Manifest demokratického socialismu

4. Chceme jiný svět

V historii lidstva je minulé 20. století dobou úžasného vědecko-technického pokroku, ale také nejstrašnějšího lidského utrpení. V průběhu tohoto století zahynuly ve stovkách válečných střetů a hladomorů stamiliony lidí. Jen v obou největších světových válkách zahynulo na 70 milionů lidí. Druhá světová válka byla válkou vyhlazovací. Obrovský vědecko technický pokrok byl završen atomovým válečným vyhlazovacím útokem.

Gigantické prostředky, které lidstvo v této době získalo a použilo, byly jen z malé části využity k povznesení jeho samého. Vždyť: