programu". Zdá se mi, že tu nikde není (aspoň jsem ji nenašel), pokusím se přes Vánoce doplnit (jako vánoční dáreček stránkám SDS a jejich čtenářům).
2. Není mi moc jasné "technicky", jak by tomu bylo s tím "mediánovým příjmem". Medián se vyznačuje tím, že je stejně případů nad i pod, jestliže tedy budou mít všichni (např. od r. 2008) zaručený minimálně medián (např. tedy medián r. 2007), jak bude vypadat příspěvek v letech 2009, 2010, atd.? (Bude to pořád ten medián r. 2007, zdá se). A jak budou zvýhodněni ti, kteří pracují (a brali MÉNĚ než medián v r. 2007) ve srovnání s těmi, kteří jsou takříkajíc "na podpoře?
Prosil bych autora o bližší vysvětlení.

  
Komentář ze dne: 18.12.2007 11:33:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - tejkl (@)
Titulek: Re: dvě poznámky
Nepodmíněný všeobecný medián je možný nástroj sloužící k oslabení handicapu reprodukční nutnosti v případě vyjednávací pozice toho, kdo pronajímá pracovní schopnosti.
Použije-li se medián roku T pro rok T + 1, vznikne v následujícím roce T + 1 medián nový. A pak vzniká otázka :
- i ten nový medián by mohl opět plnit roli být konvenčně uznaným rozsahem prostředků, které by měly "paušálně vynulovat" reprodukční handicap TAKOVÉHO pronajímatele faktoru jako je pronajímatel pracovních schopností ...
- naopak by také bylo možno jen upravovat původní medián o inflaci nebo případně o inflaci v "základním spotřebním koši"
Marx v III. dílu Kapitálu, 2. část v kapitolách věnovaných rentě popsal tehdejší sílu pozemkového vlastníka - po vypršení každého nájmu přebíral tento vlastník vždy více a více zkultivovanou půdu, nesoucí vyšší a vyšší diferenciální rentu způsobenou nikoli původními vlastnostmi, ale těmi nově získanými z předchozích investic, kdy sloužily po dobu nájmu nájemci ...
Dnešní celospolečenský potenciál pracovních schopností je velmi různorodým pohořím, vypínajícím se nad původní rovinou, pusztou, nad původními pláněmi nerozlišených jednoduchých pracovních sil s nepatrnou vrstvičkou "lidského kapitálu".
Těžko říci, kam by se dostaly diferenciální renty pracovních schopností za situace, kdy umělý parametr by vyřadil ze hry existenčně-reprodukční handicap majitele pracovních schopností.
Jak bude zvýhodněn ten, kdo pracuje ?
No právě tou vyjednávací pozicí - každý komu stačí medián, snižuje nabídku na trhu práce a mzda toho, kdo pracuje, ubírá z nadproduktu až na úroveň, kdy by se vlastníkovi soukromých fondů už vůbec nevyplácelo ho zaměstnat.
Pak by teprve mohl pomalu a plíživě nastoupit čas Hellerů a Neužilů - forma zhodnocení by si vynucovala transfiguraci - z nadproduktu je pronajímatelem faktoru práce ukrajováno už tolik, že vzniká otázka, jestli by nebylo zhodnocení efektivnější, kdyby se práce nenajímala, ale byla by na

    
Komentář ze dne: 18.12.2007 11:35:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - tejkl (@)
Titulek: Re: Re: dvě poznámky

......Pak by teprve mohl pomalu a plíživě nastoupit čas Hellerů a Neužilů - forma zhodnocení by si vynucovala transfiguraci - z nadproduktu je pronajímatelem faktoru práce ukrajováno už tolik, že vzniká otázka, jestli by nebylo zhodnocení efektivnější, kdyby se práce nenajímala, ale byla by naopak tím /ať už skupinově nebo ne/, kdo by najímal - teď už levnější - peníze od pronajímatelů peněz, rentu práci tím pádem (sobě ?) neplatil a byl by vlastníkem vyrobeného zboží a tedy TAKÉ rezidua /tedy toho, co vlastníkovi vyrobeného zboží zbyde, když se z nadproduktu vyplatí různé (nadreprodukční) renty - veřejnou moc a daně zde pomíjíme - tedy toho, čemu se v kapitalismu říká zisk/

Komentář ze dne: 18.12.2007 08:43:09     Reagovat
Autor: [Egon] - Egon (@)
Titulek: sčím se to chce vypořádat ?
kapitál že je výrobní faktor, vlastnictví že je právo, to přeci není jádro pudla. Možná je doré si některé věci řipomenout v záplavě různých vulgarizací, ale nová kvalita to není.
Stačí rozlišovat mezi jevem a pdostatou. Ani Marx jistě nepopíral význam jevové stránky věcí.
Základ kategorií marxismu je ve společenských vztazích je o určitém zobecnění zákonitostí a nikoliv o tom že jejich jevové projevy neexistují a nepůsobí.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
511 (511 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
451 (451 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
403 (403 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
377 (377 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
568 (568 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
421 (421 hl.)
Prohnilý humanismus !!
370 (370 hl.)

Celkem hlasovalo: 3101


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.