Manifest demokratického socialismu

4. Chceme jiný svět
a. Základní systémové vady kapitalismu jsou nereformovatelné

Změnit tento stav je v rámci stávající kapitalistické společnosti nemožné. Jednotlivé rozpory se neustále prohlubují. Chudé státy chudnou a bohaté bohatnou. I rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony samovolně rostou. Pokusy o reformy selhávají.
Jiný svět je nutný.

Globalizace světové ekonomiky je zneužívána v propojeném systému nadnárodních korporací na úkor národních ekonomik. Probíhá drancování surovinových a lidských zdrojů. Vznikající rozpory se kumulují a vyhrocují do ozbrojených střetů. Nevídaných rozměrů dosahuje mezinárodní terorizmus[45], bující na podhoubí chudoby, nevzdělanosti a náboženské nesnášenlivosti. Obrovské ekonomické přebytky nejbohatší země světa – USA, jsou bezohledně vkládány do zbrojní výroby. Zbrojní arzenály jsou doplňovány nejmodernějšími a nejničivějšími zbraněmi. Nejdůležitější mezinárodní organizace, zejména OSN, ztrácejí schopnost komunikace a rozhodování.
Jiný svět je naléhavou nutností.

Po šedesáti letech opět reálně hrozí na první pohled iluzorní představa, že absolutní moc nad světem získá jediná velmoc. Administrativa USA se v situaci globalizujícího se světa snaží převzít a bránit nadnárodní strukturu moci před tlaky chudých národů, před asociativní silou pracujících a „demokratickou“ mocí reprezentantů voličů, vykořisťovaných a vyloučených. Na rozdíl od předchozí doby však má současný svět schopnost se zcela zničit.
Tomu je možné a nutné zabránit.