Manifest demokratického socialismu

1. Kdo jsou a o co usilují demokratičtí socialisté
g. Stojíme před nutností vytvořit socialistickou stranu nového typu

Demokratičtí socialisté si uvědomují tvůrčí sílu občanské společnosti. Obranu sociálních jistot chápeme jako neoddělitelnou součást obhajoby lidských práv. Stavíme se nekompromisně proti všem ambicím těch, kdo chtějí prosazovat své cíle násilím a válkou.

Sociální spravedlnost není možná bez rozhodného vypořádání se s partajní politikou, předváděnou současnými parlamentními stranami, která je vázána zájmy velkokapitálu v rámci parlamentního systému. Víme, že potřebujeme demokracii ve vlastních řadách, abychom mohli přesvědčivě prosazovat a bránit demokratické principy v dnešní společnosti proti panství peněz, proti podřízení politiky ekonomické a mediální moci.

Socialistická strana musí zohlednit a zvládnout tři momenty

Dělat socialistickou politiku pro nás znamená naplňovat naše představy o demokratickém socialismu, tedy