logo SDS
Dnešní datum: 23. 03. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 28
Prům. 11.4
21 denni
Max. 525
Prům. 412.5

Nyní si čte web : 61 uživ.

Komentáře
ke článku: Aľ budeme pokládat květiny aneb Osvoboditelům vąem!
(ze dne 19.04.2015, autor článku: Radovan Bazger)

Komentář ze dne: 20.04.2015 16:40:04     Reagovat
Autor: [l&s] - l&s (valkovall@seznam.cz)
Titulek:
No, není to zas tak horké, jak píše autor. Uctění památky sovětských vojáků na našem území nepředstavuje žádnou výjimku, drtivá většina lidí s tím nemá žádný problém. Ten nastává až s tehdejším režimem SSSR. A rozlišení mezi vojáky, kteří osvobodili naši zem, a stalinistickou politikou (jež mj. stojí za vězněním a popravami mnoha válečných hrdinů), je celkem pochopitelné.
A ani ta deklarovaná jednostranná orientace na západní frontu není tak úplná:-) Po pět večerů (s vyvrcholením 9. května) běží na ČT monumentální sovětská epopej "Osvobození".

  
Komentář ze dne: 21.04.2015 08:44:11     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re:
Já nejsem v kontaktu s drtivou většinou lidí, tak to nedokážu tak dobře posoudit. Ale drtivá většina médií podle mne opravdu osvobozovací "podíly" posouvá.

Tím nijak nechci zlehčovat viny stalinismu v MÍROVÉM období. Když už jsme ale zrovna u tohoto problému, nejsem si jist, jestli právě DÍKY nedemokratickým metodám nebyl SSSR schopen ubránit se Německu. Ani pravdivé argumenty o zbytečných čistkách v armádě PŘED vypuknutím války, a tudíž o faktickém snížení obranyschopnosti země mne moc nepřesvědčují.

    
Komentář ze dne: 21.04.2015 09:26:49     Reagovat
Autor: [l&s] - l&s (valkovall@seznam.cz)
Titulek: Re: Re:
Pokud by větší skupině veřejnosti vadilo uctění památky padlých sovětských vojáků, asi by se to promítlo do nějakých protestů...

Ohledně stalinismu: Tam je problém i trochu jinde. Kvůli Stalinově režimu de facto padla jakákoli smysluplná meziválečná protihitlerovská koalice, na scéně byli dva arcigauneři, s nimiž si "koncert velmocí" nemohl poradit. Západ nedůvěřoval Stalinovi - a naopak.
A i ta připravenost na válku zas nebyla bůhvíjaká. Maršál Žukov vzpomínal: "Dnes se říká, že nám Spojenci nikdy nepomohli. Ale sotva lze popřít, že nám Američané dodávali obrovské množství materiálu, bez něhož bychom nemohli formovat naše zálohy, ba ani pokračovat ve válce...Dostali jsme 350 000 aut, a jakých aut! Chyběly nám výbušniny, střelný prach, neměli jsme ani čím plnit patrony do pušek. Američané nás opravdu dostali z nouze." Karel Durman ("Popely ještě žhavé") upřesňuje, že šlo o 360 000 nákladních aut, 43 000 džípů, 2 000 lokomotiv, 11 000 vagonů, konzervy, obutí, oblečení a hlavně elektrické a spojovací vybavení.

Komentář ze dne: 10.05.2015 23:25:51     Reagovat
Autor: [-ik] - -ik (laik3@centrum.cz)
Titulek:
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jste dosti setrvávali na názorech "Haló novin" Ale možná jste chtěli mít jen kontakt se čtenáři Haló novin. A také nevím, proč si páni soudruzi zvolili do dnešní doby onen historický titul. Co nám tím chtěli říci?
No nic. Léta utekla, pan Rokytka už také nediskutuje. SDS, která původně říkala, že chce být levicí - následovnicí Levého bloku, už prakticky zanikla. Ostatně i celá levice je nečitelná. Soc dem je stěží možno považovat za levici, natolik je spjata nejen s kapitálem, ale vidíme, že i její čelní představitelé jsou kriminálníci. Představitelé KSČM jen ve sněmovně tiše chroupou své "výdobytky". Pan Ransdorf má teď asi jiné starosti než psát další části knihy Hledali spravedlivější svět - ty pro dnešní dobu. Nebo neví, jak dál? A to mu nikdo z vrchnosti ksčm neporadí?. No je mi z vás těžko, pánové.

  
Komentář ze dne: 13.05.2015 09:45:10     Reagovat
Autor: [milan] - Milan Neubert (neubert@sds.cz)
Titulek: Re:
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na facebooku k ničemu pozitivnímu nevedou. Často si povídáte tu s lidmi, kteří v se v reálném životě nechtějí nijak projevit a zůstávají za pecí. Ona už jen nutnost zaregistrovat se k diskusi vedla ze dne na den k omezení aktivity tady na webu.
Proto jsme se před několika lety rozhodli a svůj VOLNÝ čas věnujeme akcím se společenskými iniciativami, zejména v rámci platformy SPaS. Naposledy jsme byli společně klást květiny na čestném pohřebišti. To jsme my z SDS dělali i dřív, ale tentokrát to bylo i s druhými. Bylo nás přes 60, to není mnoho, ale nemyslím si ani, že je to naše chyba, ani obecně že bychom se o kontakt nesnažili.
Řekněte, až něco rozumného zorganizujete Vy, možná Vás rádi podpoříme.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1629 (1629 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1222 (1222 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1130 (1130 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
818 (818 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1414 (1414 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1075 (1075 hl.)
Prohnilý humanismus !!
822 (822 hl.)

Celkem hlasovalo: 8110


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.