logo SDS
Dnešní datum: 09. 07. 2020   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 36
Prům. 18.7
21 denni
Max. 597
Prům. 482.7

Nyní si čte web : 59 uživ.

Komentáře
ke článku: Vznik faąismu v rozkládající se kultuře
(ze dne 20.12.2014, autor článku: Miloslav Ransdorf)

Komentář ze dne: 30.12.2014 10:43:14     Reagovat
Autor: [n] - n (@)
Titulek: smutné výhledy
Německá filosofie je v takové destrukci, že nástupu islámu nelze zabránit. Ten se přesně vyznačuje uvedenými znaky, ale nemá tak zkaženou pověst jako evropské koloniální mocnosti. Tyto se sice snaží napravit zkažený pohled migrační politikou, ale to se opět mění v neokolonialismus. Naše daň za vyslání žoldáků proti Arabům bude sice jen deset tisíc uprchlíků, ale určitě půjdu pod ocas manifestovat proti válce.

  
Komentář ze dne: 02.01.2015 11:24:33     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re: smutné výhledy
Islám nepochybně představuje nebezpečí. Určitě subjektivně, patrně ale i objektivně. Každopádně ale může existence islámu napomoci vzniku fašismu domácí provenience, islám může být jen spouštěcím impulsem. Fašismus ve 20. století taky vznikal v kulisách vnějšího nebezpečí...

Komentář ze dne: 05.01.2015 09:22:41     Reagovat
Autor: [l&s] - l&s (valkovall@seznam.cz)
Titulek:
Pan Ransdorf píąe: "Zvláątě burľoasní autoři se zabývají problémem totalitní společnosti a pokouąejí se zejména po pádu berlínské zdi toto téma zneuľít proti socialismu lacinými analogiemi s dobou stalinských deformací socialismu. Jak pochybené toto srovnávání je, je zbytečné dodávat..."

No, ale on sám svým výčtem atributů faąismu/nacismu ukazuje, ľe takováto porovnání jsou velmi relevantní. Mýty, iracionalita, potřeba nepřítele, "ekonomické zhodnocení mrtvých vězňů v koncentračních táborech" atd. atd. Bohuľel ty analogie nejsou aľ tak laciné...

A jeątě k Marxově tezi o "zmizení" náboľenství, která je prezentovaná i v článku. Dnes uľ snad víme, jak je tato představa nesmyslná - vztahování k transcendentní skutečnosti tu bude vľdycky (i kdyľ si budeme představovat, ľe ho řeąíme vědecky:-).

  
Komentář ze dne: 05.01.2015 14:36:27     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re:
Ano, tomu rozumím, nadstavbové paralely se opravdu dají vysledovat. To je taky jeden z důvodů, proč si já dávám velký pozor, abych rozliąoval faąismus od nacismu. Jistě je pravda, že existoval ideový průnik socialismu s faąismem, pokud jde o určitý příklon ke korporativismu. Ostatně s jednoho socialistického italského kroužku vyhodili kdysi jednoho zvláątního nacionalistu, který se jmenoval Benito...

Podstatnějąí pro mne je ale historická okolnost, jak se v jednotlivých zemích vyvíjela korporátní daň. Tam je skutečný vztah politických sil ke kapitálu zcela jasný.

No a pokud jde o to náboženství, tam je to podle mne hlavně otázka osvícenství. Prostě víra v lidský rozum byl poněkud přehnaná. Ono je to vidět třeba jen na takové fikci, že majitelé se o svůj majetek starají racionálně. S tím přesahem do transcendentna se dá souhlasit.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
448 (448 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
398 (398 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
364 (364 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
345 (345 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
526 (526 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
375 (375 hl.)
Prohnilý humanismus !!
324 (324 hl.)

Celkem hlasovalo: 2780


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.